Elm alebo Brest

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Elm – alebo Brest (Ulmus procera)

Elm alebo Brest

Charakteristika blokovaného stavu:

Elm je typická esencia pre všetkých, ktorí sa náhle ocitnú v stave vnútorného preťaženia. Obvykle sú to aktívni vytrvalí ľudia, ktorí zvládajú svoje povinnosti, majú jasno vo svojom jednaní a konaní a ich práca im spôsobuje radosť. Zrazu sa však stane, že príde nová úloha, zastavia sa a premôže ich hrozný pocit, že to nezvládnu.

Náhle vnútorné zlyhanie, emočná blokáda ich zastaví a oni nie sú schopní konať a jednať ďalej, strácajú sebadôveru a sebaistotu, začnú pochybovať o svojich schopnostiach a cítia sa unavení až vyčerpaní. Náhly pocit neschopnosti je taký silný, až sa odrazu zdá, akoby prepadli zúfalstvu a akoby stáli nad priepasťou. Nie je ojedinelé, že tento pocit prázdnoty a úplnej vnútornej únavy sprevádzajú aj telesné problémy – bolesť hlavy, nervozita, žalúdočné problémy, búšenie srdca, mdloby alebo ľahká depresia. Toto všetko môžu byť u týchto preťažených ľudí sprievodné znaky.

Hovorí sa, že Elm je typická esencia pre výkonných manažérov a športovcov. Tí sú zvyčajne pod enormným tlakom, ktorý ich ženie k plneniu úloh a cieľov. Na tento tlak sú aj pripravovaní a sami sú naladení na to, aby pre splnenie a dosiahnutie svojho cieľa urobili maximum. Náhle sa však môže stač, že tomu veľkému tlaku podľahnú. Nie je to síce trvalý stav, ale môže ich silno zasiahnuť a poznamenať. Dokonca u nich môže vyvolať pocit zrútenia.

Elm charakterizujú aj známe stavy takzvaného vyhorenia – totálneho emočného vyčerpania, keď sa človek ocitne na pokraji svojich síl ma fyzicky, ani psychicky nie je schopný pokračovať ďalej. Uvádza sa, že k príznakom tejto dnes rozšírene civilizačnej choroby patrí pocit prázdnoty, vnútorná neistota a ľahká depresia. Nemusí sa však objavovať len u ľudí, ktorí stoja na vysokých spoločenských postoch alebo vo svetle rámp. Pocit náhleho zlyhania, prepracovanosti, prepínania síl alebo nadmerného preťaženia a náhlej prázdnoty poznajú dnes takmer všetky sociálne vrstvy.

Konkrétny príklad:

Elm alebo BrestV situácii typu Elm sa môže ocitnúť hoci aj matka, ktorá práve pomáha organizovať pre svoje dieťa školskú vianočnú besiedku. Celý týždeň niečo zariaďovala, pripravovala výzdobu sály, nakupovala drobné darčeky a starala sa o každý detail, aby všetko dobre prebehlo. Samozrejme, popritom plnila všetky “normálne” úlohy v zamestnaní. A nebola ušetrená ani každodennej starostlivosti o domácnosť. Všetko bravúrne zvládla – napokon, za posledné roky, čo sú deti na základnej škole, sa všetko zvládať naučila, rovnako ako tisícky iných žien na celom svete.

A výsledok? Školská oslava sa vydarila, všetko dopadlo na výbornú a na druhý deň táto mamička v práci opäť robila všetko ako obvykle. Na poludňajšej porade ju však šéf požiadal o prevzatie nového projektu a v tej chvíli ju odrazu zachvátil pocit, že to už jednoducho ďalej neunesie. Nový projekt by jej síce priniesol ďalšie ocenenie a rovnako tak finančné vylepšenie situácie, ale napriek tomu cíti, že na to nemá silu. Odmietne, stiahne sa do úzadia , požiada o pár dní voľna a zdá sa jej, že je len na krôčik od úplného zrútenia. Nerozumie sama sebe a má pocit, že zradila svoje ciele, svoje predstavy a že je len obyčajný slaboch.

Ako pôsobí Elm?

Elm vám vracia späť vašu stratenú  silu a energiu, pomáha navrátiť vnútornú istotu a čulosť.

V situáciách, v ktorých inak  jednáme sebaisto a suverénne, nás ale náhle zachváti strach, zmätok a vnútorné neistota, nám pomáha Elm vždy ako podpora, ktorá nás navracia  k vnútornej jasnosti a rozhodnosti. Dodáva opäť silu prekonať a zvládnuť ťažkosti a problémy, ktoré sa náhle začali javiť ako nezvládnuteľné. Jasný pohľad na situáciu a znovunastolenie  sily na emočnej úrovni a súčasne aj na úrovni fyzickej, pocit náhleho zlyhania premôžu.

Potenciál v rozvinutom stave:

Elm alebo BrestElm učí všetkých výkonných ľudí rozdeliť všetky svoje sily a venovať čas nielen práci a plneniu úloh, ale aj relaxácii, odpočinku a pokojnej meditácii. Brest pomáha  uvedomiť si, že máme zodpovednosť nielen za plnenie svojich povinností, ale aj za svoje zdravie, pretože len zdravé telo a zdravá vyrovnaná duša dokážu plniť úlohy, ktoré sú na ne kladené. A tak sa dodržiavanie rovnováhy medzi odpočinkom a prácou musí stať prioritou pre každého, komu jeho životné poslanie nie je ľahostajné.

Zároveň dodáva Elm všetkým aktívnym a výkonným ľuďom aj odvahu požiadať o pomoc, pokiaľ ju skutočne potrebujú a pokiaľ vidia, že sami všetko zvládnuť nemôžu. Takto si lepšie rozvrhnú svoje sily a schopnosti, naďalej zodpovedne plnia to, čo je ich povinnosťou a neprepadajú takým náhlym stavom preťaženia.  Ťarcha ich zodpovednosti je rovnomerne rozložená a oni sú schopní udržať si svoju silu a rozhodnosť. Vedia, že prijať pomoc nie je známkou zlyhania, ale rovnomerného využitia svojich schopností.

Krátkodobo preťažení a pod tlakom  sa ľudia môžu cítiť pred verejným vystúpením alebo pred skúškou. Nejde tu o strach, ale naozaj o tlak a pocit zodpovednosti za to, aby situáciu zvládli čo najlepšie. V takých chvíľach  Elm pomáha získať späť sebaistotu a vlastnú vnútornú silu.

Špecifikum esencie Elm:

V náhlom stave Elm sa môže ocitnúť napríklad aj študent, ktorý na skúške dostane “okno” a nedokáže si vôbec na nič spomenúť, a to aj napriek tomu, že sa na skúšku dlho a zodpovedne pripravoval a bol si svojimi vedomosťami istý. Esencia Elm je typickým príkladom esencie, ktorá je tzv. náladová. Preťaženosť nie je totiž charakterovou vlastnosťou človeka, ale momentálnym stavom.

Esencia Elm dodáva silu vo chvíľach, keď nás pochytí náhla slabosť a pocit, že túto situáciu nezvládneme.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz