Zdravý vzťah má jeden jediný základ: Viete, čo to je?

Šťastné partnerstvo, ktoré vydrží desaťročia? Všetky zdravé vzťahy majú jedno vec spoločnú a bez nej by jednoducho nefungovali. Viete, čo to je?

Vzťahy sú prinajmenšom náročné. Dvaja ľudia s vlastnými názormi a dvoma rôznymi spôsobmi komunikácie musia nájsť spôsob, ako sa spojiť, porozumieť si a žiť v spoločnej domácnosti. Pod rúškom zamilovanosti sa to javí, ako príjemná záležitosť, ale keď prvotné zamilovanie opadne, uvidíme to aj v inom svetle. Spoznáme jeho zlozvyky, návyky a reakcie, ktoré sa nám nebudú páčiť. Ako si napriek tomu vytvoriť šťastný vzťah?

zdravý vzťah
https://www.shutterstock.com

Neexistuje žiadna tajná receptúra

Ak chcete mať skutočne šťastné manželstvo, v skutočnosti neexistuje tajná receptúra. Predsa len, všetky zdravé a dlhodobé vzťahy majú jednu vec spoločnú: pozitivitu. Buďte pozitívni, optimisticky naladení a milí k svojim najbližším, potom zvládnete všetko. Naopak, ak sa na vzťahy a každodenné záležitosti pozeráme cez čierne okuliare, trpíme obavami, úzkosťami, hľadáme na partnerovi stále chyby, nikdy nebude naše partnerstvo šťastné – ani my.

Stabilný zdravý vzťah sa drží vzorca 5:1

Expert na partnerské vzťahy Dr.John Gottman desaťročia skúmal, ako posilniť vzťahy. Zistil, že všetky šťastné páry mali množstvo pozitívneho sentimentu. Najviac sa darilo párom, u ktorých na každú negatívnu interakciu pripadalo päť pozitívnych. Na základe tohto magického pomeru dokážeme predpovedať, či sa pár rozíde alebo nie. Ak teda v našom vzťahu existuje päťkrát toľko pozitívnych interakcií ako negatívnych, máme veľkú pravdepodobnosť, že náš vzťah bude stabilný, zdravý a šťastný. Extrémne nešťastné páry majú zvyčajne viac negatívnych než pozitívnych interakcií.

Čo znamená pozitívna interakcia?

Môžeme sem zarátať pravidelné vyjadrenie náklonnosti k sebe navzájom, hľadanie spôsobov, ako demonštrovať, že nám na partnerských záležitostiach záleží, zaujímame sa navzájom o to, čo sa deje v našom živote, vnímame čo nám partner hovorí, ukazujeme, že si ho vážime, prejavujeme empatiu a vieme sa ospravedlniť, prijať jeho pohľad na veci, žartujeme a pri nezhodách sa snažíme dospieť k vzájomnej dohode.