Cerato alebo Rožec – Liečitelia z ríše kvetov

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

 

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Ceratum – alebo Rožec (Ceratostigma willmottiana)

Charakteristika blokovaného stavu:

Typ Cerato má obrovskú snahu robiť všetko správne. Má na seba vysoké nároky a neustále hľadá potvrdenie svojho poznania alebo názoru svojím okolím. Obvykle sú to veľmi intuitívni ľudia, obdarení výnimočným vnímaním a schopní rýchlo sa učiť a pochopiť súvislosti. Túto schopnosť však narúša ich permanentná nedôvera k vlastným úsudkom a svojmu vnútornému poznaniu. V snahe uistiť sa o správnosti svojich názorov a rozhodnutí sa neustále pýtajú svojho okolia a žiadajú o potvrdenie svojej mienky. Nedôverujú svojmu vnútornému vedeniu a hľadajú rady u iných. Tieto rady však bývajú často protichodné, čo vnútornú dôveru typu Cerato narúša ešte viac. Niekedy to môže zájsť až tak ďaleko, že sa tento typ dostane pod vplyv silnejšej osobnosti a dovolí jej nad sebou vládnuť.

To však pre ľudí typu Cerato  býva frustrujúce, a tak sa pohybujú v bludnom kruhu. Keďže neustále hľadajú súhlas od iných ľudí, toto ich môže uvrhnúť do ešte väčšej vnútornej neistoty, pretože nie vždy sú názory ostatných také, aké typ Cerato potrebuje počuť. A tak jeho nedôvera vo vlastný správny úsudok narastá, pretože každý mu poskytne radu iba zo svojho uhla pohľadu – konkrétnu situáciu zaňho nikto nevyrieši – musí si ju vyriešiť sám.

Ako pôsobí Cerato?

Ľudia typu Cerato v sebe často mávajú rozpor medzi tým, čo sami cítia, a tým, čo sa odohráva v ich okolí. Namiesto toho, aby si na chvíľu sadli a zamysleli sa nad tým, čo je pre nich skutočne dôležité a na čo naozaj chcú zamerať svoju pozornosť, neustále sa ľudí okolo seba pýtajú. Cerato môže byť rovnako tak typová, ako aj náladová esencia, ktorá zobrazuje náš momentálny, prechodný stav. Možno ju preto odporúčať všetkým, ktorých odrazu ovládnu pochybnosti o vlastnom vnútornom presvedčení a poznaní. V takýchto chvíľach esencia pomáha zastaviť sa a nahliadnuť do seba – čo vlastne v tejto chvíli pre seba chcem, čo je práve teraz pre mňa dôležité. Poznanie ku ktorému v takýchto chvíľkach pokoja dospejeme, nás potom vedie ďalej a chráni nás pred nežiadúcimi vplyvmi okolia.

Potenciál v rozvinutom stave:

Cerato je výborná esencia pre podporu intuície a vnútorného vedenia. Každý z nás totiž úplne presne vie, čo je preňho dobré a dôležité. Toto poznanie je súčasťou našej duše. Vonkajšie okolnosti (rodinné návyky, spoločenské tradície, informácie z médií) však na nás majú taký silný vplyv, že sa im niekedy snažíme úplne vyhovieť a prispôsobiť sa im, vďaka čomu, prirodzene, strácame kontakt s tým, čo vnútorne celkom jasne vieme. Myšlienky, ktoré zrkadlia iba vonkajšie poznanie, veľakrát tlmia vnútorný hlas alebo jasný impulz v nás. Ľudia často hovoria, že u nich dominuje logika a rozumové úvahy, a preto sa na ich základe v živote aj rozhodujú. Ak však ich pocity a skúsenosti naznačujú aj niečo iné, bývajú zavlečení do vnútorných rozporov.

A práve v takýchto chvíľach pomáha Cerato, aby sme si uvedomili, čo je pre nás v danej chvíli alebo situácii dôležité, aby sme počúvali hlas vnútorného poznania a dôverovali mu.

Špecifikum esencie Cerato:

V stave Cerato sa môžu nakrátko ocitnúť napríklad aj žiaci či študenti. Odrazu po dopísaní písomky, sa ich zmocní pocit, že práca nie je v poriadku. V snahe ju na poslednú chvíľu vylepšiť, pár vecí – žiaľ nesprávne – prepíšu, a celé úsilie takto pokazia. Preto je pre niektoré typy žiakov vhodné užiť pred písomnou skúškou, okrem iného, aj Cerato.

Esencia Cerato pomáha nájsť vnútornú pravdu, otvoriť sa vlastnej intuícii a dôvere vo vlastné schopnosti.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz