Gorse alebo Útesovec európsky

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Gorse – alebo Útesovec európsky (Ulex europaeus)

Gorse

Charakteristika blokovaného stavu:

Hovorí sa síce, že nádej zomiera posledná, ale u ľudí typu Gorse sa zdá, že táto nádej už skrátka dávno zmizla nadobro. Títo ľudia sa nachádzajú v stave úplnej bezvýchodiskovosti, nevidia žiadnu perspektívu a ich život nemá žiaden smer, zmysel, a už vôbec nie cieľ. Majú ocit, že neexistuje nič, čo by mohli robiť. O možnom zlepšení či  nálady nemôže byť ani reči.

Koniec, beznádej, pesimizmus. Obyčajne ide o ľudí, ktorí dlhodobo zotrvávajú v neprijateľných podmienkach – či už sa to týka zdravia, alebo napĺňania životných cieľov.

Konkrétny príklad:

GorseŤažkými pocitmi beznádeje trpia často najmä ľudia, ktorí sú dlhodobo chorí. Zdá sa im, akoby ich opustili všetky sily, akoby Boh na nich zabudol a oni ostali opustení a sami so svojimi útrapami. Prijmú teda svoj osud, žiadnu možnosť zlepšenia nevidia a zotrvávajú vo svojej beznádeji  ako v pevne vybudovanej  ohrade, o ktorej sú presvedčení, že ju nemôžu (ale naozaj nemôžu?) prekročiť. Chýba im k tomu akákoľvek motivácia – napriek tomu, že sa im okolie snaží pomôcť, oni naďalej zotrvávajú vo svojom ťažkom beznádejnom pesimizmu. Pre nich už skrátka nejestvuje žiadne východisko, sú skrátka stratený prípad…

Títo ľudia často trpia depresiami, stavmi duševnej úzkosti, ktoré sa môžu manifestovať aj v podobe rôznych telesných neduhov. A tak sa stáva, že samotné dlhotrvajúce ochorenie komplikuje ešte aj ich chorá psychika.

Iný príklad:

Pocitmi beznádeje však často pociťujú nielen tí, ktorí sú dlhodobo chorí, ale často aj tí, ktorí sa o nich starajú. Bežným príkladom je situácia, keď deti zoberú na seba neľahkú úlohu postarať sa o svojich chorých alebo bezvládnych rodičov – táto situácia totiž vôbec nie je jednoduchá a stojí veľa úsilia. Tentoraz však ide  nielen o trápenie chorého či nevládneho človeka, ale aj o trápenie toho, ktorý prijal na seba úlohu opatrovateľa – ten totiž často popri tom aj normálne pracuje alebo sa snaží prispôsobiť svoje pracovné povinnosti  situácii, ktorá súvisí s opatrovaním blízkeho človeka. Iba ten, kto to zažil, alebo zažíva, vie, koľko je za tým úsilia, prispôsobovania a obetovania voľného času… Sú to situácie, keď rovnako trpí a rovnakú beznádej pociťuje človek, ktorý je chorý, ako aj ten, ktorý sa o neho stará a opatruje ho…

Gorse je teda vhodnou esenciou pre obidvoch, pretože im vracia stratenú nádej a vieru – chorému nádej, že predsa len môže nastať hoci len maličké zlepšenie a opatrovateľovi vieru, že i keď je stav chorého vážny, má starostlivosť, ktorú mu poskytuje, význam. Aj preto, že mu tak prejavuje lásku a pozornosť, ktoré sú v takýchto situáciách dôležité.

Ako pôsobí Gorse?

GorseV obidvoch týchto prípadoch Gorse dodáva dodáva stratenú nádej. Nielen nádej na uzdravenie a zlepšenie situácie, ale najmä nádej iného typu. Ak totiž obaja zúčastnení (chorý i opatrovateľ) pochopia, že to, čo práve prežívajú, má svoj hlboký význam a zmysel, a tomuto pocitu sa otvoria, nebudú si svojím pesimizmom vzájomne prekážať a všetko ešte viac komplikovať, ale práve naopak – uvedomia si, že i v tejto ťažkej situácii sú jeden druhému pomocníkom, a učia sa navzájom láske, tolerancii, porozumeniu a nádeji.

Gorse je aj esenciou pre ľudí, ktorí vinou nepriazne osudu stratili všetku nádej a nevidia žiadne riešenie. Nemajú už silu na nový začiatok, pretože ich predošlé skúsenosti tak veľmi vyčerpali, že už neveria, že ich v živote čaká ešte niečo dobré.

Ľudia, ktorí sa pred životom uzavreli do sveta beznádeje a bezpespektívnosti, obyčajne spúšťajú vo vlastnom tele doslova sebazničujúci program. Chradnú duševne, ale aj telesne. A často, napriek tomu, že sa im ich okolie snaží pomôcť, odpovedajú stále rovnakou skeptickou vetou: “Aj tak to nič dobré neprinesie.” Sú to zajatci vlastného osudu, ktorí sa ocitli v slepej uličke.

Myslia si, že v ich situácii by mohol pomôcť iba zázrak a keďže vedia, že zázraky sa nedejú na počkanie, radšej ostávajú naďalej skeptickí  a táto skepsa je akousi ich ulitou, do ktorej nechcú pustiť nič a nikoho.

Potenciál v rozvinutom stave:

Gorse pomáha všetkým, ktorí trpia beznádejou a nevidia už žiadnu možnosť pochopiť, že všetko v živote  je pominuteľné a všetko sa mení.

Gorse pomáha vidieť veci v novej perspektíve a nestrácať aj to posledné, čo človek v živote má – nádej. Pretože práve na nádeji na malých kúskoch možno vystavať ďalší život.

Život je neustála zmena a premena. Prijať túto skutočnosť znamená otvoriť sa životu v tej podobe, v akej sa nám ponúka. Aj keď hneď nedosiahneme všetko, po čom túžime, aj keď nám osud niekedy pripraví niečo, s čím sme nerátali, viera, že všetko má svoj hlbší zmysel, nám pomáha vydržať aj to najťažšie obdobie. Viera a nádej sú skutočne stavebnými kameňmi života. Uzavrieť sa pred nimi znamená vlastne uzavrieť sa pred životom.

Gorse je esencia vhodná ako na dlhodobé užívanie, tak aj pri náhlych zmenách nálady. Niekedy sa totiž môže stať, že aj napriek optimistickému naladeniu narazíme na problém, pri ktorom skutočne nevidíme žiadne východisko a myslíme si, že nemá žiadne možné riešenie. Vtedy nás môže náhle zachvátiť pocit bezvýchodiskovosti a beznádeje.

V tom prípade dodáva Gorse silu prijať skutočnosť, že hoci  “ja osobne momentálne žiadne riešenie nevidím a situácia sa mi vidí bezvýchodisková, nejaké riešenie sa určite nájde – iba ja ho momentálne nepoznám.”

Často to potrebuje iba čas a odstup od veci. Do nejasnej situácie to vnesie novú dynamiku a ukáže záležitosť v úplne inom, novom svetle. Zachovať si v týchto prípadoch  nádej je len prejavom múdrosti a nadhľadu.

Gorse dáva vieru práve tam, kde ju najviac potrebujeme – do duše.

Špecifikum esencie Gorse:

Dr. Bach nazval túto esenciu prostriedkom, ktorý prináša slniečko do života. Slnko prináša teplo, radosť, svetlo. Slnko je zdrojom nádeje.

Esencia Gorse je esenciou nádeje a potvrdením prírodného zákona, že po každom daždi zase vyjde slnko.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz