Olive alebo Oliva európska

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku.V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Olive alebo Oliva európska (Olea europaea)

Charakteristika blokovaného stavu:

Olivovník v sebe nesie nielen znamenie sily, ale je tiež symbolom duchovnej vyrovnanosti a zrelosti. V pozitívnom stave majú ľudia typu Olive tieto vlastnosti. Avšak v negatívnom stave sú však  ľudia typu Olive úplne vyčerpaní, a tak si pozitíva svojej duše nedokážu poriadne užiť, ani oceniť.

Olivy

Esencia Olive je úplne jedinečným prostriedkom proti únave a vyčerpaniu. V dnešnej dobe poznajú tento pocit takmer všetci ľudia – všetkých vekových kategórií, všetkých spoločenských vrstiev – či už žijú na vidieku, alebo v meste.

Únava a vyčerpanie sa stali jednou z charakteristických čŕt súčasného vyspelého života. Čím viac sa ľudia spoločensky angažujú, čím viac pracujú, plnia svoje povinnosti a úlohy, čím viac možností im do života pribúda, tým automaticky rastie aj frekvencia momentov, v ktorých sa cítia unavení a vyčerpaní.

Rýchly vývoj spoločnosti so všetkými novými požiadavkami a nárokmi si od každého jednotlivca vyžaduje nutnú dávku  prispôsobivosti, otvorenosti a nadhľadu, čo často ani nebýva v súlade s jeho vnútorným naladením. A tak, často teda dochádza ku konfliktu medzi vonkajšími požiadavkami a vnútorným postojom. Výsledkom môže byť úplné vyčerpanie, únava a totálny nezáujem o všetko, čo sa práve deje okolo nás.

Olivy

Aký je negatívny stav Olive?

V negatívnom stave Olive chýba týmto ľuďom radosť z toho, čo robia a prežívajú. Sú v neustálom vnútornom časovom napätí, aby mali dostatok sily a aby zvládli všetky úlohy, ktoré na nich kladú, alebo ktoré oni sami považujú za dôležité. Vyčerpanie im zatieňuje akékoľvek pozitívne pocity, aj napriek tomu, ak usilovne pracujú.

Zaujímavé je, že ľudia si častokrát únavu ani nechcú priznať. Snažia sa vo svojej práci pokračovať ďalej a únavu zaháňajú rôznymi tabletkami, alebo “životabudičmi”. Telo sa však oklamať nedá. Istý čas s nami túto hru vydrží a potom si žiada svoje.

Takže ak sa niekedy smejeme politikom v televízii, že počas dlhých prejavov na zasadnutiach parlamentu zaspávajú, alebo ak si kolega zdriemne na schôdzi, vôbec to nemusí byť znakom, že ich to, čo sa okolo nich deje, nezaujíma, ale je to skôr znamenie, že dotyčný je príliš unavený a jeho telo potrebuje odpočinok. V opačnom prípade nebude schopné a ani ochotné podávať žiadne výkony. Čím viac to neberieme do úvahy,  tým viac sa to začína prejavovať aj na našom fyzickom vzhľade – kruhmi pod očami, pribúdajúcimi vráskami na tvári, vypadávaním vlasov, roztrasenými rukami, či podlamujúcimi sa nohami.

Únava Olive je doslova na fyzickej úrovni. Môže byť spôsobená buď stresom – dlhodobým i krátkodobým – alebo napríklad prekonaním choroby, či mentálnym preťažením, dlhodobými starosťami a obavami. Stres je dnes všeobecným názvom pre stavy, v ktorých sa cítime pod tlakom času a udalostí a strácame vnútornú  vyrovnanosť, potrebnú na ich zvládnutie. Je to jeden z najčastejších faktorov, ktoré vedú k fyzickému ochoreniu.

Je všeobecne známe – a moderná veda  psychoneuroimunológia to len potvrdzuje – že 50 – 70 % všetkých ochorení pochádza zo stresu. Možno je to opäť jeden z ukazovateľov, že práve príčiny ochorenia by sme mali hľadať v sebe, vo svojom jednaní a konaní, vo svojich postojoch k sebe a k okolitému svetu. A ak naše telo reaguje únavou, je to šanca k náprave nášho konania.

Vyčerpanie a únavu často pociťujú aj ľudia, ktoré prekonali nejakú chorobu a teraz potrebujú čas na zotavenie, ale takisto aj tí, ktorí sa starajú o chorých a vynakladajú veľa síl na to, aby pomohli druhým. V obidvoch prípadoch je Olive skutočnou energetickou bombou a pomáha znovu nabrať silu a energiu.

Esencia pomáha takisto všetkým, čo sa na nejakú dobu ocitli pod emocionálnym tlakom alebo pod mentálnym preťažením. Zvládli svoju úlohu a odrazu sa cítia stratení a bez sily.

Vyčerpanie je fyzického pôvodu a títo ľudia potrebujú odpočinok, odstup od problémov a pokoj. Esencia pomáha i v týchto fázach pokoja  a odpočinku nabrať silu a nadobudnúť rovnováhu. Tieto stavy poznajú aj študenti po skúškach, ako aj všetci, ktoré pracujú na nejakom projekte, či úlohe a po ich dokončení nutne nastáva fáza oddychu a odstupu od veci.

Potenciál v rozvinutom stave

Esencia Olive pomáha udržať udržať rovnováhu medzi prácou a odpočinkom. Pomáha rozložiť  správne svoje sily a rozumne zaobchádzať so svojou  životnou energiou. A napriek tomu, že na jednej strane sa môže zdať, že tí, čo sú plne vyťažení a prepracovaní a ich diáre sú zaplnené termínmi, musia byť úspešní – opak je pravdou. Úspech je vždy výsledkom vnútornej sil a jasnosti – a to potrebuje pokoj a vyrovnanosť.

Esencia Olive takisto  výborne pomáha ženám po pôrode dostať sa nazad k vlastnej sile a tým aj k vnútornému pokoju a harmónii. Obnovuje fyzickú silu a dodáva energiu na zvládnutie novej životnej úlohy. Tým, že sa žena cíti po pôrode vo svojom tele stabilnejšia, dokáže inak zaobchádzať s novými podmienkami, ktoré so sebou narodenia dieťaťa prináša.

Olive dokáže zregenerovať  a zvitalizovať našu fyzickú silu a je vhodná všade, kde sa cítime unavení a vyčerpaní. Uvedomením si dôležitosti svojej vnútornej i fyzickej stability pochopíme, že vlastnú energiu nemusíme  len používať a využívať na plnenie životných úloh, ale takisto aj udržiavať a chrániť – ak si doprajeme dostatok pokoja a odpočinku.

OlivyŠpecifikum esencie:

Mnoho ľudí sa ženie z jednej úlohy do druhej a z jednej povinnosti do ďalšej, pretože tlak okolností je silný a my z neho nedokážeme vystúpiť. Cítime sa unavení, ale nedokážeme sa zastaviť. Aj v týchto situáciách pomáha Olive dodať silu, ale cieľom jeho užívania nemá byť dodávanie sily k tomu, aby sme sa stresovali  ešte ďalej a viac.

Potom by bolo užívanie esencie  úplne kontraproduktívne, nehovoriac o tom, že pri ťažkom strese si človek ani neuvedomuje, čo prežíva a čo sa s ním deje, pretože je úplne vo vleku udalostí a povinností a stáva sa iba figúrkou na hracej ploche.

Esencia Olive sa užíva vždy pri stavoch únavy a vyčerpania – či už majú dlhodobý, alebo iba krátky, aktuálny charakter.

ESENCIA OLIVE

je energetickým nábojom pre stavy únavy a vyčerpania.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz