Centaury alebo Zemežlč lekárska – liečitelia z ríše kvetov

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Zemežlč lekárska

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Centaury – alebo Zemežlč lekárska (Centaurium umbellatum)

Charakteristika blokovaného stavu:

Zemežlč lekárska Ľudia typu Centaury majú v sebe zakódovanú ťažkú odovzdanosť a prehnaný altruizmus. Toto u nich vedie k strate sebaistoty a sebadôvery, čo sa prejavuje prehnaným konaním a posluhovaním, či prispôsobovaním sa iným. Jedinci typu Centaury sa obávajú hovoriť svojmu okoliu “nie”, a takto na seba neustále nabaľujú nové úlohy a povinnosti. Akoby sa báli, že ak odmietnu, tí ostatní ich nepríjmu alebo neocenia. A keďže ocenenie a pochvala je práve to, čo im v živote často chýba, v očakávaní pochvaly či uznania prijímajú bez výhrad takmer všetko, čo od nich niekto žiada. Žiaľ, výsledok často býva taký, že sa cítia vyčerpaní a niekedy aj na pokraji depresie. Keď nastane tento stav, až potom sú ľudia typu Centaury schopní nahnevať sa na svoje okolie a vyčítať mu všetky nedostatky, ale u týchto ľudí to býva iba chvíľkové uvoľnenie vnútorného napätia, ktoré v sebe nedokážu už dlhšie udržať. Vzápätí však, akoby sa zľakli toho, že sa odvážili myslieť aj na seba a svoje potreby, hneď sa vrátia k tomu, čo robili doposiaľ – nevzpierať sa, pomáhať a ochotne prijímať pridelené úlohy.

Ako pôsobí Centaury?

Esencia Centaury nám pomáha lepšie porozumieť tomu, čo znamená súcitiť s niekým. V negatívnom stave má človek snahu “zachraňovať svet a ľudí” a preberať na seba zodpovednosť za druhých. Robí pre nich všetko, len aby bol pokoj a poriadok. Ich bolesť a utrpenie sú aj jeho utrpením. Toto však nerieši žiadnu situáciu, pretože trpiaci i spolutrpiaci sú stále  v rovnakom ťažkom negatívnom stave, ktorý sa zdá byť bezvýchodiskový. Prejaviť empatiu je síce dôležité, ale nie je našou úlohou prevziať na seba aj bolesť druhého. A práve toto ľudia typu Centaury často robievajú. Do stavu Centaury typu sa ľahko dostaneme tak, že zabúdame na svoje vlastné povinnosti a na seba a robíme všetko preto, aby sme pomohli  milovanému človeku. Dôsledkom bývajú príznaky vyčerpania a únavy až na fyzickej úrovni.

Potenciál v rozvinutom stave:

Zemežlč lekárskaEsencia Centaury pomáha pochopiť vlastný emocionálny stav a otvoriť sa zmenám. Pomáha pozrieť sa na seba iným pohľadom a uvedomiť si, čo sú moje potreby, a čo sú požiadavky okolia. Pre mnohé Centaury typy môže táto esencia pôsobiť ako skutočné prebudenie, keď si uvedomia: Nemusím slúžiť všetkým, môžem ľuďom pomáhať – pokiaľ ich to privedie ďalej a mňa to prehnane nezaťaží. Ale predovšetkým musím pomôcť sebe – zbaviť sa únavy z nekonečného pomáhania a posluhovania a naplniť aj svoje vlastné potreby.

Esencia dodá silu  stáť si za svojimi potrebami a záujmami a rozumne ich zladiť s pomocou ostatným. Súčasne dodáva silu vedieť sa rozhodnúť povedať “nie!”. Esencia Centaury nám takisto pomáha lepšie porozumieť tomu, čo znamená súcit.

Svojou snahou pomôcť milovanému človeku totiž často plníme úlohu, ktorá nie je našou úlohou a tým jej môžeme upierať právo nájsť svoju vlastnú cestu k riešeniu.  Špecifikum esencie Centaury: Našou úlohou nie je riešiť problémy iných ľudí, ale pomôcť im, aby sa zbavili bolesti a utrpenia, a to tak, že sami v sebe zachováme radosť, rozvahu a sebaistotu a ostaneme naďalej zdrojom sily a tým, čím v podstate sme. Toto nás učí esencia Centaury. Pomáha navrátiť stratenú individualitu, pomáha žiť podľa vlastnej morálky, zbaviť sa škrupúľ, ktoré na nás uvrhlo okolie. Tým, že dokážeme byť sami sebou, vieme aj sami rozhodnúť, do čoho je vhodné vložiť úsilie, o čo sa zasadiť a za čo bojovať. A naopak – čo nám za námahu nestojí.

Vyrovnaný človek dokáže v pravú chvíľu pomoc ponúknuť, ale aj o pomoc požiadať.

Zemežlč lekárska

Esencia Centaury pomáha rešpektovať vlastnú individualitu, rovnako ako aj individualitu ostatných.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz