250. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena

Cenné i prekvapivé poznatky

Viedeň, december 2019 – 2020 je rokom 250. výročia narodenia Ludwiga van Beethovena. Za života ho oslavovali ako virtuóza, ako skladateľ sa stal nesmrteľným. Dnes si tohto rodáka z Porýnia ceníme ako revolucionára, vizionára a kozmopolitu, ktorý zavŕšil svojimi hudobnými dielami epochu Viedenskej klasiky a otvoril cestu romantike.

Ludwig van Beethoven
https://www.shutterstock.com

Beethovenovo skladateľské dedičstvo

Beethovenovo umenie zahŕňa okolo 700 skladieb, ku ktorým patria:

  • opera Fidelio (1805)
  • deväť symfónií (najpopulárnejšími sú dnes 3. symfónia („Eroica“), 5. symfónia („Osudová“) a 9. symfónia so záverečnou časťou („Óda na radosť“)
  • koncertné diela, medzi nimi päť klavírnych koncertov, jeden husľový koncert a trojkoncert
  • zborová hudba, ku ktorej patria kantáty a Zborová fantázia
  • mnohé piesne
  • omše (o.i. Omša C-dur op. 86 Missa solemnis)
  • nespočetné diela komornej hudby, medzi nimi: 16 sláčikových kvartet, kvartetá pre klavír, trio pre klavír, 32 klavírnych sonát a mnoho ďalších

Dôležité zastávky v Beethovenovom živote a historické udalosti danej doby

1770 dňa 17. decembraKrst v Bonne
1778Prvé vystúpenie na akademickom
koncerte na Kolínskom dvore
1781Žiak dvorného organistu Christiana
Gottlieba Neefeho
1783Prvé skladby, tri sonáty pre kurfirsta, sa
objavili v tlači.
1784Beethoven sa stáva druhým dvorným
organistom.
17871. cesta do Viedne, aby študoval u
Mozarta – trasa vedie cez Koblenz,
Limburg a Frankfurt nad Mohanom do
Würzburgu, Norimbergu, Regensburgu a
Passau.
1788-89Zapísaný do zoznamu študentov
Univerzity v Bonne
Francúzska revolúcia
17922. cesta do Viedne, štúdium u Haydna
1794Francúzske vojská obsadzujú Porýnie –
zo študijnej cesty do Viedne sa stáva
stály pobyt
1796Cesta s mecenášom, kniežaťom
Lichnowskim do Prahy, Drážďan, Lipska,
Berlína – zoznámi sa s Fridrichom
Viliamom II.
Beethoven ochorie a konzultuje svoj stav
s rôznymi lekármi, ktorí mu nedokážu
pomôcť
1798Začiatok nedoslýchavosti, plány ohľadom
prvej symfónie
1799Veľká láska k Jozefíne Brunswickovej
(nesmrteľná milovaná žena ?)
Záchvaty depresie
1802Depresia, liečenie v Heiligenstadte (závet
z Heiligenstadtu)
1804Napoleon sa korunuje sám za cisára,
sklamaný Beethoven zruší venovanie
rukopisu 3. symfónie
1805Premiéra opery „Fidelio“ je u publika
prepadák, o deväť rokov neskôr
zaznamená úspech
1809Dôchodková zmluva: Beethoven ostáva
vo Viedni a dostáva ročný plat okrem
iného od arcivojvodu Rudolfa
1812Stretnutie s Goethem, ktoré
sprostredkovala Bettina Brentano
1813Bitka národov pri Lipsku
1814Viedenský kongres (nové usporiadanie
Európy po porážke Napoleona)
1815Poručníctvo pre synovca Karola
1827Beethoven umiera 26. marca vo Viedni.
20 000 ľudí kráča za jeho rakvou.

Len tak na okraj zopár zaujímavostí

Ludwig van Beethoven ovplyvnil nové médium CD

Pri vývoji audio CD povedal manažér spoločnosti Sony Norio Ohoiga, že 9. symfónia sa musí zmestiť na jeden disk. Nahrávanie s dirigentom Wilhelmom Furtwänglerom trvalo 74 minút. Na základe toho bola vypočítaná potrebná kapacita pamäte audio CD.

2. miesto pre klasiku od Beethovena na Spotify

5,1 miliónov užívateľov mesačne počúva Beethovenove diela. Len Johann Sebastian Bach je u (mladých) užívateľov populárnejší s počtom stiahnutí 5,5 milióna.

Ludwig van Beethoven round the world

To, že Beethovena si cenia nielen v Nemecku, ale na celom svete, možno vidieť na mape sveta so 700 lokalitami, ktoré sú po ňom pomenované, teda ulice či námestia na všetkých piatich kontinentoch. Nemecko je na popredných priečkach medzinárodného rebríčka s počtom 300 ulíc, ktoré sú pomenované po Beethovenovi.

Beethoven in the Space

Aj asteroid v páse asteroidov medzi dráhami Marsu a Jupitera nesie meno Ludwig van Beethoven.

Roll over Beethoven

Chuck Berry nahral v roku 1956 túto skladbu v Chicagu a spojil tak hrdinu Viedenskej klasiky s rokenrolom, ktorý práve vtedy vznikal. Nasledovalo nespočetné množstvo remakov, od Beatles (po prvý krát v roku 1962 v klube Star Club v Hamburgu) až po Electric Light Orchestra v roku 1972. Pesnička zaujala 97. priečku spomedzi 500 najväčších hitov všetkých čias, ktoré zverejnil hudobný časopis Rolling Stone.