Polarizované svetlo a jeho účinky na zdravie

Význam svetla pre život určite nikto nepopiera, pretože je nevyhnutnou súčasťou pozemského života. Napokon, počas histórie ľudstva sa svetlo a farby využívali rozmanitým spôsobom ako terapeutický nástroj na liečebné účely. Prvým svetelným zdrojom liečby bol slnečný lúč, ktorý už v starom Egypte používali na lekárske ošetrenia. Neskôr využitie slnečného žiarenia na rôzne ochorenia spomína Hippokrates, v 19. storočí Jakob Lorber, Niels Ryberg Finsen použil v roku 1982 umelé svetlo pri liečbe kožnej tuberkulózy a počas nasledujúcich rokov skúsenosti so svetelnou terapiou pribúdali. Polarizovanú  svetelnú terapiu vypracovala v Budapešti Dr. Márta  Fenyó, biologička, laserová špecialistka a vynálezkyňa.

Polarizované svetlo
https://www.shutterstock.com

Povedzme si teda viac o tom, čo je to polarizované svetlo a aké sú jeho účinky

Svetelná energia je energia prechádzajúca cez tkanivá, ktoré ju postupne absorbujú a v ktorých sú vyvolávané fotochemické zmeny. Tie sú z lekárskeho hľadiska veľmi dôležité. Na základe ich vplyvu na organizmus ich možno rozdeliť do troch hlavných kategórií:

Analgetický účinok

Pociťujeme ako tlmenie bolesti, vzniká vďaka tomu, že prirodzený vplyv svetelnej energie znižuje citlivosť nervových buniek v tom mieste, cez ktoré polarizované svetlo prechádza. V prípade, že sú bolesti silnejšie, dochádza aj k vylučovaniu takzvaných endogénnych opiátov, ktoré sú schopné spolu s polarizovaným svetlom prirodzene odstrániť proces choroby a vo veľkej miere znižujú bolesť.

Protizápalový účinok

Vzniká vďaka tomu, že polarizované svetlo aktivuje tie prirodzené zložky, ktoré sa zúčastňujú na eliminácii zápalu. Súčasne sa zvyšuje reakcia imunitného systému organizmu.

Biostimulačný účinok

Vďaka dodávke väčšieho množstva svetelnej energie v značnej miere podporuje a urýchľuje regeneráciu buniek a poškodených tkanív, ako aj ich zdravý vývoj.

V knihe Liečba svetlom a farebnou terapiou od Dr. Deáka Sándora, ktorý pracoval s biolampou Medilight 20 rokov a zhrnul v nej
svoje cenné poznatky, sa o biostimulácii môžeme dočítať okrem iného aj to, že polarizované svetlo na úrovni samostatných buniek tkanív naštartuje riadiace procesy, respektíve stimuluje už naštartované procesy a spomaľuje patologické a degeneratívne zmeny. Mimochodom, túto knihu  je veľmi užitočné prečítať si, pretože poskytuje nielen veľa zaujímavých informácií o liečbe pomocou biolampy s polarizovaným svetlom, ale aj množstvo konkrétnych rád, týkajúcich sa oblastí a možností jej aplikácie.

Polarizované svetlo

Aké sú vlastnosti svetla liečebnej lampy?

Svetlo liečebnej lampy je lineárne polarizované svetlo, čo znamená, že sa jeho svetelné vlny pohybujú v rovnobežných rovinách, pričom stupeň polarizácie je viac ako 99 %.

Svetlo polarizačnej lampy je polychromatické, čo znamená, že neobsahuje iba svetlo s jedinou frekvenciou (ako napríklad laserové svetlo), ale širšiu oblasť svetla, ktorá zahŕňa viditeľné svetlo a časť svetla, ktorá je blízka infračervenej oblasti.

Prístroj s polarizovaným svetlom nevyžaruje nežiadúce a pre pokožku škodlivé ultrafialové (UV) žiarenie. Svetlo je nízkoenergetické, pretože hustota energie svetla lampy je veľmi nízka. Táto hustota energie však disponuje biostimulačnými účinkami a teda svetlo pozitívne stimuluje rôzne biologické procesy v organizme.

Biologický mechanizmus pôsobenia polarizovaného svetla

Polarizované svetlo

Pri pôsobení polarizovaného svetla sa prejavuje trojaký efekt:

Biostimulačný efekt

Biologicko-stimulačný účinok svetla polarizačnej lampy pôsobiaci na pokožku stimuluje  intracelulárne štruktúry citlivé na svetlo a biomolekuly. Toto spôsobuje vo vnútri bunky reťazové a takzvané sekundárne reakcie, ktoré majú vplyv na celý organizmus.

Oživujúci efekt

Svetelná terapia polarizovaného svetla stimuluje a pozmeňuje regeneračné a nápravné procesy prebiehajúce v organizme.

Prirodzene posilňujúci  efekt

Polarizovaná svetelná terapia prirodzeným spôsobom posilňuje schopnosť regenerácie organizmu a napomáha uvoľneniu jeho  samoliečebných schopností.

Kde všade možno liečebnú lampu s polarizovaným svetlom využiť?

Polarizované svetlo

Liečebnú lampu s polarizovaným svetlom je možné použiť ako prevenciu proti chorobám a tiež ako doplnkovú liečbu. Môže sa použiť takmer pri každej chorobe – či už pri jej liečbe, prevencii, alebo pri doplnkovej terapii. Možnosti jej využitia sú skutočne široké, ale z nespočetného množstva spomeňme aspoň zopár: astma, alergie, cukrovka, bolesti hlavy, ekzémy, bolesti a opuchy dolných končatín, ochrnutie tváre, bolesti v ústnej dutine, choroby z prechladnutia, reumatizmus, bolesti chrbtice, afty, opary, akné, psoriáza, zápal kĺbov, mnohé typické mužské i ženské zdravotné problémy, vrátane neplodnosti, Parkinsonova choroba, ochorenia svalov a šliach, problémy s krvným tlakom, vypadávanie vlasov, zápal stredného ucha a mnohé ďalšie.

Ak kupujeme biolampu, nechajme si poradiť…

V súčasnosti sa v obchodoch môžeme stretnúť s viacerými druhmi biolámp. Klasické lampy už majú vyše dve desaťročia rovnakú konštrukciu. Pri výrobe najmodernejších prístrojov sa však namiesto zrkadiel používajú polarizačné fólie, čo znižuje hmotnosť lampy, jej zraniteľnosť, aj náklady na výrobu. Popri tom sa tak značne zvyšuje stupeň polarizácie (napríklad značky MedilLght a Activelight). Jej hmotnosť znižuje aj tá skutočnosť, že prístroj je napájaný nízkym napätím dodávaným z externého zdroja, čo okrem bezpečnosti  zvyšuje aj pohodlie pri jej použití.

www.medilight.sk