SPÄŤ
Wellness

Kryokomora

Od: Henrieta Karabova 11.9.2009
1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd Buďte prvá a ohodnoťte článok
Loading...

Čo je to kryoterapia?
Pôsobenie chladu na ľudskýý organizmus je známe už veľmi dávno. Avšak až v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v Japonsku začali skúmať, čo vlastne extrémne nízke teploty spôsobujú v ľudskom organizme. Výsledky boli pozoruhodné a dali základ novej vede – kryoterapii. Pôsobenie chladu, ktorý dosahuje extrémne nízke hodnoty – mínus stodvadsať až mínus stotridsať stupňov celzia je pozoruhodné. V organizme dochádza k zmenám, ktoré pre bežného človeka majú veľmi pozitívny efekt. Dá sa zhrnúť v troch základných bodoch. Na chlad reaguje organizmus ako na stresový faktor a vylučuje látky ktoré majú organizmus uchrániť pre stresom. Predovšetkým sú to endorfíny-hormóny šťastia, ktoré sú mnohonásobne účinnejšie ako morfium a spôsobujú eufóriu, ktorá dokáže nevnímať extrémne nízku teplotu ako faktor nepriaznivo pôsobiaci na ľudský organizmus. V ďalšej etape sú to kortikoidy, rastový hormón a testosterón . Pôsobením chladu ďalej dochádza k pozoruhodnému efektu: dochádza k odstráneniu škodlivín v zmysle voľných radikálov, kyseliny mliečnej, urey, ktoré pôsobia na bunku toxicky a spôsobujú „zakyslenie“ organizmu, ktoré pociťujeme ako svalovú bolesť po záťaži. Fyzická záťaž ktorá nasleduje po pobyte v kryokomore má za následok opačný efekt. Po l5 minútovej záťaži dochádza k výraznému prekrveniu tkanív ktoré v štvrtej minúte záťaže dosahuje až štvornásobok bežného prekrvenia. Dochádza k výraznému zvýšeniu prívodu kyslíka do buniek svalov čo vyvoláva zníženie koncentrácie škodlivých látok, ktoré ešte neboli z buniek vyplavené. Zvýšený krvný prietok v svaloch sa dá veľmi výrazne využiť : správnym pitným režimom, primeraným prísunom  minerálov, vitamínov a energetických látok sa veľmi výrazne zvyšuje energetický potenciál buniek a tým aj celého organizmu. Dochádza k biochemicky dokázateľnej urýchlenej normalizácii hodnôt látok sprvádzjúcich, res. spôsobujúcich únavu – k akémusi energetickému nabitiu organizmu.

Účinky kryoregenerácie:
V komplexnom ponímaní možno účinky kryoregenerácie rozdeliť na regeneračno-rekondičné, preventívne a kozmetické.
Regeneračno – rekondičný efekt
Vylučovanie hormónov, najmä testosterónu, v priebehu kryoregenerácie je zaujímavé najmä pre športovcov. Tento jav má totiž priamy vplyv na rast svalovej hmoty a na zvýšenie výkonnosti pri silovom a vytrvalostnom tréningu. Pôsobenie nízkych teplôt zároveň urýchľuje liečbu mäkkých tkanív a kĺbov po úrazoch (pomliaždenie s krvným výronom, vyvrtnutie), eliminuje krvácanie a opuchy, znižuje bolestivosť, obmedzuje riziko pretrénovania a podporuje svalovú relaxáciu i celkovú biologickú regeneráciu.
Preventívny a kozmetický efekt
Súčasné laboratórne výskumy evidentne svedčia o tom, že kryoterapia pôsobí pozitívne na imunitný systém a posilňuje tak obranyschopnosť organizmu. Priamym pôsobením chladu na povrchové vrstvy kože a ich následným výrazným prekrvením v zahrievacej fáze sa vysvetľuje i pozitívny efekt pri odstraňovaní celulitídy.
Všeobecne možno konštatovať, že pobyt v extrémne nízkych teplotách omladzuje, osviežuje a zlepšuje náladu.

Indikácie celotelovej kryoregenerácie:

• zápalové ochorenia pohybového aparátu (reumatoidná artritída)
• degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice (artrózy), ochorenia medzistavcových platničiek, bolesti chrbtice
• reumatické ochorenia mäkkých tkanív (myositída, kolagenózy, fibromyositída a ďalšie)
• artritídy na metabolickej báze (dna)
• postihnutie kože a kĺbov pri lupienke
• zmeny svalov, kĺbov a šliach po úrazoch (kontúzie, hematómy a podobne)
• roztrúsená mozgomiešna skleróza (SM)
• parézy a spastické kontraktúry v oblasti končatín
• primárna a sekundárna osteoporóza
• fibromyalgie
• celulitída
• ťažkosti pri menopauze.

Neodporúča sa!
Niekoľkoročné skúsenosti zahraničných, najmä poľských pracovísk viedli k definovaniu stavov, u ktorých je kryoregenerácia nevhodná, prípadne priamo nedovolená:

• intolerancia chladu
• ischemická choroba srdca
• neliečený, alebo nestabilný vysoký krvný tlak
• strach z uzavretých priestorov (klaustrofóbia)
• podchladenie organizmu
• Raynaudova choroba
• alergia na chlad
• miestne poruchy prekrvenia
• chudokrvnosť
• užívanie niektorých liekov (neuroleptík) a alkoholu
• znížená funkcia štítnej žľazy
• onkologické ochorenia
• tehotenstvo
• infekčné ochorenia
• epilepsia

Kryoregeneráciu nemožno odporúčať ani pri chybách chlopňového aparátu srdca (zúženie chlopní), pri ťažkých formách astmy, pri poruchách rytmu srdca a frekvencii nad 100 min., pri pľúcnom edéme a vážnych ochoreniach pľúc.

Pobyt v kryokomore.

V komore je potrebné dýchať pomaly a plytko cez masku, ktorá je spolu s drevákmi, podkolienkami, krátkymi bavlnenými šortkami, rukavicami a čelenkou na uši povinnou súčasťou výbavy.

Po krátkej adaptácii – cca 30s, v predsieni s teplotou – 60 °C, do ktorej vstupuje len na pokyn obsluhy, sa prechádza do aplikačnej – regeneračnej komory s teplotami v rozsahu – 120 až – 130 °C.

Pobyt v komore trvá dve až tri minúty. Čas v nej je vhodné stráviť pomalou prechádzkou. Počas celej kúry sú klienti v priamom vizuálnom kontakte s obsluhujúcim personálom cez okno komory, čo je po psychickej stránke oproti neosobnému kamerovému systému veľkým pozitívom. Po uplynutí času v regeneračnej komore klient prechádza späť do predsiene na dobu max. 10sec. a opúšťa ju. Odloží dýchaciu masku, čelenku, rukavice, podkolienky zhrnie nad členky, odloží dreváky a obuje si cvičebnú obuv. Prejde do tzv. aerobnej miestnosti, kde sa rozohreje primerane intenzívnym cvičením na inštalovaných strojoch ( stacionárne bicykle, bežecké pásy, vesliarske trenažéry, stepery a pod.), ktoré sú na to určené, v trvaní 12 až 15 min.

Vo všeobecnosti pacienti počas pobytu v komore nepociťujú chlad, ale skôr jemné pálenie či tupé bodanie na odkrytých častiach tela (takzvané chladné pálenie). Po jeho ukončení sa dostavujú prejavy zníženého napätia, uspokojenia, relaxu, sviežosti, psychického a fyzického uvoľnenia, ktoré pretrvávajú niekoľko hodín i dlhšie. Jeden vstup do kryokomory v kryocentre Kryofit na Junáckej ulici 6 v Bratislave stojí 12,95 eur. Viac sa dozviete na internetovej stránke  www.kryofit.sk woman@woman.sk

womangalérie VŠETKY