White Chestnut alebo Pagaštan konský

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

White Chestnut alebo Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)

Charakteristika blokovaného stavu:

Jedno staré duchovné pravidlo hovorí, že myslenie a bytie je to isté. Naše myšlienky ovplyvňujú naše bytie a naopak – bytie má vplyv na zrod našich myšlienok. Hĺbku tejto pravdy si uvedomíme až vo chvíli, keď sledujeme správanie a konanie ostatných. Myšlienka je energia a má neuveriteľnú silu.

Pagaštan konský
White Chestnut alebo Pagaštan konský

V správnej chvíli a na správnom mieste dokáže dokonca meniť aj dejiny ľudstva.

Na nesprávnom mieste v nesprávny čas nás dokáže myšlienka úplne zablokovať, zneistiť a narušiť našu rovnováhu. Práve v dnešnej dobe, ktorá je plná nových impulzov, podnetov, nápadov, zmien a nových informácií, nie je vždy jednoduché udržať si myšlienkovú jasnosť a jednoznačnosť. Vonkajšie podnety prinášajú pochybnosti a neistoty, ktoré obyčajne spracúvame neustálym premýšľaním nad nimi, porovnávaním, kombinovaním a hľadaním vždy iných riešení.

Negatívny stav White Chestnut sa prejavuje prehnanou myšlienkovou aktivitou, ktorá odoberá vnútorný pokoj, jasnosť a vyrovnanosť. Jedna myšlienka v hlave naháňa druhú, jedna starosť sa snúbi s ďalšou a my pociťujeme zmätok, nejasnosť a neistotu. Myšlienky nie sú kreatívne, ale zaťažujúce, krúžia v hlave stále dookola a nie je možné sa ich zbaviť.

Tento zaťažujúci stav si mnohí ľudia uvedomujú aj v noci, keď im neustále hlavou prúdia myšlienky a nápady a nemôžu kvôli nim spať… Stáva sa však neraz aj to, že aj keď od vyčerpania zaspia, nejaká myšlienka ich prebudí a tento nepríjemný kolotoč pokračuje v ich hlave ďalej. Je naozaj veľmi ťažké ubrániť sa takémuto prúdu myšlienok, pretože ich sila môže byť naozaj ničivá a častokrát sa im nedokážeme brániť.

Pagaštan konský

Pokoj dotyčnej osoby je kompletne narušený a človek sa pomaly bojí ľahnúť si spať, pretože tlak myšlienok prichádza počas noci ešte intenzívnejšie ako cez deň.

Čo je však horšie, v priebehu dňa tieto neustále prúdiace myšlienky v našej hlave odvádzajú pozornosť od toho, čo je pre dotyčného človeka práve teraz dôležité! Chýba mu koncentrácia na prítomný okamih, jasnosť a prehľad o situácii.

Namiesto toho, takýto človek býva uväznený vo svojich myšlienkových pochodoch. Neustále rozoberá minulosť, prítomnosť i budúcnosť, bez zjavných súvislostí s tým, čo sa práve okolo neho deje. V tomto myšlienkovom kolotoči človek neraz vôbec nevníma iné veci. Pociťuje iba neustále “mravenčenie” v hlave a hlavou sa mu preháňajú stále tie isté myšlienky.

Samozrejme, že môže ísť aj o momentálne emocionálne vypätie, spôsobené problémom, ktorý sa snažíme analyticky, rýchlo a jasne premyslieť a vyriešiť. V obidvoch prípadoch však tieto myšlienky spôsobujú vypätie a odvádzajú pozornosť od reality. Nedovoľujú uvoľniť sa a aspoň na chvíľu byť sebou samým.

A práve v tom spočíva paradox všetkých, ktorí sa snažia vyriešiť problém tým, že naň neustále a dookola myslia. Nedokážu sa uvoľniť a sú pevne presvedčení, že čím viac budú premýšľať, tým rýchlejšie ho vyriešia.

Konkrétne príklady:

Jedna stará múdrosť hovorí, že ráno je múdrejšie večera. Ak si to aplikujeme na situáciu White Chestnut, znamená to, že malá prestávka, odstup od problému, môže priniesť osvieženie. Oslobodíme sa od ťarchy myšlienok ,získame nadhľad, čím si otvoríme cestu k možnému riešeniu danej situácie.

V súčasnej dobe sú myšlienkovým preťažením postihnutí takmer všetci ľudia. Nezáleží pritom na tom, v akej spoločenskej vrstve sa pohybujú. Prejavuje sa to dokonca už aj u malých detí, ktoré síce svoje emócie ešte nedokážu pomenovať, ale rodičia od nich vyžadujú množstvo aktivít (absolvujú s nimi jeden záujmový krúžok za druhým, aby čo najviac podporili ich vlohy). Viac, než deti dokážu zvládnuť a spracovať. Výsledkom potom býva, že deti nie sú sústredené na to, čo práve robia. Keď ich neskôr kritizujú za to, že sú nesústredené, býva to výsledkom nesprávneho rozloženia detských síl a schopností.

Takouto nesústredenosťou často trpia aj študenti a žiaci pri skúškach. Neustále myslia na to, čo sa ešte nenaučili, a práve toto im uberá venovať silu a pozornosť tomu, čo už vedia, čo sa naučili a z čoho môžu čerpať ďalej.

U starších ľudí sa zase stáva to, že s obavami myslia na svoje zdravotné problémy a na to, že kto sa o nich bude starať, keď už nebudú vládať… V dôsledku toho môžu byť nepozorní, čo môže mať za následok úrazy z nepozornosti.

V každodennom živote skrátka existuje množstvo situácií, ktoré nás pohltia až do takej miery, že zabudneme na seba i na svoje okolie. Pričom sa ocitneme iba v kolotoči myšlienok na nejakú záležitosť.

Jediná myšlienka je schopná pripraviť nás o vnútorný pokoj a vyrovnanosť, pokiaľ sa necháme pohltiť jej silou a stratíme schopnosť nadhľadu a jasnosti. Súčasne s tým strácame kontakt so sebou samotnými, so svojím cítením a vnímaním.

Potenciál v rozvinutom stave:

Pagaštan konský

Esencia White Chestnut pomáha všetkým, ktorí sa nedokážu oslobodiť od neustáleho prenasledovania myšlienkami, ktorí nie sú schopní nájsť vnútorný pokoj, pretože ich neustále premýšľanie ich pripútava k nejakému problému. Navracia vyrovnanosť a pokoj, v ktorom sa môžu zrodiť kreatívne a inšpirujúce myšlienky pre život.

Špecifikum esencie White Chestnut alebo Pagaštan konský:

Esencia White Chestnut sa odporúča najmä pri problémoch so spánkom. Ak je spánok naozaj narušený nekonečnými myšlienkami a mentálna preťaženosť bráni zaspaniu, pomáha esencia uvoľniť sa a odpútať sa od myšlienok.

Aj preto je White Chestnut súčasťou Krízovej esencie na noc (Rescue Remedy Night).

Problémy so spánkom však nemusia byť spôsobené iba neustálym prúdením myšlienok. Niekedy sa za tým môže skrývať aj strach z nepríjemných snov, alebo šok, ktorý sme prežili. Preto sa pri problémoch so spánkom odporúča hľadať ich pravú príčinu, prípadne sa poradiť s odborným terapeutom.

Esencia White Chestnut alebo Pagaštan konský vedie myšlienky jasným kreatívnym smerom.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz