Otázky onkologických pacientov v boji s ochorením nekončia

V sociálno-právnych otázkach im môže pomôcť bezplatná poradňa „SOPO“.

Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD

V liečbe onkologických pacientov je okrem kvalitnej zdravotnej starostlivosti potrebná aj psychologická pomoc, či pomoc odborníkov v riešení sociálno-právnych otázok, ktoré sa môžu týkať aj onkologických pacientov. Zhodli sa na tom odborníci počas konferencie, na ktorej bola predstavená aj bezplatná sociálno-právna poradňa pre onkologických pacientov.

Dlhoročný lekár a onkológ, Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD, ktorý niekoľko rokov pôsobil aj v USA, poukazuje na problémy onkologických pacientov, s ktorými zápasia po zistení ochorenia. Pacient nie je vždy dostatočne informovaný o svojich diagnostických a terapeutických možnostiach a s ochorením prichádzajú aj ďalšie neistoty.  „Vznikajú nové iniciatívy, ktoré pacientom pomáhajú riešiť ich sociálno-právne otázky. Budúcnosť, teda celkom určite vyzerá sľubne,“ hovorí docent Korec. Keďže onkológ je v prvom rade špecialistom a pacientovi by mal poskytnúť najmä zdravotnú starostlivosť, nevie mu odpovedať na všetky otázky.

Doc. MUDr. Peter Beržinec CSc

Bezplatná sociálno-právna poradňa (SOPO) však uľahčuje aj prácu lekárov, keďže sú otázkami zo sociálno-právnych oblastí často konfrontovaní, doplnil Doc. MUDr. Peter Beržinec CSc.

Pacientom pomáhajú organizácie

Okrem lekárskej starostlivosti sú v terapii onkologických pacientov dôležité aj pacientske organizácie. Združujú pacientov a ich rodiny, pozornosť venujú informovanosti širokej verejnosti, ale pomáhajú pacientom napríklad aj v riešení sociálnych problémov a komunikácii s úradmi. Riaditeľka OZ Amazonky, Mgr. Eva Bacigálová, je jednou z tých, ktoré ťažké ochorenie prekonali. V občianskom združení pôsobí aj Ing. Soňa Ďurčová, ktorá je sociálnou pracovníčkou v teréne. Problémy pacientiek sa snaží riešiť mimosúdne, v prípade potreby ich však na základe splnomocnenia zastupuje aj v komunikácii s úradmi, so zdravotnou či sociálnou poisťovňou.

Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine, Ing. Eva Kováčová, vysvetlila dôležitosť psychosociálnej pomoci, ktorú sa v rámci organizácie a spolupráce s nemocnicami snažia zabezpečiť. Okrem prevádzkovania Linky pomoci zabezpečujú pre onkologických pacientov aj terapeutické voľnočasové aktivity. Zdôraznila, že práve psychologická pomoc prispieva popri odbornej lekárskej starostlivosti k úspešnej liečbe zákerného ochorenia. Bezplatné sociálno-právne poradenstvo SOPO chce nadviazať práve na aktivity existujúcich pacientskych organizácií, keďže je určené pre všetkých onkologických pacientov, bez ohľadu na konkrétny druh ochorenia.

Mgr. Eva Bacigálová
Ing. Eva Kováčová

 

 

 

 

 

 

 

 

SOPO poskytuje pomoc pacientom aj lekárom

SOPO je poradňou, ktorá poskytuje pomoc v riešení otázok nielen onkologických pacientov, ale uľahčuje prácu aj lekárom či zdravotným sestrám. „Chceme pomôcť ako pacientom, tak aj ošetrujúcim lekárom, ktorí sú často konfrontovaní otázkami aj zo sociálno-právnej oblasti. Veríme, že vďaka bezplatnej poradni tak môžu lekári čas strávený s pacientom venovať predovšetkým terapii a liečbe ochorenia,“ vysvetľuje komunikačná špecialistka spoločnosti TEVA Pharmaceuticals, Ing. Beáta Melichová.

JUDr. Katarína Fedorová, PhD.
Ing. Beáta Melichová