Mačacia reč – viete, ako to je?

Ľudia sa neraz zamýšľajú nad tým, či mačky rozumejú ľudskej reči.  Napriek tomu, že niektorí odborníci tvrdia, že áno, skutočnosť vyzerá ešte zaujímavejšie.  Nevieme síce, čo presne sa odohráva v mačacom mozgu, ale mačacie počínanie nasvedčuje tomu, že mačky síce nerozumejú dokonale našej verbálnej komunikácii, ale zato veľmi dobre reagujú na jednotlivé slová. Sú citlivé na reč nášho tela, reagujú na to, čo cítime a dokonca veľmi dobre predvídajú to, čo práve zamýšľame urobiť. Veľmi často sa zdá, že mačky oveľa lepšie chápu to, čo si myslíme, ako to, čo hovoríme.

Mačacia reč

Štúdie zaoberajúce sa správaním mačiek ukázali zaujímavé skutočnosti. 

🐱 Mačky používajú úplne iný jazyk na komunikáciu s ľuďmi, ako keď komunikujú s inými mačkami. Vedci so zmyslom pre humor sa nazdávajú, že mačky to robia preto, lebo si myslia, že ľudia sú hlúpi na to, aby porozumeli originálnemu mačaciemu jazyku.

🐱Sú veľmi vnímavé – ak spozorujú, že na nejaký zvuk, ktorý vydávajú, reagujeme pozitívne, používajú ho častejšie.

🐱Mnohé mačky si dokonca osvoja určité špecifické zvuky, ktoré používajú len pre niektorého člena rodiny.

🐱V „mačacej reči“ rozoznávame 16 zvukov alebo vokalizácií, hoci nie je vylúčené, že ich v skutočnosti je oveľa viac, ale človek ich nedokáže rozlíšiť.