Copyright

Textový a multimediálny obsah, ako aj akékoľvek informácie uverejnené na portáli www.woman.sk sú vlastníctvom redakcie, tvorcov, ďalších osôb a príslušných zdrojov, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z.. Všetky zverejnené informácie, dáta a údaje sú chránené autorskými právami. Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na tejto doméne alebo akýchkoľvek jeho súčastí je možné až po získaní písomného súhlasu prevádzkovateľa portálu www.woman.sk alebo príslušného autora. Grafické a textové odkazy na naše stránky je možné legálne uverejniť na iných stránkach. Názor redakcie a prevádzkovateľa portálu www.woman.sk sa nemusí zhodovať s názormi autorov zverejnených príspevkov. Redakcia portálu a prevádzkovateľ www.woman.sk nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusných fórach a pod textami. Za obsah a pravdivosť inzerátov, reklamných článkov a reklamných bannerov zodpovedajú zadávatelia kampaní.