Wild Rose alebo Ruža šípová

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Wild Rose alebo Ruža šípová (Rosa canina)

Wild Rose
www.shutterstock.com

Charakteristika blokovaného stavu:

Názov tejto esencie môže u niekoho vyvolávať asociácie so známou rozprávkou o Šípovej Ruženke. Princezná (v tomto prípade symbol ľudskej duše), ktorá zaspala večným spánkom (stav duševnej nečinnosti) môže byť aj symbolom ľudí, ktorí sa ocitnú v stave apatie, nezáujmu a rezignácie.

Dr. Bach zaradil túto esenciu do skupiny “Nezáujem o svoje okolie”, aby tým zdôraznil, že sa ľudia, ktorí v živote rezignovali, odtrhli od sily prítomného okamihu a ostali uväznení v akejsi čudesnej prázdnote.

Do stavu rezignácie sa však zvyčajne nedostávame vlastným pričinením, ale nás k nemu privedú zvyčajne životné okolnosti, v ktorých strácame moc sami nad sebou a poddávame sa prázdnote.

Môže sa to stať napríklad po nejakom období veľkého úsilia a námahy, keď sme sa obetovali a vyčerpali sme všetky sily – a napriek tomu sme vytúžený výsledok nedosiahli.

Alebo naopak – stáva sa to aj po nejakej náhlej šokovej situácii, ktorá je obyčajne spojená so stratou blízkeho človeka. Vtedy rezignujeme na ďalší pozitívny vývoj.

Rezignovať však môžeme aj vtedy, ak cieľ ešte máme pred sebou, ale vidíme, že šance na jeho dosiahnutie sú minimálne, alebo žiadne. Takáto situácie zvyčajne nastáva vtedy, ak si uvedomíme, že náš súper alebo partner má nad nami väčšiu moc alebo disponuje väčšími možnosťami než my sami. Vtedy sa zvyčajne stiahneme a uzavrieme do apatie a do pocitu “Už mi je všetko jedno”…

Tým, že ich vnútorná iskra akoby pohasla, ľudia v tomto stave nevyvíjajú žiadnu aktivitu, nepociťujú už ani bolesť, smútok, či zlosť a nič nemá pre nich žiadnu špeciálnu cenu.

Wild Rose
www.shutterstock.com

Konkrétne príklady:

Takýto človek vzbudzuje dojem, akoby len tak prežíval – život sa s ním len tak vlečie a on sa vlečie s ním. Chýba mu akýkoľvek záujem o niečo a nemá ani vnútornú silu niečo zmeniť, začať niečo nové, alebo skrátka niečo robiť ináč. Všetko je tak, ako je a apatický človek si myslí, že to tak ostane asi už naveky. Je mu jedno, či cez víkend ostane doma, alebo či pôjde niekam s kamarátmi, ktorí ho volajú. Najčastejšie odpovie: “Neviem, veď je to jedno.” Naďalej sa pohybuje vo svojich stereotypoch a okolie nechápe, čo sa v ňom deje. Dokonca máva sklony k fatalizmu a je presvedčený, že toto je jeho osud, takže prečo by vlastne mal niečo meniť. Takýto postup mu bráni v sebarealizácii, takže sa necháva životom vláčiť len tak, zo strany na stranu…

Takýto apatický postoj môžeme často pozorovať aj u ľudí, ktorí sú dlhodobo chorí a je im už úplne jedno, či môže nastať aspoň zlepšenie alebo čiastočné uzdravenie. Svojej chorobe sa skrátka úplne poddali – nie sú zvyčajne ani depresívni, ani zúfali, ale rezignovali. A ak sa aj takýto apatický človek dostaví na konzultáciu, alebo začne užívať Bachove esencie, je to tak zvyčajne len preto, že ho niekto z jeho okolia doslova privedie, alebo mu esencie priamo podá. On sám by sa pre takýto krok nikdy nerozhodol – lebo skrátka rezignoval a o nič nemá záujem…

Potenciál v rozvinutom stave:

Esencia Wild Rose pomáha vrátiť sa z apatie späť do pôvodného stavu vitality, životnej radosti a spontánnosti.

Ľudia typu Wild Rose sú totiž v pozitívnom stave flexibilní a dokážu sa vyrovnať so všetkými stránkami života. Tie ťažké sú pre nich výzvou, aby v sebe odhalili svoje sily a schopnosti, ale pretože sú v kontakte s realitou, vedia situáciu správne odhadnúť a správne rozložiť sily na to, aby ju zvládli. Majú dôveru v život a vedia, že za všetkým, čo ich stretne, sa skrýva hlbší zmysel. Aj keď ho nemôžu hneď odhaliť, uvedomujú si, že postupom času ho určite objavia a pochopia.

Vedia, že pre danú situáciu urobili všetko, čo urobiť mohli, a vedia, že v realite sa žiadna energia nestratí a že neostane nepovšimnutá. A práve toto je veľmi dôležitý moment, ktorý nám esencia Wild Rose sprostredkúva. Je to moment nádeje a hlbokého porozumenia, že v živote všetke súvisí so všetkým, a vo chvíli, keď na niečom prestaneme lipnúť a necháme priestor, aby sa tieto súvislosti mohli prejaviť, dostane sa nám presne to, čo potrebujeme pre vlastnú realizáciu a k tomu, aby sme naplnili svoje vnútorné ambície a naladenie.

U tých, ktorí sú dlhodobo chorí, pomáha táto esencia povzbudiť záujem o svoju liečbu. U chorého človeka sa tak opäť povzbudí životná energia a tým sa celkovo zlepší jeho stav – nielen pre neho samotného, ale pre celé jeho okolie.

Táto esencia je vhodná aj pre ľudí, ktorí pracujú na nejakom dlhodobom projekte a sú doňho už takí ponorení, že sa im pomaly pred očami stráca jeho dokončenie či úspešnosť. Vtedy Wild Rose povzbudí našu silu opäť vidieť perspektívu a zmysel toho, čo práve robíme a na čom pracujeme.

Esencia WILD ROSE

Špecifikum esencie:

Niekedy nie je jednoduché dostať sa rýchlo z apatie do stavu rovnováhy a životaschopnosti. U každého jedinca je tento stav v duši zakotvený ináč, a preto si to vyžaduje osobité a citlivé zaobchádzanie.

Zvyčajne je nutné esenciu Wild Rose užívať dlhší čas a starostlivo sledovať emocionálny vývoj klienta. Rezignácia môže byť niekedy hlboko zakorenená v duši a jej premena si vyžaduje trpezlivosť – rovnako od klienta, ako aj od terapeuta. Ale v každom prípade je nevyhnutná, pretože život sa má žiť – nič iné nemá zmysel.

Esencia WILD ROSE

je vhodná aj v rekonvalescencii po dlhej chorobe. Pomáha prebudiť životnú silu a prinavrátiť zabudnutú radosť.

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz