Heather alebo Vres obyčajný

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Heather – alebo Vres obyčajný (Calluna vulgaris)

Charakteristika blokovaného stavu:

Potreba blízkosti spriaznenej duše je vlastná všetkým ľudským bytostiam. V rôznych obdobiach života pociťujeme túto potrebu raz menej, inokedy veľmi silno. Ľudia typu Heather však mávajú túto potrebu neraz takú silnú, že si ani neuvedomujú, že sa stávajú záťažou pre svoje okolie. Ľudia typu Heather neustále vyhľadávajú spoločnosť, pretože nedokážu byť sami. Keďže majú silnú potrebu lásky, pozornosti a uznania, hľadajú to všade, kde je to len trochu možné. Týchto ľudí ľahko rozoznáte – v spoločnosti napríklad často chodia od jedného človeka k druhému, či od jednej skupinke k druhej, a bez toho, že by niekto o to stál, doslova môžu obťažovať spoločnosť svojimi historkami, názormi či radami. Takýmto spôsobom si naplnia vlastnú potrebu pozornosti a záujmu (niekedy aj predstieraného) a cítia sa spokojní.

Všade, kde sa len dá, hľadajú poslucháčov, často bez ohľadu na to, či je o ich názor záujem alebo nie. Ak majú pocit, že na ich názor niekto nie je zvedavý, alebo že sa snaží tento rozhovor rýchle ukončiť, tlačia sa k dotyčnému bližšie a bližšie, pričom horlivo gestikulujú.

Konkrétny príklad:

Správanie ľudí typu Heather môže zo začiatku pôsobiť až groteskne, ale ak týchto ľudí lepšie a dlhšie pozorujeme, zistíme, koľko je v nich smútku a osobnej tragédie. Svoju osamelosť, izolovanosť a nesmelosť potláčajú permanentným vyhľadávaním spoločnosti, ale to zvyčajne iba preto, aby hovorili o sebe – o svojich chorobách, bolestiach a problémoch. Prípadne rozdávajú svojmu okoliu rady, o ktorých si myslia, že sú dobré. Zvyčajne nechápu, prečo ľudia od nich odchádzajú a opúšťajú miestnosť, s úmyslom uchovať si aspoň kúsok energie, ktorú sú im ľudia typu Heather schopní doslova vysať.  Nie je vôbec vylúčené, že po stretnutí s týmito ľuďmi sa cítime unavení a akoby bez energie. Človek typu Heather je totiž skutočne schopný energiu odobrať, ale nikdy to nerobí úmyselne. Skrátka, jeho túžba po blízkosti iných ľudí je taká silná, že pôsobí ako vysávač.

Typ Heather však môže byť aj malé dieťa, ktoré sa začne veľmi predvádzať, vyrušovať a chce byť doslova otravné práve vtedy, ak do rodiny príde návšteva… Napriek tomu, že bežne takéto nie je. Alebo poskakuje okolo rodičov práve vtedy, ak potrebujú niečo telefonicky vybaviť a nemôžu sa mu v tej chvíli naplno venovať. Vtedy takéto dieťa zvyčajne robí všetko preto, aby upútalo pozornosť na seba.

Heather si neuvedomuje, že je pre svoje okolie záťažou. Hovorí totiž zásadne o sebe a vôbec si nevšíma, že jeho spoločnosť nevyhľadáva nikto, ale je to práve a jedine on, kto vyhľadáva spoločnosť iných.

Ako pôsobí Heather?

Esencia Heather je prostriedok, ktorý pomáha liečiť samoľúbosť, márnomyseľnosť a večnú potrebu ukázať sa a uplatniť. Niekedy môžeme prejavy Heather pozorovať napríklad u liečiteľov, psychológov, psychiatrov, alebo u ľudí, ktorí sa angažujú v médiách. A dokonca i niektoré programy v televízii, rozhlase alebo na internete môžeme pokojne označiť pojmom Heather. Vnútorne osamotení ľudia sa predvádzajú so svojimi malichernými problémami, podávajú ich ako emocionálne tragédie a odsávajú tým schopnosť zdravého myslenia všetkým, ktorí tieto programy sledujú. Je treba povedať, že prax mnohých médií v poslednej dobe skutočne získava charakter Heather. Čím majú ľudia väčšiu možnosť komunikovať a prezentovať vlastné názory,  (na rôznych internetových platformách) a zdieľať so svetom všetky svoje aktivity, tým väčšmi v spoločnosti narastá problém samoty.

Ľudia nielenže nedokážu byť sami a vyrovnať sa so samotou, ale pocit osamotenia a straty blízkeho kontaktu je jedným z centrálnych problémov 21. storočia. Všetci zdieľajú svoje emócie a zážitky, stále o sebe hovoria, ale schopnosť počúvať tých druhých sa vytráca. A práve tu je kľúčový zlom všetkých, ktorých môžeme označiť ako typ Heather.

Potenciál v rozvinutom stave:

Esencia pomáha budovať porozumenie a zdravý záujem o okolie. Z ľudí, ktorí priveľa rozprávajú, sa odrazu stávajú príjemní spoločníci, ktorí dokážu počúvať aj iných a zdieľať s nimi svoje pocity a skúsenosti. Dokážu sa pýtať a počúvať, bez toho, že by niekomu vnucovali svoje názory a skúsenosti.

Esencia Heather pomáha k zdravému sebavyjadreniu. Tým, že človek pozná svoju hodnotu a je si jej vedomý, naučí sa byť ústretový k svojmu okoliu. Váži si svojich blízkych a oceňuje ich, rovnako ako aj seba.

Táto esencia pomáha všetkým, ktorí sebecky vidia iba svoje vlastné problémy a hovoria iba o sebe, prekonať tento stav, otvoriť sa iným ľuďom a pochopiť, akú dôležitú úlohu hrajú v našom živote medziľudské vzťahy. A ak chceme, aby boli zdravé, je potrebné naučiť sa počúvať aj toho druhého a vnímať ho takého, aký je – bez  vlastných očakávaní a predstáv, aký by mal byť.

Heather pomáha počúvať a zdieľať.

Špecifikum esencie Heather:

Poznámka pre konzultantov a terapeutov: Podanie esencie Heather si niekedy vyžaduje malú dávku diplomacie, pretože klienti tohto typu v negatívnom stave nie sú ochotní uznať, že sú osamotení a že ich to núti vyhľadávať spoločnosť iných. Ich stav im príde úplne prirodzený a za žiadnu cenu nepripustia, že by na ňom mali niečo zmeniť.

Esencia Heather podporuje schopnosť počúvať druhých ľudí.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz