Liečivá sila kvetov

Bachova kvetinová terapia

Vo svete je známy Bachov prístup k využívaniu kvetov na terapeutické účely – tzv. Bachova kvetinová terapia. Tento anglický lekár, bakteriológ a homeopat vytvoril v polovici minulého storočia liečebný systém, založený na využívaní 38 kvetov, s cieľom harmonizovať ľudskú osobnosť.

Objavil, že určité divoko rastúce kvety, kríky a stromy majú silu zvýšiť svojou energiou ľudské vibrácie a otvoriť naše kanály pre posolstvá duševného JA. „Majú podobnú silu ako krásna hudba alebo čokoľvek iné, veľkorysé a inšpirujúce, zaplaviť osobnosť všetkými cnosťami, povzniesť ju, dodať jej vnútorný mier a oslobodiť ju od vnútorných bolestí.

Neliečia tak, že by priamo napadli chorobu, ale tak, že zaplavia telo krásnym chvením nášho vyššieho JA, v ktorého prítomnosti sa choroba rozpustí ako sneh na slnku.“ – napísal Bach o účinku kvetinových esencií. Podľa Bacha pravé liečenie nemôže existovať bez zmeny životného stanoviska, bez duševného mieru a vnútorného pocitu šťastia. Tým sa súčasne nepriamo zvyšuje i odolnosť človeka voči duševným a telesným chorobám.

Koncentráty Bachových kvetov – kvetinové esencie – môžu teda slúžiť ako prevencia proti telesným ochoreniam a ako podpora pri odbornom ošetrení, aj keď ho samozrejme nemôžu nahradiť.

sila kvetov

Medzi liečebnými metódami, ktoré pomáhajú odstrániť prvotné príčiny ochorení, zaujíma svoje špecifické miesto aromaterapia. Tá prostredníctvom éterických olejov tiež pôsobí predovšetkým v oblasti duševnej, i keď jej vplyv (podobne ako vplyv kvetinovej terapie) sa sprostredkovane odráža aj v oblasti fyzického zdravia.

Aromaterapia

Vychádza z predpokladu, že človeka robia človekom predovšetkým jeho psychické prejavy. Tie sú určené mierou harmónie či disharmónie, ktorá v duševnej oblasti panuje. Práve tu má aromaterapia svoje hlavné pole pôsobnosti. Ak ju používame správne, pomáha odstrániť škodlivé emócie (agresivitu, nenávisť, apatiu, beznádej, strachy, obavy), ale i upokojiť dušu rozbúrenú prílišným dojatím, radosťou a jasaním – pretože vo svojom dôsledku oboje škodí rovnako.

Éterické oleje

Pomáhajú priťahovať k sebe myšlienky ktoré nás podporujú a rozvíjajú a odpudzovať tie, ktoré nám škodia. Navyše – svojou chemickou podstatou – môžu éterické oleje pomôcť ovplyvňovať i fyzické telo: prostredníctvom masáží a kúpeľov. Aromaterapiu možno aplikovať samostatne alebo v kombinácii s homeoterapiou, kvetinovou terapiou, reflexnou terapiou, či s rôznymi masážami. Takýto postup však možno voliť iba s odborným vedením.sila kvetov

Výskum kvetov a rastlín sa v posledných rokoch sústreďuje na ešte ďalej siahajúci nevyčerpateľný rezervoár ich účinných látok. Tie sa samozrejme dajú využívať nielen na terapeutické, ale i na kozmetické účely. Môžeme sa tešiť, čím nás odborníci v blízkej budúcnosti prekvapia…sila kvetov