Oak alebo Dub letný

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku.V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Oak alebo Dub letný (Quercus robur)

Charakteristika blokovaného stavu:

Oak alebo Dub letný

“Silný ako dub”, hovorí ľudová múdrosť o všetkých silákoch a niekedy aj o nemenných životných stavoch alebo situáciách.

Dub je nielen biologické označenie rastlinného druhu, ale v ľudovej reči je aj symbolom pevnosti, nemennosti a výdrže.  A takí sú aj ľudia tohto typu. Niekedy ich nazývame aj bojovníci – pretože naozaj do posledného okamihu vytrvalo stoja na strane svojich povinností a do posledného zbytku síl sa ich snažia plniť a vykonávať.

Slová ako “nemôžem” alebo “to nejde” nepoznajú. Aj vo chvíli, ke’d už všetko vyzerá beznádejne a stratene, oni stále bojujú na rovnakej pozícii.

Konkrétny príklad:

Jedna mladá asistentka exportného oddelenia sa po dobu niekoľkých mesiacov márne pokúšala získať nové zamestnanie… Odpovedala na mnohé inzeráty, písala do rôznych firiem. Angažovala sa v internetových spoločenstvách, platila príspevky rôznym združeniam, ktoré sľubovali prepojenie ľudí s rovnakými záujmami.

Jednoducho chcela zmeniť zamestnanie  a robila kvôli tomu absolútne všetko. Neľutovala čas, ani investície, cestovala kamkoľvek, kde sa jej ponúkol pohovor na nové miesto. Výsledok však bol taký, že na žiadnom pohovore nikdy neuspela, ale napriek tomu vytrvávala vo svojom úsilí.

Samozrejme, že pri takomto maratóne sa často cítila vyčerpaná a nespokojná, pretože popri tomto úsilí sa stále naplno venovala aj svojmu zamestnaniu.

Prišla pomoc  

Po nejakej dobe sa už naozaj cítila poriadne vyčerpaná, vyzerala unavene, prepracovane, bola úplne bez motivácie a nechápala, prečo sa jej vôbec nedarí.

Oak jej pomohol od tejto situácie odstúpiť a poľaviť v neustálej snahe nájsť si novú prácu v oblasti exportu a pozrieť sa na to, čo naozaj chce, ale s iným pohľadom. A stala sa takmer neuveriteľná vec: Takmer po troch týždňoch si sama uvedomila, že si hľadá nevhodnú prácu v oblasti, ktorá je pre ňu nezaujímavá. Pravda je však taká, že vždy pracovala iba v tomto odbore, a tak si myslela, že v tom musí aj pokračovať.

A tak, keď ju jedného dňa oslovila jedna dávna kamarátka, či by s ňou nechcela pracovať v malom obchodíku s kozmetikou a starať sa o jej internetový obchod, pochopila, že jej miesto je niekde inde a že táto nová ponuka je pre ňu výzvou k objavovaniu vlastných schopností a nových životných možností. “Zotrvávala som stále v rovnakej predstave a robila som všetko pre to, aby sa táto predstava naplnila. V tom bola moja chyba. Nechápala som, že môže jestvovať aj niečo iné, než iba to, na čo som bola doposiaľ naučená…” povedala neskôr v jednom rozhovore.

Charakteristika ľudí typu Oak:

Oak alebo Dub letný

Negatívny stav ľudí typu Oak charakterizuje nielen sila, ale aj určitá strnulosť. Ich zmysel pre povinnosť a ich zodpovednosť ich doslova núti k zotrvaniu  na istých miestach alebo na istých pozíciách. Aj tam, kde by sa už iní dávno pokúšali nájsť iné možnosti a riešenia. Typ Oak bude vytrvale pokračovať  ďalej a ani ho nenapadne, že by niečo mohol zmeniť, alebo urobiť niečo ináč. Alebo jednoducho – prestať. A už vôbec ho nenapadne prestať robiť niečo len preto, lebo o to stratil vnútorný záujem, alebo že sa cíti vyčerpaný! Oak skrátka za akýchkoľvek okolností pokračuje vytrvalo ďalej.

V niektorých situáciách je takáto vlastnosť obdivuhodná, ale často  sa schopnosť strnulo vytrvávať ďalej stavia proti spontánnosti života a bráni vidieť život v širšej perspektíve a otvoriť sa novým skutočnostiam. Ľudia, ktoré takto žijú, sú v strese a vo vnútornom napätí, nepoznajúc hranicu medzi odpočinkom a povinnosťami. Aby svojmu vnútornému stresu predišli, snažia sa svoj výkon ešte zvýšiť.  Ľuďom s blokádou Oak chýba v živote radosť. Sú akoby presne naprogramovaní, jasne a urputne idú za svojím cieľom, neľutujú žiadne obete, ani námahu a zotrvávajú aj v tom najväčšom boji. To všetko s úžasným pocitom zodpovednosti a so zmyslom pre povinnosť.

Často sa stáva, že ak už aj dospejú do víťazného konca, nedokážu si svoje víťazstvo užiť a vychutnať, pretože sa zvyčajne zrútia od vyčerpania a nepociťujú žiadnu radosť z toho, že niečo zdolali. Skôr naopak – môžu pociťovať len prázdnotu a zúfalstvo, pretože dosiahnutie nejakého cieľa nebolo v súzvuku s ich dušou, ktorú po celú dobu potláčali.

Potenciál v rozvinutom stave:

Esencia Oak sa môže viazať rovnako k povahovým vlastnostiam, keď si jej užívanie vyžaduje dlhšiu dobu, ako aj k momentálnym okolnostiam.

Ak má niekto pocit, že sa už dlhý čas pohybuje “v jednom kruhu”, že sa mu stále opakujú  rovnaké  alebo podobné situácie. Problém sa nerieši, ale jemu už dochádzajú sily, je vhodné užiť túto esenciu. Oak opäť vráti stratenú silu a pomôže pozrieť sa na daný problém s nadhľadom.

Často sa potom stáva, že nájdeme nové, efektívne riešenie, ktoré nevidíme, pokiaľ je náš pohľad zameraný iba jedným smerom.

Ľudia typu Oak sú v pozitívnom stave silné individuality a dokážu sa popasovať aj s ťažkými problémami, pretože sú vytrvalí a húževnatí. Oak im pomáha neustrnúť vo svojej vytrvalosti, ale naopak, dokázať s ňou rozumne zaobchádzať. Napríklad v napätých situáciách alebo v strese sú títo ľudia schopní mať odstup od problémov. Dopriať si pokoj a voľnú chvíľku, aby načerpali sily. Okolie oceňuje ich spoľahlivosť a odhodlanie neochvejne ísť za svojím cieľom.

Špecifikum esencie:

OakEsencia Oak je pripomienkou, že v snahe uchovať isté zvyky, spôsoby a tradície ľudia často zotrvávajú v niečom, čo im vnútorne nevyhovuje. Za žiadnu cenu však nie sú ochotní túto skutočnosť vidieť, a už vôbec nie si ju priznať. Majú iba jednostranný pohľad na situáciu a vynakladajú nesmierne úsilie na udržanie alebo naplnenie istých zabehnutých tradícií či zvykov.

Na jednej strane je to síce obdivuhodné, ale pokiaľ za istým cieľom alebo konaním nestojí radosť a spontánnosť. Tak sa takéto počínanie  môže často stať väzením a obracia sa proti nám.

Dôsledkom toho môžu byť mnohé ochorenia, ktoré si vlastne spôsobujeme sami. Neustálym vnútorným stresom a napätím, nedostatkom flexibility a otvorenosti ku zmenám. A predovšetkým, nedostatkom odpočinku a vnútorného pokoja. Signály našej duše alebo jej príkazy nemožno ignorovať.  Na mnohých miestach to vo svojej práci zdôrazňoval aj dr. Bach.

Esencia OAK

vnáša radosť a spontánnosť do zabehnutých koľají.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz