Na začiatku ochorenia je neraz nedostatočná imunita

Stále častejšie nás prenasledujú civilizačné ochorenia. Odborníci predpokladajú, že sa im jednoducho nevyhneme. Keďže dnes sa už vie, že na začiatku vzniku viacerých z nich zohrávajú významnú úlohu poruchy imunity, snaží sa svetový výskum orientovať svoj záujem práve na posilňovanie imunity.

nedostatočná imunita

Kľúčom je fungujúca imunita

Poruchy imunity sú naozaj zodpovedné za mnohé ochorenia. Imunosupresia, čiže zníženie aktivity obrany tela, je prítomné aj pri vzniku nádorového ochorenia. Na druhej strane nadmerná precitlivenosť organizmu na určité podnety zvonka je dôvodom vzniku rôznych alergií a  autoimunitných ochorení. V súvislosti s nádorovými ochoreniami vedci čoraz častejšie poukazujú na to, že ich budeme môcť poraziť, len ak dokážeme pomôcť bunkám imunity, aby si robili svoju prácu. Teda posilňovanie vlastných možností organizmu – zvyšovanie jeho obranyschopností je kľúčom k predchádzaniu aj onkologických ochorení. Ukazuje sa, že imunoterapia by mohla byť účinná pri liečbe mnohých ochorení.

2 štúdie z Kazachstanu

V roku 2015 prebehli v Kazachstane štúdie zameriavajúce sa na hodnotenie imunomodulačnej aktivity a miery vplyvu pri aplikácii biologicky aktívnych potravinových doplnkov obsahujúcich mikronizovaný betaglukán z hlivy ustricovitej na pacientov.

Pri prvej štúdii sa vychádzalo z predpokladu, že onkologické ochorenie je výsledkom zlyhávajúcej obrannej aktivity organizmu a preto je dôležité imunitu podporiť. Štúdia sa zamerala na pacientov s rakovinou urogenitálneho systému a tiež pacientov s rakovinovými ochoreniami krvi. Zúčastnilo sa jej 50 pacientov s karcinómom urogenitálneho traktu a rakovinou krvi, ktorí denne užívali kapsulu betaglukánu 500 mg ráno na lačný žalúdok. Kontrolnú skupinu predstavovalo 50 zdravých pacientov. Výsledky štúdie potvrdili, že betaglukán má imunokorektívny účinok a zlepšuje prejavy imunologických reakcií pacientov s rakovinou, čo môže u nich ovplyvniť prognózu ďalšieho priebehu ochorenia. Štúdia preukázala aj priaznivé účinky betaglukánu na toleranciu chemoterapie a rádioterapie pri liečbe základného onkologického ochorenia. Predpokladá sa, že lepšia tolerancia chemoterapie tkvie v možnom hepatoprotektívnom, teda ochrannom, účinku betaglukánu na pečeň, spočívajúcom v posilnení antioxidačnej aktivity pečeňových buniek. V porovnaní s kontrolnou skupinou pacienti, ktorí užívali betaglukán, nezaznamenali takmer žiadne nežiaduce účinky chemoterapie na centrálny nervový systém. Štúdia tak klinicky preukázala účinnosť užívania betaglukánu na zlepšenie kvality života pacientov s chemoterapiou.

nedostatočná imunita

Druhá štúdia sa zamerala na využitie betaglukánu v podpore imunity pacientov s potvrdenou diagnózou chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest. Štúdie sa zúčastnilo 25 dobrovoľníkov, ktorých liečili štandardnou antibakteriálnou a protizápalovou terapiou so súčasným užívaním betaglukánu (500 a 120 mg). Kontrolnú skupinu tvorilo 25 pacientov liečených iba štandardnými antibakteriálnymi a protizápalovými liekmi (bez betaglukánu). Obe skupiny sa sledovali 30 dní. Štúdia preukázala, že zaradenie betaglukánu v liečbe infekcií dýchacích ciest má vplyv na normalizovanie humorálnej aj bunkovej imunity zvýšením tzv. T‑lymfocytov, B‑lymfocytov a ďalších imunologických ukazovateľov.

nedostatočná imunita

Užívanie betaglukánu v spojení so štandardnou terapiou zvyšuje efektívnosť liečenia zápalových ochorení horných dýchacích ciest, pričom štúdia nepreukázala žiadne nežiaduce účinky, ani recidívy ochorenia. Klinické zlepšenie nastalo u všetkých chorých v oboch skupinách, ale v kontrolnej skupine sa až u 6 % prejavila recidíva, kým v základnej skupine nebola vôbec pozorovaná. To znamená, že klinické zlepšenie chorých so zápalovými ochoreniami horných dýchacích ciest v percentuálnom vyjadrení bolo v základnej skupine vyššie, ako v kontrolnej. To tiež nasvedčuje tomu, že užívanie betaglukánu v komplexnej terapii nielen skracuje dĺžku liečenia,  ale tiež  zabraňuje recidíve infekcií. Analýzy krvi v základnej skupine ešte ukázali, že nastala normalizácia zvýšenej úrovne imunoglobulínu IgG, ktorý zabezpečuje dlhodobú humorálnu imunitu voči infekciám a jej protilátky sa zúčastňujú na neutralizácii bakteriálnych toxínov, stimulácii fagocytózy atď. 

Ako môže pomôcť imunoterapia

Nový prístup k liečbe rakoviny je prelomový v tom, že sa liečba nezameriava len na likvidáciu nádoru, ale súčasne s liečbou posilňuje imunitný systém pacienta. Pomocou protilátok zameraných na regulátory T-lymfocytov možno špecificky aktivovať imunokompetentné bunky a stimulovať ich k boju proti nádorovým bunkám. Nádejné výsledky preukázala imunoterapia pri liečbe rakoviny krvi. Vedci použili na klinické skúšky upravené, takzvane reprogramované lymfocyty. Lekári ich pacientom najskôr odobrali, potom ich „vyzbrojili“ receptorovou molekulou, čiže „riadenou strelou“ presne zacielenou na likvidáciu rakovinových buniek a následne vložili späť do pacientovej krvi. Do klinických skúšaní zaradili výskumníci skupinu niekoľkých desiatok pacientov. Preukázalo sa, že až 94 % pacientov symptómy choroby ustúpili.

www.natures.sk