Mustard alebo Horčica roľná

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku.V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Mustard alebo Horčica roľná (Sinapis arvensis)

Charakteristika blokovaného stavu:

Tlak na duši alebo temné obdobie duše – to sú obvykle dva výrazy, ktorými ľudia opisujú svoje pocity, ak sa nachádzajú v negatívnom stave Mustard.

Mustard je esencia, ktorá lieči smútok a nepríjemné duševné útrapy. Pomáha vo chvíľach, keď máme odrazu pesimistickú náladu, nevidíme východisko zo svojej situácie a vlastne ani žiaden zmysel života. Môžeme ho nazvyť aj ľahkou depresiou – tma, ťažoba a žiadne svetlo… Zaujímavé však je, že tak rýchlo, ako sa tento negatívny stav objaví, tak aj zmizne.

Aj preto sa negatívny stav Mustard často opisuje ako “mrak na duši”. Mrak, ktorý pripláva, na nejaký čas zatemní slnko, ale potom zase odpláva a slniečko svieti ďalej. To je pre tento negatívny stav celkom výstižné.

V čase smútku sa cítime izolovaní od okolitého sveta a máme pocit, že našim stavom aj tak nikto nerozumie. Čoraz viac sa ponárame sami do seba, nechceme s nikým hovoriť a najradšej sme osamote. Cítime sa úplne odtrhnutí od vlastnej duše a nevidíme východisko, ako túto situáciu zmeniť. Ťaží nás smútok, nedostatok energie a pripadáme si takmer fyzicky ochromení, Tento stav môže byť veľmi rýchly – a v tomto prípade sa môže odohrať napríklad len v priebehu jedného dňa, ale môže pretrvávať aj niekoľko týždňov. Odrazu sa však v tej chvíli, keď zmizne, vrátime opäť ku svojej radostnej podstate a sile.

Do tohto negatívneho stavu Mustard sa ľudia obvykle dostávajú v dôsledku vlastných vnútorných problémov, ktoré sa v nich nahromadia, pričom odkladanie ich riešení sa po istej dobe prejaví ako smútok a pocit bezvýchodiskovosti. Akoby odrazu nič nemalo zmysel a všetko sa v istej chvíli zdá neperspektívne a zbytočné.

ľudia v tejto situácii  nevidia svoju hodnotu, ani hodnotu svojho života. Je to stav, keď vlastné nahromadené problémy bránia vidieť život v radostnej perspektíve.

Mustard pomáha nájsť silu pozrieť sa na seba a svoju životnú situáciu z inej perspektívy a tým nájsť aj východisko.

Konkrétny príklad:

Ďalšou obdobnou okolnosťou je, ak na seba uvalíme ťažobu problémov niekoho iného, ktorá s nami nemá nič spoločné. tejto situácii sú často vystavení ľudia, ktorí sa snažia pomôcť svojim blízkym, priateľom, alebo niekomu, kto je pre nich dôležitý. V snahe priblížiť sa druhému človeku sa tak veľmi otvoria, že jeho problémy a pocity prijmú za vlastné. Nevnímajú rozdiel medzi druhými a sebou, a tak veľmi rýchlo dôjde k tomu, že sa začnú cítiť unavení, namrzení, smutní a negatívne naladení. A to aj napriek tomu, že ešte pred nejakou dobou toto všetko nemalo s nimi v§bec nič spoločné.

Podobná situácia sa niektorým môže prihodiť napríklad vo veľkých nákupných centrách, či v blízkosti človeka, ktorého energia s nimi nie je v harmonickom celku. V istej chvíli odrazu spozorujú, že sa cítia veľmi unavení, pociťujú napätie a zvláštnu neistotu. Toto všetko sú momenty, keď môžeme rýchlo prepadnúť vnútornému smútku a určitej ťažobe či únave bez toho, aby sme poznali príčinu.

Mustard v týchto chvíľach pomáha vrátiť sa späť do svojho stredu a získať rovnováhu.

U ľudí, ktorí sa nachádzajú v negatívnom stave Mustard je typické, že sa ich nálady rýchlo striedajú – hlboký smútok môže nahradiť prehnaný optimizmus.

Takže , ak niekto ešte pred chvíľou nevidel zmysel toho, čo v živote robí, za krátky čas sa s prehnaným optimizmom môže pustiť do riešenia všetkého, čo sa mu ešte pred nejakou dobou zdalo neriešiteľné.

Práve výkyvy nálad sú pre týchto ľudí typické. Po veľkej radosti prichádza hlboký smútok a ten opäť môže vystriedať bezbrehý optimizmus.

Potenciál v rozvinutom stave:

Mrak môže zakryť slnko vždy len na nejaký čas, na chvíľu. Zlá nálada, zádumčivosť alebo melanchólia  môžu vyplávať na povrch, ale pokiaľ ich v pravej chvíli dokážeme rozpoznať a pozrieť sa na ne, zistíme, že našou podstatou je radosť, stabilita a vnútorná vyrovnanosť.

Dr. Bach vo svojej práci “Uzdrav sa!” napísal jedinečnú myšlienku: ” A predovšetkým by sme mali žiť stále v dobrom rozpoložení a odháňať všetky depresie a pochybnosti. Je potrebné si pripomínať, že toto do našej bytosti nepatrí, pretože prirodzenosťou ľudskej duše je radosť a šťastie.”

Esencia Mustard pomáha uvedomiť si túto životnú pravdu a vo chvíľach zaváhania alebo pochýb, obyčajne spôsobených vonkajšími okolnosťami, nás vracia späť, k našej podstate a prirodzenosti.

Špecifikum tejto esencie:

Ľudia si často vytvárajú problémy aj tým, že odmietajú prijať vlastný negatívny stav a všetkými dostupnými prostriedkami ho chcú potlačiť. Rýchlo sa snažia zahnať nepríjemné pocity nejakou činnosťou – napríklad prehnaným upratovaním, nakupovaním, prejedaním sa, fajčením a podobne.

Žiaden pocit však nemožno potlačiť natrvalo. Pokiaľ máme silu  pozrieť sa na to, čo konkrétny negatívny stav pre nás znamená a budeme sa snažiť počúvať svoju dušu, ktorá nám týmto chce niečo povedať, dostávame sa k sebe samým a ku svojim skutočným emocionálnym potrebám.

Rovnako tak aj v negatívnom stave Mustard, keď prežívame smútok, je vhodné uvedomiť si tento stav a pozorovať, prečo a odkiaľ sa objavil. Iba jeho prijatím totiž otvárame cestu k jeho premene. Pretože len tak dokážeme tento stav uvedomele prežiť – prijať jeho negatívnu časť a cielene ju premeniť na pozitívnu.

Esencia vytvára jedinečný most na tejto ceste. Ochota prejsť po ňom je však výlučne na každom z nás!

Esencia MUSTARD

navráti do duše zabudnutú radosť a vyrovnanosť.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz