Gentian alebo Horec nahorklý

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Gentian

Gentian – alebo Horec (Gentiana amarelle)

Charakteristika blokovaného stavu:

Ľudia typu Gentian sa rýchlo vzdávajú a strácajú silu bojovať do poslednej chvíľky. Radšej sa uchyľujú l pesimizmu a fatalizmu. Ak im ich plány nevyjdú, sklamane sa stiahnu späť a vôbec im nenapadne, že by možno stačilo iba zmeniť taktiku. .. A tak si títo ľudia za svoj neúspech často môžu sami.

“Tí, ktorí ľahko strácajú odvahu. Aj keď sa ich zdravotný stav zlepšuje, alebo aj keď stále lepšie a lepšie zvládajú svoje denné povinnosti, akákoľvek menšia prekážka alebo zdržanie ich znova vráti  do stavu pochybnosti a skľúčenosti.” Takto popisuje  dr. Bach vo svojej knižke Dvanásť liečiteľov typ Gentian.

“Už od začiatku som vedel, že sa mi to nepodarí.”

“Pravdepodobne ani nemá zmysel púšťať sa do toho, pretože aj tak to nevyjde.”

“Aj keď to skúsim znovu, nemám žiadnu istotu, že to dobre dopadne.” Takéto a podobné vety sú typické pre pesimistických ľudí typu Gentian. Obvykle všetko vidia cez čierne okuliare, a aj keď sa o niečo pokúsia, očakávajú skôr zlý než dobrý výsledok. Vzdávajú sa ešte skôr ako je dobojované, a v ťažkých situáciách nie sú ochotní hľadať riešenie a premýšľať o ňom.

Prekážka a problémy neprebúdzajú v nich kreativitu a vôľu, ale práve naopak – sú pre nich znamením, že “to teda asi nemá byť”. A tak strácajú  v živote veľa šancí, a keď svoje plány nemôžu bez problémov  zrealizovať, sťahujú sa do úzadia.

Ich filozofiu možno charakterizovať vetou “Múdrejší ustúpi”.

Gentian

Konkrétny príklad:

Typ Gentian často trpí reaktívnou depresiou. Takáto depresia vzniká na základe vonkajšieho negatívneho vývoja situácie – nezvládnutie skúšky, neúspech v zamestnaní, sklamanie vo vzťahu, nepríjemné pracovné stretnutie, zhoršenie  zdravia. Podobné situácie  spúšťajú u týchto ľudí depresiu, pretože ich naliehavé priania a ich potreby sa nenaplnili. Úplná slabosť ich vôle sa prejavuje aj tak, že sa vzdávajú a nemajú silu pokračovať ďalej.. Po nejakom čase síce skúšajú problém riešiť znovu, ale ich prístup k nemu zostane pesimistický. Aj preto sa im nie vždy rýchlo podarí dospieť k zdarnému výsledku, pretože ich sila je blokovaná negativizmom a pesimizmom. Neuvedomujú si a nevidia, že riešenie problému majú vo svojich rukách a že je to len ich slabá vôľa, čo im bráni prekonať prekážky a dosiahnuť úspech.

Ludia typu Gentian sa snažia svoje neúspechy intelektuálne pochopiť a vysvetliť. Táto analýza ich však ešte viac vzďaľuje od ich prirodzenej vnútornej sily niečo dosiahnuť a niekam smerovať a prehlbuje v nich nedôveru vo vlastný úspech. Nechcú ani len pripustiť, že v ich (podľa nich zložitej) situácii môže byť aj niečo pozitívne a dobré. Napriek tomu, ak dostanú možnosť, pokúsia sa “o šťastie” znovu, i keď nimi lomcuje nedôvera a neistota.

Ako pôsobí Gentian?

Gentian je vhodný aj vo chvíľach, keď sa odrazu objaví recidíva v liečbe nejakého ochorenia. Zdá sa, akoby sa pacient skvele uzdravoval, ale zrazu sa uňho objavia už prekonané známky choroby, či zhoršenie zdravotného stavu.Pacient upadne do smútku a sklamania a prestáva veriť v dobrý koniec.

“Ja som aj tak vedel, že to nedopadne dobre…”

Samozrejme, takýto stav vyliečeniu vôbec nepomáha.

Gentian dodáva potrebnú istotu a vieru, že všetko je na dobrej ceste a že prechodné zhoršenie do tohoto procesu celkového čistenia a uzdravovania patrí.

Hoci je Gentian vo väčšej miere typovou esenciou, prejavy sklamania, neistoty a pochybnosti, či po neúspechu ešte môže prísť úspech, sprevádzajú niekedy v živote každého z nás.

GentianPotenciál v rozvinutom stave:

Ľudia v pozitívnom stave Gentian sú skutočnými tvorcami vlastného života. Vedia, že za svoje konanie i za svoje šťastie nesú zodpovednosť len oni sami. Vedia naložiť so svojou dennou realitou, a napriek tomu, že sa im do cesty stavajú problémy, uvedomujú si, že tieto sú súčasťou celkového vývoja alebo procesu a že sami majú dostatok sily a dôvery na ich prekonanie. Vidia život z pozitívnej stránky.

Gentian je prostriedkom na silnú vôľu. Dodáva silu do života a optimizmus a pomáha dosiahnuť naplnenie cieľa. Je esenciou pre úspešných ľudí. K úspechu totiž často chýba už len malý kúsok, ktorý spočíva v našej schopnosti vytrvať a premeniť minulé negatívne skúsenosti na poznanie, ž všetko v živote má svoj význam.

Aj negatívna skúsenosť prináša poznanie – je iba na nás, či sme ochotní ho vidieť a prijať a takto rozšíriť svoje vedomie, alebo či ich jednoducho uzavrieme pod pokrievku a napíšeme “Neúspech”.

Neúspech alebo chyba ako také nejestvujú – všetko sú to kamene, z ktorých staviame svoju vlastnú pyramídu života. Keď sa nakoniec dostaneme až na vrchol a pozrieme sa na svoje dielo zhora, zistíme, že každý jednotlivý kameň má svoj zmyse a avoje pravé miesto, bez ktorého by pyramída nebola kompletná a stabilná. Odrazu si uvedomíme, že aj tie kamene, ktoré predstavovali problémy a ťažkosti, sú na pravom mieste a dotvárajú krásu našej pyramídy.

Naše poznanie a náš postoj k situácii premieňajú neúspech na úspech. Gentian pomáha zaobchádzať s ťažkosťami a problémami života s optimizmom a poznaním, že sú súčasťou nášho osobného rastu a vývoja, že ich prostredníctvom objavujeme nové kvality a schopnosti  vlastnej osobnosti. Dodáva vieru, že všetko v živote má svoj zmysel a význam, ktorému sa krok za krokom otvárame stále viac a viac.

Špecifikum esencie Gentian:

“Nikdy sa nevzdávaj!”Toto bolo a je mottom všetkých silných osobností. Dosiahnuť úspech znamená začať vždy odznova. nevzdávať sa a mať dôveru vo vlastné presvedčenie.

Gentian je spoľahlivým pomocníkom vo chvíľach skľúčenosti a pri pocitoch, keď sa cítime byť porazení. Dodáva odvahu a silu neutekať z boja. Odporúča sa najmä na dlhšie užívanie, ak sú skleslosť a zúfalstvo v duši hlboko zakorenené.

Esencia Gentian dodáva dôveru vo vyšší poriadok a hlbší zmysel života.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz