Mimulus alebo Čarodejka škvrnitá

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku.V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Mimulus alebo Čarodejka škvrnitá (Mimulus gattatus)

Mimulus
Mimulus alebo Čarodejka škvrnitá (Mimulus gattatus)

Konkrétny príklad:

V jednej zo svojich prednášok napísal dr. Bach, že za každým strachom stojí neznalosť. A preto je dôležité neznalosť odstrániť a vrátiť sa späť k poznaniu či k plnému vedomiu. Tento proces opísal nasledovne:

“Ak by niekto z nás pripravoval na budúcu stredu nejakú oslavu, určite by dúfal, že bude pekné počasie. Ten, kto by bol za prípravu celého večierka zodpovedný, by mal určite niekoľko dní pred jeho konaním obavy a strach, aké bude počasie – dobré, alebo zlé?

Keby sme ale s určitosťou vedeli, že budúcu stredu bude pršať, alebo bude pekne, mohli by sme tomu prípravy prispôsobiť, alebo dokonca zmeniť termín jej konania. V tom prípade by sme žiadne obavy ani strachy nemali a neprežívali by sme dni nespokojnosti. A na tomto princípe fungujú všetky naše strachy…”

Charakteristika blokovaného stavu:

Ako naznačuje dr. Bach – a život je toho dôkazom – strach máme vždy z neznámych vecí. Bojíme sa iba toho, čo nepoznáme. A strach má v našom živote obrovskú moc. Je to rovnako silná energia ako odvaha – ale blokujúca a negatívna! Strach, pokiaľ mu to dovolíme, môže zasiahnuť každučkú oblasť nášho života. A pokiaľ dominuje v našom konaní, nemôže v ňom byť jasnosť, rozhodnosť a kreativita. Strach zväzuje  naše konanie a bráni v rozkvete našej individualite.

Mimulus alebo Čarodejka škvrnitá (Mimulus gattatus)

Esencia Mimulus je určená všetkým, ktorí trpia strachmi z konkrétnych situácií každodenného života. V pozitívnom stave nám tieto situácie možno nerobia žiadne problémy a zvládame ich, ale v stave strachu sme zablokovaní a nevieme, ako ich riešiť alebo prežiť.

Môže to byť strach z rýchlej jazdy autom, zo štekajúceho psa, z lietania, zo zubára, strach pred skúškou, pohovorom, strach z neznámach miest, z výťahu, zo stretnutia s dôležitým človekom, alebo strach zo smrti, z choroby, či zo staroby… Známy je aj strach zo straty majetku, blízkeho človeka, alebo z toho, že nesplníme nejakú úlohu, že sa nám niečo nepodarí.

Bojíme sa naozaj najrôznejších vecí, vždy podľa toho, čo sa nám javí ťažké, neriešiteľné a s čím sú spojené naše negatívne skúsenosti. Inou formou strachu môže byť takzvaný všeobecný strach, ktorý si človek nevytvára sám, ale ktorý len nejako panuje v okolí, takže ho po čase prevezme za svoj.

Napríklad návšteva zubára je všeobecne považovaná za niečo nepríjemné, a tak v mysliach mnohých ľudí je spätá so strachom. Potom úplne stačí, ak niekto povie, že ide k zubárovi – a na tvárach všetkých prítomných sa objaví súcitný výraz, pretože každý si hneď spomenie, ako on sám naposledy trpel..

A tak sa dotyčný podvedome a nechtiac dostane do tohto energetického poľa súcitu, útrpnosti, bolesti, či strachu, i keď to s jeho momentálnou situáciou nemusí mať vôbec nič spoločné. Ale v ľudskej mysli je to už tak raz zakódované.

Preto je dôležité tieto momenty sledovať – je to skutočne môj strach, čo pociťujem, alebo je to “všeobecne platný”, v spoločnosti už existujúci strach a ja sa len stávam jeho súčasťou? Potom totiž oslobodenie sa od strachu prebieha rýchlejšie. Ako to vysvetlil dr. Bach: “Strach stráca na sile, ak ho odhalíme a zadívame sa na to, z čoho pramení.”

Potenciál v rozvinutom stave:

Esencia Mimulus pomáha všetkým ľuďom trpiacim strachom z konkrétnych situácií. Pomáha rovnako pri akútnych, naliehavých stavoch, keď nás odrazu pochytí strach z nejakej konkrétnej situácie či úlohy, ako aj pri dlhodobom životnom pocite, keď je človek permanentne vystrašený a jeho konanie a myslenie je ovládané strachom. Je však veľmi dôležité ešte raz zdôrazniť, že u esencie Mimulus ide vždy iba o konkrétny strach – strach, ktorý dokážeme pomenovať.

Vystrašení ľudia  bývajú zvyčajne veľmi neistí. Nepúšťajú sa zvyčajne do žiadnych nových činností, vzťahov, ani nehľadajú v živote možnosti niečo nové vyskúšať. Pretože sú ovládaní strachom, potrebujú mať okolo seba istotu, a tak akékoľvek zmeny ich strach iba prehlbujú. Esencia prehlbuje schopnosť prekonať bariéru strachu a pomaly sa v živote otvoriť novým možnostiam a situáciám.

Ďalší konkrétny príklad:

Skvelým príkladom, ako účinkuje Mimulus v bežnom živote, je prípad jednej panej, ktorá sa oddávna bála psov. V ich prítomnosti sa cítila nepríjemne a všetkým situáciám, kde by s nimi mohla prísť do styku, sa vyhýbala. Dokonca ani nechodila na návštevy k ľuďom, o ktorých vedela, že majú psa. Už len prejsť okolo psa na ulici v nej vyvolávalo napätie. Naučila sa takto žiť a takto prešlo aj niekoľko desiatok rokov a jej ani za ten čas nikdy nenapadlo, že by sa tento stav a jej postoj mohol zmeniť…

Až keď si jej dospelá dcéra jedného dňa kúpila šteniatko, bola táto pani odrazu tvárou v tvár konfrontovaná so svojím strachom. Uvedomila si, že dcéru chce navštevovať ďalej, ale nevedela, čo urobiť s tým nepríjemným pocitom. Za dverami dcérinho bytu stálo malé štvornohé stvorenie, z ktorého mala nepochopiteľný strach…

Esencia Mimulus po troch týždňoch užívania tento strach uvoľnila a ona zrazu bola schopná pohybovať sa po byte svojej dcéry bez nepríjemných pocitov. Zo začiatku sa síce nechcela psíka dotýkať, ale dcéra ho už v jej prítomnosti aspoň nemusela zatvárať do inej izby.

Špecifikum tejto esencie:

Mimulus

Často bývajú naše strachy  úplne iracionálne a so skutočnosťou nemajú nič spoločné. Sú produktom nášho myslenia a negatívnych skúseností z minulosti. Majú však obrovskú moc  ovplyvňovať harmonický prúd života. Preto je také dôležité byť s vlastným strachom konfrontovaný, pozrieť sa naň a pochopiť jeho pravú príčinu. V tej chvíli pominú všetky bloky v našej mysli a stávame sa otvorenými.

Esencia Mimulus je v tomto procese skvelým pomocníkom. Pokiaľ je strach skutočne silne zakorenený, napríklad ako fóbia, možno túto esenciu užívať dlhodobo. Rovnako tak je vhodné túto esenciu užiť vo chvíli, keď si uvedomíme, že sme ovládaní nejakým prechodným strachom, vzniknutým z momentálnej situácie.

Strach stráca svoju silu, ak sa naňho zadívame a rozoznáme jeho príčinu. Poznanie strach pomenuje.

Esencia Mimulus

uvoľní napätie a umožní konať z vlastnej podstaty, a nie pod vplyvom nepriaznivých okolností.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz