Registrácia nového užívateľa

Registrácia používateľa

  • Internetový portál www.woman.sk využíva registráciu. Registrácia používateľa na portáli www.woman.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na portáli www.woman.sk zaregistrovaní.
  • Informácie, ktoré používateľ vyplní v registračnom formulári internetového portálu www.woman.sk, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akýchkoľvek údajov okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 10 dní od okamihu, keď zmena údajov nastala.

Súkromie používateľa

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi portálu www.woman.sk, spoločnosti LIFETIME.SK, spol.s.r.o., Tulipánová 7, 841 02 Bratislava, IČO 36255815, súkromné údaje vrátane osobných údajov a súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári na marketingové účely ( súťaže usporiadané na internetovom portáli www.woman.sk).

Súhlas je platný počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu spracúvania alebo do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov používateľom.

Používateľ si je vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Užívateľské menoPrihlasovacie meno nemôže byť neskôr zmenené!
Email
Meno
Priezvisko
Adresa
PSČ
Mesto
Telefón
Heslo

Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi portálu www.woman.sk, spoločnosti LIFETIME.SK, spol.s.r.o., Tulipánová 7, 841 02 Bratislava, IČO 36255815, súkromné údaje vrátane osobných údajov a súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári na marketingové účely ( súťaže usporiadané na internetovom portáli www.woman.sk).

Súhlas je platný počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu spracúvania alebo do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov používateľom.

Používateľ si je vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Súhlas