Tomuto sa hovorí dokonalé porozumenie!

Signály, že sme s partnerom hlboko prepojení a máme dokonalé porozumenie

Počas života stretneme viacerých partnerov, avšak len pri niektorých cítime hlboké vnútorné spojenie. Každý partner a každý vzťah je nejakým spôsobom jedinečný, ale hlboké citové a duchovné prepojenie s inou osobou je najsilnejšou väzbou, akú môžu partneri medzi sebou mať. Ako zistíme, že máme takéto intenzívne prepojenie? Prezradia to tieto signály:

 dokonalé porozumenie

Inštinkt hovorí, že je skutočne tým pravým

A to aj vtedy, keď sme prešli týždňami či mesiacmi zamilovanosti. Jednoducho vieme, cítime, že neexistuje žiaden priestor na pochybnosti.

Cítime sa pri ňom bezpečne – fyzicky, psychicky, aj emocionálne

Jeho prítomnosť nás upokojuje, dodáva pocit istoty, úspechu, stability. Všetka naša úzkosť, strach, obavy v ich prítomnosti miznú.

Cítime sa pri ňom slobodne

V mnohých vzťahoch žena necíti voľnosť, naopak je pod tlakom, bojí sa prejaviť svoju prirodzenosť, či svoje záujmy, obáva sa, že keď vysloví iný názor ako má on, bude to vnímať zle. Toto sú znaky takmer toxického vzťahu. Ak je to naopak,  ak cítime pri nich voľnosť, slobodu, šťastie a pokoj – vtedy sa dá hovoriť o intenzívnom citovom spojení.

Akoby sme ho poznali odpradávna

Stretli ste sa s ním len prednedávnom, a napriek tomu máte pocit, že ste ho poznali už dlhé roky? Tento pocit je ďalším znakom silného spojenia páru, samozrejme, je dôležité, aby to vnímal i on podobne. Niektorí ľudia sú presvedčení, že sa poznali z minulých životov, preto cítia hneď takú silnú vzájomnosť.

Komunikujeme aj potichu, ak je ticho necítime sa trápne

Páry s intenzívnym citovým spojením si rozumejú aj potichu. Na základe pohybov, mimiky dokážu rozoznať partnerovu náladu, či dokonca názor na nejakú situáciu. Nemáme problém byť spolu potichu, pričom spoločne prežívame šťastie, radosť alebo smútok. Vnímame jeden druhého psychický stav a nálady, bez toho, aby sme o tom hovorili. Byť spolu potichu je jednoducho spôsob komunikácie pre páry, ktoré sú spolu hlboko prepojené.

-sz-