Perorálne očkovanie, alebo ako si zvýšiť odolnosť voči jesenným vírusom

Je známe, že ten, kto prekoná nejaké vírusové ochorenie, ho v budúcnosti už nedostane, alebo ak sa ním aj nakazí, vie sa účinnejšie brániť a ľahšie ochorenie prekonať. Pri chrípke je to zložitejšie, pretože vírusy chrípky sa neustále menia, a tak naše telo potrebuje produkovať vždy iné protilátky. Moderná doba prináša viaceré možnosti ako si zvýšiť odolnosť organizmu na infekčné ochorenia bez toho, aby ste sa museli nimi infikovať.

Ako zabezpečiť obranu proti vírusom či baktériám

Perorálne očkovanie

Najznámejšou metódou je očkovanie, pri ktorom sa do organizmu vpraví (ihlou vpichne alebo prehltne) očkovacia látka, ktorá obsahuje buď usmrtené, alebo oslabené (živé) vírusy či baktérie, alebo ich časti. Očkovanie však pre citlivých jedincov môže znamenať určité komplikácie, preto vedci skúmali ďalšie možnosti, ako organizmus zoznámiť s cudzorodou látkou tak, aby ho čo najmenej zaťažila, ale zároveň dokázala zabezpečiť v organizme obrannú (imunitnú) odpoveď.

Perorálna vakcinácia s použitím látok v nízkych farmakologických koncentráciách

Perorálne očkovanie

Podávanie látok v nízkych farmakologických koncentráciách, dokáže zabezpečiť účinnosť pri vysokej bezpečnosti. Stimuláciu protivírusovej imunity môžeme dosiahnuť pomocou  Anas barbariae (extrakt z kačacej pečene a srdca obsahujúci špecifické časti vírusov). Protibakteriálnu imunitu môžeme posilniť zmesou podtypov inaktivovanej baktérie Haemophilus influenzae, ktorá spôsobuje najčastejšie komplikácie chrípky.

Túto dvojicu látok dopĺňajú aj viaceré známe výťažky z rastlín (echinacea, ľuľkovec zlomocný, prilbica modrá a ďalšie), ktoré posilňujú sliznice dýchacích ciest, ale v priebehu ochorenia pôsobia aj lokálne protizápalovo a tiež pomáhajú znižovať zvýšenú teplotu. Všetky tieto zložky sa nachádzajú vo voľnopredajnom lieku GUNAPREVAC.

Perorálne očkovanie

Účinky potvrdené štúdiami

Účinok lieku GUNAPREVAC sa porovnával oproti očkovaniu proti chrípke, kde jeho účinnosť bola rovnaká, dokonca lepšie chránil proti brušnej chrípke.

Porovnávalo sa aj preventívne pôsobenie proti bakteriálnym ochoreniam u často chorých detí. Jednej skupine podávali liek GUNAPREVAC, druhej skupine podávali bakteriálne lyzáty. Menej detí ochorelo v skupine užívajúcej GUNAPREVAC.

Porovnávanie liečebného efektu lieku GUNAPREVAC oproti lieku Paracetamol v rámci akútneho stavu chrípky vyšiel opäť v prospech lieku GUNAPREVAC. Paracetamol dokázal znížiť horúčku rýchlejšie, ale po niekoľkých hodinách sa zvýšená teplota opäť vrátila. Liek GUNAPREVAC so svojimi zložkami pôsobil nielen na zvýšenú teplotu, ale aj proti príčine ochorenia, čím dosiahol rýchlejšie konečný liečebný efekt (trvalé zníženie teploty, odstránenie bolesti svalov, nádchy, či kašľa).

Z analýzy získaných výsledkov vychádzala jasná liečebná prevaha prípravku GUNAPREVAC. Pri liečbe je dôležité pozerať aj na bezpečnosť liečby, čo liek GUNAPREVAC spĺňal, nevykazoval žiadne nežiaduce vedľajšie účinky, je bezpečný, a preto ho môžete bez problémov podať  malým deťom a tehotným ženám.

Dávkujte a užívajte podľa potreby

V prevencii stačí tieto látky podávať 1-krát týždenne, v akútnom stave sa dávka zvyšuje na 3-krát denne, pretože je potrebná účinná stimulácia imunitného systému, ako aj pôsobenie na jednotlivé príznaky chrípky. V prípade malých detí do 6 rokov stačí polovičná dávka, takže 1 balenie lieku zabezpečí prevenciu na 3 mesiace.

Perorálne očkovanie

Spracovala odborná redakcia Edukafarm