Počas Svetového týždňa glaukómu vám bezplatne vyšetria zrak

Svetový týždeň glaukómu sa začína 11. marca a potrvá do 17. marca. Jeho cieľom je upozorniť na riziká spojené s týmto ochorením, zdôrazniť potrebu prevencie a dodržiavania liečby. V uvedenom týždni otvoria svoje ambulancie pre záujemcov oční lekári zo Slovenskej glaukómovej spoločnosti po celom Slovensku a bezplatne zmerajú záujemcom vnútroočný tlak. Merania prebehnú aj vo vybraných obchodných centrách v Bratislave, Košiciach a Prešove.

Základným rizikovým faktorom vzniku glaukómu a zároveň kľúčovým signálom, že s našimi očami niečo nie je v poriadku je zvýšený vnútroočný tlak. Preto Slovenská glaukómová spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou Novartis Slovakia pravidelne organizuje aktivity zamerané na meranie vnútroočného tlaku pre verejnosť. Jednou z najvýznamnejších bol aj v minulom roku Svetový týždeň glaukómu, ktorého sa zúčastnilo takmer 1 300 ľudí. Vďaka lekárom zo Slovenskej glaukómovej spoločnosti sa podarilo odhaliť rizikové, zvýšené hodnoty vnútroočného tlaku až u 10% účastníkov. Vďaka včasnej liečbe tak môžu predísť alebo minimálne oddialiť trvalé poškodenie zraku, ktoré glaukóm spôsobuje.

Mnohí pacienti liečbu nedodržiavajú

Napriek tomu, že dnes máme k dispozícii množstvo efektívnych spôsobov na liečbu glaukómu, pacienti sa k nej však nie vždy stavajú celkom zodpovedne, čo vo významnej miere ovplyvňuje priebeh ochorenia. Bezbolestný priebeh glaukómu im dáva často pocit, že sa nič vážne nedeje a do očných ambulancií prichádzajú až keď je oko tak poškodené, že sa mu nedá pomôcť. „Disciplína v dodržiavaní liečby chronických ochorení je veľmi slabá, najmä v prípadoch, keď ide o bezbolestné a bezpríznakové ochorenia, čo platí aj pri glaukóme. Navyše, žiaden pacient nepríde a otvorene nepovie, že si kvapky do očí nedáva. Pritom liečiť môžeme iba tých pacientov, ktorí liečbu užívajú,“ vysvetľuje MUDr. Erika Vodrážková, primárka očného oddelenia z Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a prezidentka Slovenskej glaukómovej spoločnosti.  

Zásadnú rolu v dodržiavaní liečby má aj oftalmológ, on je primárny zdroj informácií o zelenom zákale, jeho liečbe a najnovších poznatkoch. „Pacientov vzdelávame, pýtame sa, čo vedia o glaukóme, snažíme sa prísť na to, koľko dávok liečiva vynechali. Chceme, aby pravidelné kontroly a dodržiavanie liečby nebrali na ľahkú váhu,“ dodáva MUDr. Vodrážková.

Aj zahraničné prieskumy uvádzajú, že až dve tretiny pacientov vynechávajú svoju liečbu. Ľudia prichádzajú o zrak postupne, tak sa nad občasným vynechaním kvapiek neznepokojujú. Výskumy udávajú niekoľko dôvodov na nedodržiavanie liečby, zvyčajne ide o vedľajšie účinky, nedostatok zručností pri aplikácii očných kvapiek, náklady na liečbu, ďalej pacientom chýba trpezlivosť alebo na kvapky jednoducho zabudnú. Nedodržiavanie stanovenej liečby však vedie k závažným dôsledkom, ako postupné zhoršovanie zraku, slepota a invalidita.

Zelený glaukóm je zákerné ochorenie

Glaukóm je spoločné pomenovanie ochorenia očí, ktoré poškodzujú optický nerv zväčša zvýšeným vnútroočným tlakom. Ak ho nediagnostikujeme a neliečime, dochádza k výpadku zorného poľa a pacient vidí ako cez hlaveň pištole. Progresia ochorenia vyúsťuje v úplnú slepotu, neskôr sa stráca aj priame videnie. Glaukóm je tak druhou najčastejšou príčinou slepoty na svete, trpia ním minimálne 2% ľudí. Najzákernejšie na ňom je, že väčšina ľudí vôbec netuší, že sa týka aj ich a situáciu začínajú riešiť až keď majú zrak už nezvratne poškodený. Preto má toto ochorenie oprávnene prezývku „Tichý zlodej zraku“.

Ľudia sa síce očami dívajú stále, no na samotné oči len zriedkavo. To, že so zrakom nie je niečo v poriadku, väčšinou zistia, keď je už problém v rozvinutom štádiu. Podľa MUDr. Vodrážkovej je často zanedbávaná pravidelná kontrola vnútroočného tlaku zásadným činiteľom vo vplyve na progresiu ochorenia. „Vyšetrenie tonometrom trvá len niekoľko minút, je bezbolestné a spočíva v tom, že sa do oka fúkne vzduch.“ Primárka ho odporúča každému od 40. roku života aspoň raz za tri roky, pri rizikových pacientoch častejšie. Verejné merania vnútroočného tlaku pri príležitosti svetového dňa glaukómu je ideálnou príležitosťou pre každého, aby si skontroloval svoj zrak bez toho, aby sa musel objednávať alebo čakať u svojho oftalmológa.

Viac informácií nájdete na stránke: www.mojeoko.sk