Wild Oat alebo Stoklas konáristý

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku. V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Wild Oat alebo Stoklas konáristý (Bromus ramosus)

Charakteristika blokovaného stavu:

Ctižiadostivosť a ambície sú pre počínanie typov Wild Oat typické. Sú to ľudia, ktorí sa cítia byť obdarení výnimočnými schopnosťami, a tak hľadajú v živote mimoriadne poslanie. Majú pocit, že musia robiť len to, čo je dôležité a významné. A práve tento pocit výnimočnosti im bráni nájsť si miesto a poslanie v živote, takže sa stávajú neustálymi hľadačmi svojho šťastia.

Títo ľudia sa púšťajú do množstva vecí odrazu, všetko rozrobia a nič poriadne nedokončia. Zaujímajú sa o množstvo detailov a maličkostí, sú naklonení vždy novým a novým projektom, dokážu nadšene hovoriť o svojich nových plánoch a predstavách, ale nič z toho v reálnom živote nenaplnia a nedotiahnu do úplného konca.

Wild Oat hľadá vo svojom živote naplnenie . Otázka “Kto som?” a ˇČo chcem?” je pre nich životne dôležitá – v negatívnom emocionálnom stave sa ňou zaoberajú neustále. A keďže na túto otázku nenachádzajú odpovede, rastie ich nespokojnosť a vnútorná neistota.

na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že problémom životnej orientácie alebo životného štýlu trpia najčastejšie mladí ľudia, ale nie je to celkom tak. Medzi typmi Wild Oat nájdeme aj dospelých ľudí, ktorí sa nachádzajú v nejakej prelomovej životnej situácii a sú nútení nanovo sa zorientovať.

Mladí ľudia zvyčajne po dosiahnutí dospelosti alebo po dokončení štúdia hľadajú ďalší smer v živote a premýšľajú nad tým, ako a kam by svoje záujmy mali nasmerovať. Priťahuje ich množstvo ponúk, svet im otvára svoje možnosti a im sa zdá, že z toho, čo sa im ponúka, si nevedia nič vybrať. Chvíľu sú nadšení pre jednu vec, ale keď im vzápätí kamarát povie o niečom inom, môžu sa nadchnúť práve pre to.

Konkrétny príklad:

” Mohla by som ísť ďalej študovať na nejakú školu v zahraničí, alebo sa vydať na cestu okolo sveta, Ale mama si myslí, že by som mala nastúpiť pracovať do banky, lebo tam si vraj môžem dobre zarobiť a potom že mám pár mesiacov cestovať. Ja naozaj neviem…” posťažovala si jedna pekná študentka pri konzultácii.

Takáto situácia je pre týchto ľudí naozaj zaťažujúca, pretože nevedia, ktorým smerom majú upriamiť svoju energiu a pozornosť. Sú roztekaní na všetky strany a s takýmto stavom sú nielen nespokojní, ale ich aj unavuje. Wild Oat im môže všetko uľahčiť tým, že im pomôže skoncentrovať pozornosť na to, čo je pre ich dušu a pre ich skutočný vnútorný záujem to najdôležitejšie.

U dospelých sa tento stav môže prejavovať počas takzvanej krízy stredného veku, po ovdovení, keď deti opúšťajú rodinné hniezdo, pri odchode do dôchodku… Podobný stav môže prežívať matka, ktorá po celé roky žila sama so svojím dieťaťom, a to naraz odíde z domu a osamostarní sa, ako aj muž, ktorý je úspešný vo svojej kariére, ale kvôli tomu si nestihol splniť svoje túžby, a tak sa, jedného dňa začne venovať všetkému, čo kvôli svojej kariére zanedbal – svoju dobrú povesť, ktorú si po roky pestoval, vymení jedného dňa za imidž mladého šviháka, a tak hľadá svoje nové vnútorné naplnenie.

Za všetkým týmto hľadaním však často stojí vlastná vnútorná nenaplnenosť a prázdnota. Po istú dobu možno túto nenaplnenosť napĺňať zvonka – napríklad mladí ľudia mávajú potešenie z hromadenia materiálnych vecí, kým starší ľudia, naopak, zapĺňajú vnútornú prázdnotu nejakým vzťahom: k dieťaťu, partnerovi, alebo hoci aj k domácemu miláčikovi.

Keď sa tento vzťah skončí alebo sa naplní, či preklenie do inej roviny, odrazu sa títo ľudia ocitnú bez zmyslu života. Potom si buď uvedomia hlbokú prázdnotu, ktorú sa opäť snažia zahnať ďalším novým naplnením, alebo, naopak, odrazu nevedia, čo si so svojím životom ďalšj počať.

Potenciál v rozvinutom stave:

Esencia Wild oat pomáha prekonať nerozhodnosť, ktorá sa týka životného zamerania. Všetkým, ktorí svoje schopnosti a záujmy majú rozdelené na všetky strany a nedokážu si vybrať a rozhodnúť sa pre jeden hlavný smer v živote, dáva jasnosť v určení životných priorít a pomáha rozhodnúť sa podľa vlastného vnútorného naladenia.

Tým, že obrátime svoju pozornosť dovnútra, očakávania vonkajšieho sveta sa zmenšia a postupne úplne zmiznú. V dôsledku toho jasne vypláva na povrch náš skutočný záujem – “za týmto si stojím a pre túto vec sa budem angažovať”.

Ak si jednotlive nájde svoje miesto a svoj smer v živote, prináša mu to radosť a naplnenie a nie je závislý od očakávania svojho okolia. Okolie sa preňho stáva inšpiráciou, ale nie závislosťou! Taký človek je viac ukotvený vo svojom živote. Tým, že má pevnú pôdu pod nohami, môže ďalej rozvíjať všetky svoje vlohy a schopnosti v prospech seba a celého okolia.

Špecifikum esencie:

Wild Oat môže v prelomových životných situáciách pôsobiť skutočne ako katalyzátor. Veľa klientov uvádza, že aj krátkodobé užívanie tejto esencie im pomohlo v hľadaní ich životnej cesty a v zameraní sa na konkrétny cieľ.

Esencia sa môže užívať dlhodobo, ale aj krátkodobo (niekoľko mesiacov). U príliš nesústredených ľudí, ktorí sa už dlhú dobu nevedia nájsť a stotožniť sa so svojím životným poslaním, je mimoriadne vhodné túto esenciu kombinovať s inými terapiami. Alebo aj vyhľadať pomoc terapeuta.

Esencia Wild Oat

pomáha ľuďom nájsť zmysel ich života a zamerať sa na správne ciele pomocou odpovedí na otázky: ” Čo pre seba naozaj chcem?” Čo je pre mňa najdôležitejšie?”

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz