Cherry Plum alebo slivka čerešňová – liečitelia z ríše kvetov

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

Cherry Plum

38 kvetov pre zdravie

Cherry Plum – alebo Slivka čerešňová (Prunus cerasifera)

Charakteristika blokovaného stavu:

Typ Cherry Plum úplne prepadá svojim emóciám a citom, stráca pôdu pod nohami a nedokáže svoje emócie ovládať. Tie potom majú nad ním úplnú moc, takže hrozí, že pod ich tlakom by tento človek mohol urobiť niečo, čo by v normálnom rozpoložení nikdy neurobil. Takýto človek potom stráca akékoľvek rozumové či morálne zábrany a dáva úplný priechod svojim emóciám. Jedinec v tomto negatívnom stave sa ostatným môže zdať čudný, alebo ho dokonca môžu považovať za blázna. On sám má pocit blížiaceho sa nervového zrútenia, katastrofy, či straty rozumu. Cíti, že musí porušiť rôzne spoločenské pravidlá, pretože neovládne svoju psychiku.

Preto sa Cherry Plum v odbornej literatúre často uvádza ako esencia pre tých, ktorí pomýšľajú na samovraždu, alebo im hrozí nebezpečie, že “v amoku” spáchajú niečo neodpustiteľné. Preto, ak sa u niekoho takéto stavy začnú prejavovať, je dôležité podchytiť ich hneď v začiatkoch. Nie je to vždy jednoduché, pretože človek ovládaný takýmito silnými emóciami často ani nevidí, že potrebuje pomoc.

Ako pôsobí Cherry Plum?

Cherry Plum je esencia, ktorá pomáha pri silnom psychickom vypätí. Pomáha udržať rovnováhu, a tak zabrániť psychóze. Ak prežíva niekto silný rozpor medzi rozumovými zábranami a intenzitou svojich emócií, táto esencia ich pomôže zredukovať. Pomáha skrátka všade tam, kde človek nedokáže ovládať svoje pocity a je náchylný k takým prejavom, ktoré by neskôr veľmi ľutoval.

Ak sa človek dostane do negatívneho stavu Cherry Plum, je to známkou toho, že svoje emócie drží úplne pod kontrolou a nechce ich vôbec prejaviť, a už vôbec nie prežiť. Emócie však nemožno uzavrieť do sklenenej nádoby bez vzduchu a svetla a na večné časy. Sú súčasťou nášho bytia a prejavom našej osobnosti. Každý, kto sa pokúša o ich uzatvorenie alebo potláčanie, akoby sa zahrával s časovanou bombou. Emócie sú živá, existujúca energia, ktorá potrebuje svoje miesto, svoj čas a svoj priestor.

Pokiaľ sme si toho vedomí, dokážeme s emóciami správne narábať. Ale ak ich potláčame, nečakane nás prekvapia svojou silou, vytrvalosťou a intenzitou. A práve toto je situácia Cherry Plum, keď sa v nás náhle uvoľnia dlhodobo nahromadené a ukrývané emócie a my vybuchneme tak, ako to nikto v našom okolí nečakal. Dokonca ani my sami. Hystéria, výbuchy hnevu i návaly plaču sú typickým prejavom stavu Cherry Plum.

Každá situácia sa dá riešiť, pokiaľ si uvedomíme, ako sa v nej cítime, ak si tieto emócie pripustíme a ony sa nám potom stanú vodítkom pri riešení problému. Ak však emócie ostanú v nás nepoznané a neprijaté, vždy spôsobujú malér. Ale v prípade, že sa im otvoríme a prijmeme ich, dokážu nás správne nasmerovať k riešeniu akéhokoľvek problému a najmä – k hlbšiemu poznaniu seba samého.

Potenciál v rozvinutom stave:

Cherry Plum nám pomáha žiť vo vnútornej vyrovnanosti, kde majú svoj priestor a svoje miesto myšlienky i cítenie. Pomáha nám prijať svoje emócie, porozumieť im, a tak sa nimi nechať ovládať. Práve možnosť mať hlavu a srdce v súlade je to, čo umožňuje viesť kreatívny život.

V pozitívnom stave sú títo ľudia vyrovnaní a ich konanie a jednanie je prepojené s ich myslením a cítením. vyznačujú sa aj duchovnou jasnosťou a stabilitou. Ich emocionálny život je veľmi bohatý, a preto nie je výnimkou, že sa medzi nimi nachádza veľa umelcov a tvorivých osobností – svoje emócie totiž dokážu pretaviť do svojej práce a sú tak inšpiráciou pre svoje okolie.

Cherry Plum prináša stabilitu medzi cítením a myslením. Práve uvedomenie si svojich pocitov umožňuje udržať nad nimi moc – negatívne emócie ich tak neovládajú, ale naopak, oni sami ovládajú a rozvíjajú svoje pozitívne emócie. Ak sme ovládaní emóciami, ktoré nad nami dominujú, podliehame často ich negatívnej sile. Ak sa však na ne dokážeme vedome pozrieť, potom ich dokážeme vo svojom živote aj kreatívne využívať. Cherry Plum nám pomáha práve v oslobodení  sa od nadvlády vlastných emócií, čím nám umožňuje stať sa pánmi svojho vlastného života.

Špecifikum esencie Cherry Plum:

Cherry Plum je súčasťou Krízovej esencie, ktorá sa užíva v stavoch núdze, stresu a vypätia. V prípade, že nemáme poruke priamo esenciu Cherry Plum, môžeme pre svoj náhly emocionálny stav použiť aj Krízovú esenciu.

Pre dlhodobejšie užívanie – dlhšie než tri dni – sa však rozhodne odporúča užívať Cherry Plum ako samostatnú esenciu.

Esencia CHERRY PLUM prináša vyrovnanosť medzi myslením a cítením.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz