Problémy vo výžive sa týkajú aj našich seniorov

Už viac ako 70 rokov si 16. októbra pripomíname Svetový deň výživy, ktorým chce Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo poukázať na potrebu správneho stravovania a odstránenie podvýživy na svete.

Problém podvýživy  priraďujeme skôr k chudobným krajinám a len zriedkavo si ju spájame s dôchodcami vo vyspelých štátoch, vrátane Slovenska. Realita však ukazuje, že výživové problémy vo forme podvýživy, nedostatočného príjmu viacerých dôležitých prvkov, fádny jedálniček či nedostatočný energetický príjem, sprevádzajú seniorský vek aj u nás.

Problémy vo výžive

Tento problém je často skrytý, a preto treba mať taktiež na mysli, že zdanie môže klamať. Aj bacuľatá starenka, ktorá si dopraje tučnejšie pokrmy, môže vo svojom jedálničku trpieť nedostatkom živín, čo môže vyústiť do straty svalovej hmoty. Ten sa nemusí prejaviť okamžite, ale časom sa môže prehĺbiť a spôsobiť vážne ťažkosti. Pritom vhodné režimové opatrenia a spolupráca s lekárom môžu seniorom významne pomôcť a zlepšiť kvalitu života. Tak, ako podvýživa narúša a ohrozuje život seniora, optimálna a vyvážená strava môžu významným spôsobom vplývať nielen na dĺžku, ale najmä na kvalitu jeho života.

Starnutie a podvýživa

Prirodzené procesy, ktoré sprevádzajú starnutie, vedú k zmenám ovplyvňujúcim príjem potravy. Tieto zmeny sa výraznejšie začínajú prejavovať po 65. – 70. roku života a často vedú k výživovým poruchám. Aj keď medzi seniormi je vysoký stupeň ľudí s nadváhou, neznamená to, že by títo ľudia nemohli trpieť podvýživou a nedostatočným príjmom niektorých živín, napríklad kvalitných bielkovín.

 „Malnutrícia v zmysle podvýživy je nepomer medzi potrebou a prísunom energie, proteínov a jednotlivých nutrientov na správnu konštitúciu a fungovanie organizmu. Nemusí pritom ísť o nedostatočný energetický príjem, ale aj o nedostatočný príjem niektorých pre život potrebných látok,“ hovorí popredná slovenská odborníčka na geriatriu  MUDr. Stanislava Mikulová, primárka na Oddelení geriatrie a dlhodobo chorých v Trenčianskej nemocnici.

Príčiny malnutrície u seniorov vychádzajú z prirodzených zmien prebiehajúcich v organizme s narastajúcim vekom. U starších ľudí sa objavuje nechutenstvo, zhoršenie alebo úplné vymiznutie chuti a čuchu (čo sú dôležité prvky motivujúce k jedlu), znižuje sa bazálna tvorba slín. Dochádza k strate chrupu, teda mení sa aj proces žuvania, mení sa aj tvorba žalúdočných kyselín a vôbec celý proces trávenia sa spomaľuje.

Faktory ovplyvňujúce výživu

Špecifické výživové potreby vo vyššom veku vychádzajú aj z rôznych faktorov – mení sa energetická spotreba, starší ľudia sa menej pohybujú. Spomalenie metabolizmu však neznamená, že by starší ľudia potrebovali menej živín, práve naopak.

Podvýživa u starších ľudí má aj ďalšie dôvody. Okrem samotných telesných zmien totiž vo vyššom veku svoju úlohu zohrávajú bohužiaľ aj socio-ekonomické vplyvy. Seniori sú neraz v situácii, že si kupujú lacnejšie potraviny, ktoré nie vždy spĺňajú výživové potreby. Z tohto dôvodu často vynechávajú potraviny ako sú čerstvá zelenina či ovocie, ryby.

Pri senioroch zvyčajne nemôžeme hovoriť len o jednom faktore vplývajúcom na výživu. „Vyšší vek sprevádzajú často aj chronické ochorenia. Niektoré výživové problémy súvisia s diagnózami, ktoré priamo vplývajú na distribúciu živín v organizme ako napríklad diabetes, ochorenia žalúdka, pečene, pankreasu,“ hovorí MUDr. Mikulová. „Ďalšie ochorenia priamo s výživou súvisia a zdravá, veku primeraná strava môže byť pri týchto diagnózach dôležitým faktorom zlepšenia zdravotného stavu. Ako príklad uvediem osteoporózu či kardiovaskulárne ochorenia.“

Ale aj vedľajšie účinky liečby ďalších ochorení, ako je napríklad onkologická liečba, môžu spôsobovať významné výživové problémy.

Problémy s príjmom potravy

Seniori často mávajú problém aj so samotným príjmom potravy. Jedia veľmi málo, niekedy doslova zabúdajú na jedlo, alebo ich pocit nasýtenia sa dostaví prakticky hneď, ako začnú jesť, takže ďalšie jedlo odmietnu.

Aj starší ľudia v domovoch sociálnych služieb neraz odmietajú potravu, prípadne konzumujú množstvá, ktoré sú pod úrovňou potrebného denného energetického príjmu. Zariadenia pre seniorov sú si vedomé tohto problému, a preto aktívne vykonávajú skríning výživového príjmu u svojich klientov. Spoločnosť Nutricia, ktorá pôsobí aj v oblasti enterálnej výživy, nedávno realizovala štúdiu v zariadeniach pre seniorov. „Do štúdie, ktorú sme zrealizovali v roku 2018, sa zapojilo 71 zariadení pre seniorov a viac ako 3700 klientov. Výsledky poukázali na to, že v stave podvýživy alebo v jej riziku je až 57 % skrínovaných klientov“, hovorí Jan Beran, riaditeľ spoločnosti Nutricia. Spoločnosť sa zaviazala napĺňať víziu „Jedna planéta. Jedno zdravie“, prostredníctvom ktorej vyjadruje svoj záväzok pozitívnym spôsobom ovplyvňovať zdravie ľudí a pomáhať im k plnohodnotnému životu prostredníctvom výživy. „Nutričné skríningy sú jedným zo spôsobom, ako napĺňame našu víziu na Slovensku“, dodáva Jan Beran.   „Tieto aktivity sú nesmierne dôležité, keďže upozorňujú na rozsah problému malnutrície medzi našimi seniormi. Odhalenie malnutrície alebo jej rizika umožňuje jej riešenie prostredníctvom správnej nutričnej intervencie, o ktorej rozhodne lekár“, hovorí MUDr. Mikulová.

Ako sa správe stravovať?

Jednoznačne je dôležité vnímať stravu nielen ako nutnosť, ale aj ako významný nástroj ovplyvňovania zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia vydala pre seniorov špecifické výživové odporúčania.

V prvom rade je to pestrá, vyvážená strava, nutrične bohatá a energeticky primeraná. „Dôležité u seniorov je v prvom rade dodržiavať stravovací režim rozdelený na viacero porcií denne. Porcií by malo byť 6 až 7 denne, majú byť menšie,“ upozorňuje MUDr. Mikulová „Treba si dať pozor na zeleninu a vyberať si skôr takú, ktorá nenadúva, na ovocie by si mali dať pozor najmä diabetici, pretože niektoré druhy obsahujú veľmi veľa cukru. Prednosť by mali mať ryby a chudé mäso (hydina), pred iným mäsom.“

V strave starších by nemali chýbať potraviny bohaté na vápnik, vitamíny skupiny B a vitamín D. Všeobecne by starší ľudia mali jesť nutrične bohaté potraviny v ľahšie stráviteľnej úprave. V staršom veku by malo byť samozrejmosťou konzultovať pravidelne svoj zdravotný stav s lekárom a pozorne si vypočuť jeho odporúčania. Práve lekár môže odporúčať aj produkty nutričnej podpory, teda výživu špeciálne vyvinutú pre seniorov a pacientov so zvýšenou potrebou energie a nedostatočným príjmom živín.

Dôležitá úloha lekára

Ani v seniorskom veku neradno zabúdať na pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného lekára, veď už len samotný vek nad 70 rokov zvyšuje riziko podvýživy. Praktický lekár preto okrem iného venuje pozornosť aj skríningu rizika, či už prítomnej podvýžive, diagnostike jej príčin a v prípade potreby navrhuje riešenie. V prípade, ak bežná strave nestačí, má lekár možnosť odporučiť nutričné prípravky.

Malnutrícia a problémy seniorov vo výžive sú často podceňované a všimneme si ich až neskoro. Pritom kvalitná, na výživné prvky a mikronutrienty bohatá strava, môže významným spôsobom pomáhať seniorom a zvyšovať kvalitu ich života. Keďže príjem potravy v staršom veku ovplyvňuje množstvo faktorov, je potrebné tak, ako počas celého života, absolvovať pravidelné preventívne prehliadky, ktoré môžu okrem iného odhaliť podvýživu alebo jej riziko. Správna nutričná intervencia lekára môže seniorovi umožniť prežívať aktívnejší, zdravší a plnší život.