Manželstvá Býkov

Ak sú planéty v dobrej konštelácii, ľudia narodení v znamení Býka bývajú dobrými manželmi, rodina často býva jediným zmyslom ich života. Ak chcú byť v manželstve šťasttní, mali by si za partnera vybrať partnera narodeného v znamení Panny alebo Kozorožca. Príjemný môže byť aj zväzok s partnerom narodeným v znamení Raka alebo Rýb, ale takisto aj s partnerom, ktorý mal pri narodení v znamení Býka Mesiac.

Manželstvá Býkov

Býci majú v mladom veku dosť potlačenú zmyselnosť – tá sa zvyčajne prejaví až v manželstve. Muži – Býci v manželstve často spohodlnejú a zabúdajú na svoje umelecké ambície, ktoré mali pred svadbou. O rodinu sa však starajú veľmi vzorne a dokážu ju aj dobre finančne zabezpečiť, pretože sa im zvyčajne podarí nahromadiť väčší majetok.

Muži – Býci, keď prídu domov z práce, zvyčajne si radi oddýchnu. Ak by ich partnerka rušila pri odpočinku a nútila do inej činnosti, mohol by to byť začiatok konca. Ak ide o muža – Býka, ktorý mal pred manželstvom umelecké ambície, je nutné, aby ich u neho manželka podporovala, lebo inak na ne v manželstve zabudne.

Ženy – Býci bývajú dobrými gazdinkami aj výbornými kuchárkami. Sú múdre a šikovné, praktické, dokážu logicky myslieť. Svojim mužom bývajú oddané, a to aj vtedy, keď sa manželstvo stane stereotypom. V každej situácii sa správajú chadnokrvne a rozvážne. Bývajú dobrými matkami, ktoré majú so svojimi deťmi kamarátsky vzťah. Ženy aj muži narodení v znamení Býka bývajú v manželstve verní a život s nimi býva príjemný. Zbožňujú prírodu, peniaze a majetok a túžia po pohodlí.

Ak sú však hviezdy v nepriaznivej konštelácii, bývajú ľudia narodení v znamení Býka leniví a tvrdohlaví a život s nimi je neznesiteľný. Potom ich manželstvá často stroskotávajú. Ak ich však partner opustí, cítia sa sklamaní, podvedení a zbytoční. Do manželstva totiž Býci zvyčajne vstupujú s presvedčením, že s milovaným človekom chcú žiť až do smrti.