Water Violet alebo Perutník močiarny

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Water Violet– alebo Perutník močiarny (Hottonia palustris)

Charakteristika blokovaného stavu:

Ľudia typu Water Violet sú uzavretí a pôsobia dojmom nedostupnosti. Akoby okolo seba mali postavenú stenu, za ktorú nechcú nikoho vpustiť a ktorou sa chránia pred vonkajším svetom.Vyžarujú zvláštne fluidum nedostupnosti a nezávislosti, ktoré ich robí do istej miery aj príťažlivými. Medzi nimi a vonkajším svetom však stojí bariéra, ktorú ani jedna strana nedokáže prekonať. Ich najväčším problémom je nadviazať kontakt so svojím okolím.

Water Violet

Často sa stáva, že títo ľudia, aj keď môžu mať množstvo známych, nikoho si nepustia blízko k telu a cítia sa, ako keby žili na pustom ostrove. Práve preto, že si držia od všetkého odstup, často sa zvyknú cítiť osamotení. Aj keď majú množstvo známych, nedokážu si ku nim nájsť blížší vzťah.

V negatívom stave nedokážu nadviazať skutočné priateľstvo a nevedia si ho ani udržať a pestovať si ho. Človek typu Water Violet sa neodvažuje osloviť svojich známych a ponúknuť im dôvernejší kontakt, kým iní ľudia a jeho známi majú zase v rozpakoch osloviť ho, pretože cítia jeho nedosiahnuteľnosť a nedostupnosť.

Ľudia typu Water Violet akoby sa vymykali z normálu: Zvyčajne to bývajú veľmi pokojní a múdri ľudia, ktorí vynikajú nejakým talentom alebo schopnosťami.

Pôsobia veľmi vznešene a múdro a zdá sa, akoby viedli naplnený život. majú vybrané správanie, sú to estéti, všetko zvládajú sami a ani počas choroby nežiadajú nikdy o pomoc. Majú svoj osobný štýl a šarm a žijú vo svojom svete. Aj oni sami dokonca cítia, že sú niečím výnimoční.

Zato však iní ľudia ich často môžu považovať za namyslených a pyšných. Nie je to však pravda, pretože to, čo sa javí ako pýcha, býva neschopnosť byť súčasťou nejakého kolektívu. Keďž sú si vedomí svojho talentu a predností, nedokážu sa zapojiť do niečoho spoločného – vždy si udržiavajú odstup.

Situácia sa však veľmi rýchlo môže zmeniť, ak ich niekto požiada o pomoc: Ochotne mu ju poskytnú. Títo ľudia nikdy nebývajú intrigáni, konajú vždy čestne a statočne. Vyhýbajú sa emocionálnym konfliktom a nemiešajú do záležitostí iných ľudí. Vždy kráčajú svojou cestou. Na to, aby sa so svojou samotou rozhodli niečo urobiť, musí byť ich pocit izolovanosti už skutočne veľmi veľký. Nie je vylúčené ani to, že môžu trpieť nejakou ľahkou formou depresie zo samoty, ale ani o tomto sa ich okolie zvyčajne nikdy nedozvie.

Pocit výnimočnosti ich často môže zaháňať do izolácie, pretože si myslia, že by im aj tak nikto nerozumel. Medzi týmito ľuďmi často bývajú tvorivé typy a nadaní jedinci, ktorí prinášajú svetu nové impulzy a objavy.

Do negatívneho blokovaného stavu Water Violet sa môže dostať aj človek, ktorý vo svojej práci odrazu dosiahne nečakaný úspech a kým ho zo všetkých strán všetci oslavujú a prejavujú mu uznanie, on zrazu nevie, ako sa má s touto situáciou vysporiadať. A tak sa teda uzavrie za pomyselnú stenu pokoja a istoty a do svojho priestoru nechce nikoho vpustiť. Takto sa môže stať, že kedysi otvorený a komunikatívny jedinec sa kvôli jednému úspechu stane izolovaný a uzavretý.

Water Violet

Takýto pocit osamelosti a izolácie od verejnosti ptežívajú často aj umelci – speváci a šoumeni zo seba zvyčajne vydajú všetko… ľudia im tlieskajú, všetci sú nadšení ich výkonom, ale večer po predstavení niektorí z nich sedia osamotene v šatni alebo v hoteli, pretože sa stránia verejnosti.

Napriek tomu, že dostávajú mnohé pozvania, žiadne neprijímajú a dávajú prednosť samote. Postupom času však už takáto situácia môže byť obtiažna a oni majú pocit, že strácajú kontakt s okolitým svetom.

Toto býva aj prípad talentovaných detí, ktoré mávajú problém vtesnať sa do ťažkopádnej štruktúry školského systému, a tak sa vo svojej výnimočnosti často stiahnu do ústrania a do izolácie, kde sa v tichosti a pokoji zaoberajú tým, čo im prináša radosť. Svojimi výsledkami sa okoliu vôbec nechvália a ak sa majú zapojiť do nejakého diania v škole, spôsobuje im to nesmierne vnútorné problémy.

Typ Water Violet nikdy nie je výbušný a neočakáva od iných, že niečo preňho urobia. Vie, že je iný ako ostatní a že by mu nikto aj tak nerozumel.Problém nastáva až vtedy, keď sa mu tento pocit stane ťarchou a keď izolovanosť a samotárstvo prerastú do bolesti v duši.

Zaujímavé pritom je , že typ Water Violet dokáže túto bolesť roky skrývať a nikdy sa navonok nesťažuje. Dokonca je schopný ísť s touto bolesťou aj na večierok, kde bude obklopený množstvom ľudí a bude sa s nimi rozprávať, ale nikdy sa s nikým z nich nezblíži – od všetkých si bude udržiavať odstup a potom doma, medzi stenami svojho príbytku, bude naďalej znášať útrapy osamotenia.

Potenciál v rozvinutom stave:

Water Violet pomáha týmto zaujímavým, vznešeným ľuďom vystúpiť z ich uzavretosti, zo starostlivo stráženej ulity a stať sa súčasťou celku. Pochopia, že tým nestratia svoju individualitu, ale naopak, že svojou výnimočnosťou môžu obohatiť iných ľudí a tí sa zase môžu stať inšpiráciou pre nich.

Esencia Water Violet im pomáha otvoriť sa procesu prijímania a dávania, a tak sa z nich odrazu stanú láskaví ľudia, ktorí svojou vnútornou dôverou a istotou múdro pomáhajú iným, pričom okolie im ich pomoc opláca nezištným kamarátstvom a dôverou.

Život uzavretého typu Water Violet sa odrazu stáva bohatší a zmysluplnejší. Okolie oceňuje ich snahu pomôcť a múdro poradiť, ale pritom sa nemiešať do záležitostí druhých ľudí.

Toto je zvláštny dar, ktorým ľudia typu Water Violet majú. Tým, že si vážia svoju vlastnú slobodu a nezávislosť, rešpektujú aj slobodu ostatných. Podporujú ich nezávislosť a nikdy si nedovolia vmiešavať sa do ich spôsobu života, ani ich ovládať. Sami totiž veľmi dobre vedia, čo pre šťastný kreatívny život znamená sloboda.

Špecifikum esencie:

Water Violet
Water Violet– alebo Perutník močiarny (Hottonia palustris)

Typy Water Violet môžu mať problémy s nadväzovaním partnerských vzťahov. Majú totiž obavy o svoju samostatnosť. A ak už v nejakom stabilnom zväzku sú, ich partner môže mať pocit, že sa mu nedokážu otvoriť a odovzdať.

Svojho partnera nikdy nepoverujú žiadnymi úlohami a nekontrolujú ho, nezadávajú mu povinnosti. V rodinnom a partnerskom živote radi unikajú na svoj “ostrovček samoty”, kde sa cítia najistejšie.

Títo ľudia si nikdy nedovolia hnevať sa na svojho vyvoleného alebbo byť na neho hrubí – skôr oceňujú, keď rešpektuje ich izolovanosť. Esencia pomáha v takýchto vzťahoch otvoriť dotyčného pri komunikácii s partnerom či iným blízkym človekom a prelomiť hrádzu nedotknuteľnosti.

Esencia WATER VIOLET rúca hrádzu izolovanosti a osamotenia.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz