Poznáte Gödöllö?

Gödöllö – barokový kaštieľ, presne povedané, kráľovský zámok u susedov v Maďarsku.

Možno ste ho už niekedy navštívili, ale ak nie, môže to byť zaujímavý cieľ niektorého vášho výletu v budúcnosti. Ale všetko po poriadku. Zaujímavý je už aj preto, lebo jeho pôvodným majiteľom, ktorý ho vybudoval, bol Anton I. Grasalkovič ( v starých dokumentoch je citovaný ako Grassalkovich ), slovenský šľachtic a politik vo vtedajšom Uhorsku.

Gödöllö

V službách Márie Terézie

Načrime trocha do minulosti! Narodil sa v chudobnej slovenskej zemianskej rodine v roku 1694 v Mojmírovciach. No vlastnou usilovnosťou a veľkou dávkou inteligencie stal sa v 18. storočí jedným z najvýznamnejších mužov uhorského kráľovstva. Ako tajomník a neskôr dokonca radca veľkého krála Karola VI. bol taký úspešný, že ho do svojich služieb prijala tiež jeho dcéra a následovníčka, cisárovná Mária Terézia. V Uhorsku získal obrovské majetky. Vo Viedni vlastnil palác a za verné služby mu cisárovná udelila v roku 1743 titul grófa. I keď väčšinu života strávil, pochopiteľne, vo Viedni, svoje letné sídlo si nechal vybudovať v Gödöllö (niekedy v slovenskej verzii nájdeme ako „Jedlové“ ).

Gödöllö

Tiež v blízkosti vtedajšieho Prešporku, teda našej Bratislavy, vlastnil veľké majetky – dnešný „prezidenský palác“ alebo dodnes „Grasalkovičov palác“, ale aj kaštieľ v Ivánke pri Dunaji a ďalšie…..

Je zaujímavé, že pokiaľ sa zdržiaval v Prešporku, obýval palác Uhorskej kráľovskej komory, čo je dnešná Univerzitná knižnica na Michalskej ulici. Je známe, že cisárovná Mária Terézia bola jeho hosťom rovnako v Prešporku, ako aj v Gödöllö. Mimochodom, je pochovaný v bezprostrednej blízkosti Gödöllo, v bazilike kapucínského kláštora v Máriabesnyö. Ale vráťme sa späť k zámku v Gödöllö!  Za viac ako dve storočia sa jeho funkcia, ale aj majitelia často menili. A tak od pôvodného majiteľa prešiel za K. a K. monarchie do vlastníctva Habsburgovcov.

Gödöllö

Sissi a jej kult

Za tohto obdobia bol obľúbeným uhorským kráľovským sídlom, kde sa veľmi často a rada zdržiavala rakúska cisárovná,  v tom čase uhorská kráľovná, Alžbeta I. – „Sissi“. Dodnes všade narážame na jej kult! Jej jazdiareň, slávnostné miestnosti, ale aj privátne priestory, alebo veľký park, v ktorom ju nájdeme zvečnenú ako sochu vo vychádzkovom odeve svojej doby. V prvej polovici minulého storočia zámok upadal. Nielen preto, že mnoho rokov v ňom boli kasárne sovietskej armády. Neskôr tu boli  aj iné zariadenia, čo viedlo k pomalému zničeniu celého komplexu. Rekonštrukcie sa zámok dočkal až v 90-rokoch minulého storočia. Pre návštevníkov sa otvoril postupne od roku 1996.

Dnes v inštalovaných expozíciách si každý môže nájsť zaujímavý pohľad na celú jeho históriu. Od obdobia baroka, cez pobyt kráľovskej rodiny, divadlo v barokovom štýle, koncertnú sálu, v ktorej sa, mimochodom, aj dnes konajú koncerty. Ale i barokové stajne a ďalšie zaujímavosti a podujatia, ktoré sa viažu k jeho histórii až dodnes. Samozrejme, ako osvieženie čaká na návštevníkov miestna reštaurácia s ponukou lokálnych špecialít a vína. Rovnako aj kaviareň a cukráreň, ale aj ponuka suvenírov pre malú spomienku na královský zámok v Gödöllö – obľúbené miesto legendárnej „Sissi“.

Lenka