Viete, kedy povie, že vás miluje?

Kedy je ten správny čas, aby sme prezradili svojmu partnerovi, že ho ľúbime, či milujeme?

Kedy nám to povie on?

Na jednej strane to nechceme unáhliť, na druhej strane chceme, aby o tom vedel. Možno sa obávame, že ho stratíme, ak mu to nepovieme, alebo si jednoducho chceme byť na istom a vidieť jeho reakciu, vedieť, či to má vlastne význam. Podobne je na tom aj on.

vás miluje

Odpovedať na otázku, kedy je priveľmi skoro alebo priveľmi neskoro na vyjadrenie lásky je veľmi ťažké. Kedysi pravidlá hovorili, že žena nemá nikdy ako prvá mužovi vyznať lásku – jednoducho tak by sa v jeho očiach zhodila, klesla by jej hodnota. Dnes to už našťastie tak nie je. Navyše, muži sa tiež obávajú prejaviť svoje emócie – nikto nechce zažiť negatívnu reakciu. Strach z odmietnutia a poníženia je teda univerzálnym problémom.

Kedy je podľa vyjadrení mužov ten správny čas vyjadriť lásku?

? Správny čas neexistuje. Nedá sa presne povedať, že to poviem po troch mesiacoch, piatich dňoch a troch hodinách. Jednoducho, poviem to vtedy, keď to tak cítim. Niekedy je to skôr, inokedy neskôr.

?Nešlo tak ani o moje pocity, ale skôr o moje uvedomenie si faktu, že práve ona urobila môj život naplneným, kompletným. Povedal som to vtedy, keď som vedel, že chcem s tou ženou zostarnúť, urobiť ju šťastnou, ochraňovať ju. Samozrejme, o mesiac na to sa so mnou rozišla, takže to bolo naozaj „skvelé“.

? Ja nevyjadrujem svoje city slovami, pretože slová sú prchavé. Vyjadrujem ich skutkami. Nehovorím len o kvetoch alebo darčekoch, ale keď ju naozaj milujem, urobím jej prekvapenie, splním jej dávnu túžbu rozveselím ju, zoberiem na celodenný výlet, jednoducho jej ukážem, ako mi na nej záleží.

? Vtedy, keď som s ňou dni a noci stále a nemám pocit, že by mi nejakým spôsobom vadila, naopak, som s ňou šťastný aj v každodennom živote. Netreba to dávať najavo vtedy, keď nie ste si istý a keď ste s dotyčnou neprežili aspoň niekoľko dní a nocí pokope. Optimálne v spoločnej domácnosti. Naposledy som to urobil vtedy, keď som si uvedomil, že odlúčenie od nej mi spôsobuje priam fyzickú bolesť. 

? Nečakám s vyjadrením citov dlho, jednoducho to poviem, keď to tak cítim, keď sa to prirodzene vyvinie. Verím, že to je veľkým pokrokom vo vzťahu, je to akýsi záväzok a keď to opätuje, znamená to pre mňa, že ma nepodvedie, že náš vzťah posúvame hlbšie. Naposledy som to priateľke povedal asi po mesiaci chodenia pri milovaní, ale myslel som to úprimne, čo som jej aj zopakoval na druhý deň na večeri, na ktorú som ju pozval. Viem, že ženy majú niekedy pochybnosti, ak to povie muž „pri tom“. Tak som ju ubezpečil, že to nebolo len z vášne.

? Poviem to až po nej, vtedy som si istý, že nezlyhám a že to naozaj so mnou myslí aspoň trošku vážne.

-sz-