Chestnut Bud alebo Pagaštan konský

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

Chestnut Bud alebo Pagaštan konský

38 kvetov pre zdravie

Chestnut Bud – alebo Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)

Charakteristika blokovaného stavu:

“Nechápem, prečo si vyberám stále rovnaké typy mužov.”

” Neviem, prečo som sa zase dostal do tej istej situácie. Už raz som to predsa prežíval a trápil som sa, tak prečo to teraz prišlo znova?”

Toto sú typické vyhlásenia ľudí, ktorí potrebujú Chestnut Bud. Je to esencia, ktorá navodzuje schopnosť poučíť sa z vlastných chýb. Neustále opakovanie rovnakých chýb a zotrvávaie vo vybehaných koľajach (či v stále rovnakých situáciách) je znamením určitej stagnácie.

Ľudia, ktorí potrebujú túto esenciu, sa obyčajne tak silne koncentrujú na jednu situáciu alebo vec, že prestávajú mať prehľad o svojom okolí, strácajú sa v realite, a tým strácajú schopnosť uvedomovať si, čo práve prežívajú. Akoby sa stávali hercami bez hlbšieho vnútorného prežívania. Život im prináša situácie, ktoré podľa jednoduchých pravidiel prežijú, ale tieto v nich nezanechajú žiadne poznanie, ani poučenie zo skúsenosti. A tak nečudo, že o nejaký čas sa znovu ocitnú v rovnakej situácii a opäť sa pohybujú v rovnakom kruhu s otázkou: “Prečo už zase?” Niekedy to môžu byť dookola sa opakujúce maličkosti (napríklad hľadanie kľúčov), ale aj dôležité životné kroky (napríklad výpoveď v zamestnaní, hľadanie si nového miesta, partnerské problémy a iné).

Chestnut Bud alebo Pagaštan konský

V negatívnom stave sa títo ľudia nechcú poučiť zo situácie, ktorú už raz, či viackrát zažili. Stále očakávajú, že nejaký ďalší posun príde zvonka, výmenou jednej situácie za druhú (alebo jedného partnera za druhého), bez toho, že by oni sami urobili nejaký vnútorný krok k vlastnej premene alebo k pochopeniu istých súvislostí.

V negatívnom stave sa Chestnut Bud zaoberá množstvom nedôležitých maličkostí, ktoré často nadraďuje nad dôležité veci, pričom podstata problému mu vždy uniká. V skutočnosti podstatu problémy ani vidieť nechce, pretože už sa zaoberá nieším iným. Hlavne, že nemusí premýšľať nad tým, prečo stále opakuje tie isté chyby a prečo sa mu v živote vracajú tie isté situácie.

Ako pôsobí Chestnut Bud?

Chestnut Bud je prostriedkom pre duchovnú zrelosť a skúsenosť. Zlepšuje schopnosť poučiť sa vo všetkých smeroch. Potom prechádzame z pasívnej  a strnulej úlohy účastníka rôznych životných situácií do úlohy aktívneho tvorcu vlastného osudu. Koncentrujeme sa na svoj cieľ, máme k nemu presne vytýčenú cestu a nenecháme sa z nej odvádzať maličkosťami. A na túto cestu nás doviedla práve naša doterajšia skúsenosť, ktorú sme dokázali pochopiť a prijať, vyvodiť z nej dôsledky pre svoju budúcnosť. V tom prípade sa život nestáva opakovaním rovnakých situácií, ale stúpajúcou špirálou pre duchovný rast a rozvoj.

Potenciál v rozvinutom stave:

Jedna životná múdrosť hovorí, že na tom, že  robíme chyby nie je nič zlé. Zlé však je len to, ak sa z nich nepoučíme. A to nám pripomína Chestnut Bud. Otvára našu pozornosť, koncentruje nás na to, čo je v našom živote dôležité a dáva nám možnosť vyrásť nad svoje omyly a chyby. Získaná skúsenosť a poznanie nás potom chránia pred strnulosťou, pred tým, aby sme stále ostávali na jednej úrovni a robili stále dookola to isté.

K integrovaniu získaných skúseností nám niekedy jednoducho chýba čas, aby sme v sebe nadobudnuté poznatky integrovali.

Chestnut Bud pomáha vytvoriť si tento priestor v sebe, dopriať si vnútorný pokoj na spracovanie toho, čo sme práve prežili. Takto sa prežité stáva skúsenosťou, vďaka ktorej môžeme ďalej rásť. Skúsenosťou, ktorá pomáha vymaniť sa zo stereotypov a niekedy aj škodlivých návykov. Len tak je možné otvoriť sa novým možnostiam a prijať, čo nám život ponúka.

Špecifikum esencie Chestnut Bud:

Esencia sa môže užívať buď jednorazovo, alebo dlhodobo. Ak niekto už dlhšiu dobu rieši stále rovnaký problém, nevie nájsť východisko a znovu sa dostáva do rovnakej situácie, je dobré použiť Chestnut Bud, ktorý v nás na chvíľu zastaví zmätené pocity a nastolí jasnosť v otázke: čo práve hľadám, čo je teraz v tejto chvíli pre mňa podstatné a určujúce? Pomáha nám sústrediť sa na to, čo je teraz a tu.

Pri dlhodobejších problémoch, keď sa niekto už niekoľko rokov motá v tých istých problémoch a nedokáže z nich nájsť cestu von, pretože za tú dlhú dobu už stratil prehľad o situácii, pomáha esencia pozrieť sa na problém znovu jasným pohľadom, priznať si slabé miesta a prikročiť k náprave. Iba pohľadom do seba a odhalením svojich schopností môžeme niečo zmeniť a posunúť svoj život smerom, ktorý si prajeme a v ktorom budeme viac  používať sami seba.

Esencia CHESTNUT BUD nás učí nebyť nástrojom situácie, ale kreatívnym tvorcom vlastného osudu.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz