Máte svojho anjela?

Nevidíme ich, ale sú vraj medzi nami, pomáhajú nám a chránia nás. Ale iba tých, ktorí na nich veria. Lebo o ich pomoc treba požiadať. Neviditeľné duchovné a božské bytosti – anjeli. Na ich prítomnosť medzi nami verí viac ľudí ako na jestvovanie Boha. Sú ľudským výmyslom a otázkou viery, alebo máme aj vedecké dôkazy o ich existencii? svojho anjelaKto sú anjeli?
Podľa biblie stvoril Boh anjelov ako prvé inteligentné bytosti na druhý deň stvorenia, aby mu slúžili, oslavovali ho, ale najmä aby vládli a udržiavali poriadok vo všetkom stvorenom. Za každým druhom živočíchov, rastlín, minerálov, za planétami, hviezdami, skrátka za všetkým čo Boh stvoril, stojí vraj niektorý z anjelov. Ľudia si ich pripodobili na svoj obraz a zobrazujú ich ako ľudské bytosti s krídlami. No anjel v skutočnosti nemá fyzické telo, je to čistá inteligencia či energia, neobmedzená priestorom ani časom. Stvoriteľ im dal do vienka slobodnú vôľu, božskú inteligenciu a nesmrteľnosť. Viera v anjelov má veľmi dávne korene.  Prvé nákresy anjelov nájdeme v starom Egypte. Veľký význam ako božským bytostiam im pripisovali aj v starovekej Babylonskej ríši a sú súčasťou i židovského a moslimského náboženstva.

Anjelská ríša
Vyznať sa v anjeloch nie je vôbec jednoduché. Sú ich údajne milióny, každý plní svoju vlastnú úlohu a má rozdielne postavenie vo vzťahu k Bohu, k ľuďom a dianiu vo svete. Dôležitou úlohou anjelov je chrániť jednotlivých ľudí. Hovorí sa, že každý máme svojho anjela strážneho. Ale svojich vlastných duchovných ochrancov majú aj celé národy alebo iné veľké skupiny ľudí. Existuje určitý systém anjelskej hierarchie, ktorý začiatkom stredoveku vytvoril istý sýrsky mních a v kresťanstve i celej  západnej kultúre sa dodnes používa. Všetci anjeli sú tu rozdelení  do deviatich zborov respektíve chórov. Najnižšie postavení sú naši strážni anjeli, najvyšší sú cherubíni a serafíni.  Kniežací chór takzvaných duchov času dohliada už nie na jednotlivcov, ale vládne všetkým národom, ich panovníkom a vodcom, skrátka ovplyvňuje dianie na celom svete.

Poslovia Boží
Ľuďom sa môžu zjavovať anjeli z vyššieho zboru, takzvaní archanjeli, ako poslovia Boží. Najznámejšie zjavenie sa viaže zrejme k Panne Márii, ktorej archanjel Gabriel oznámil, že sa jej narodí sväté dieťa Ježiš. Anjelské bytosti sú zrejme tolerantnejšie k jednotlivým vieram ako ľudia, lebo ten istý archanjel Gabriel sa ukázal aj Mohamedovi a nadiktoval mu Korán. Archanjeli sú vraj  najláskavejšie bytosti v anjelskej  ríši a majú v nej osobitné postavenie. Plnia viaceré funkcie, ale každý má svoju základnú oblasť vplyvu vo sfére duchovnej i materiálnej, ktorú riadi a usmerňuje. svojho anjelaHistória ako dôkaz
Donedávna bola existencia anjelov len vecou viery. Podľa slovenského matematika Emila Páleša však  pôsobenie anjelov už od vzniku vesmíru a zeme  môže potvrdiť aj veda. Vo svojej knihe Angelológia dejín  objasňuje ich jestvovanie a ovplyvňovanie diania na celom svete na základe svojich vedeckých skúmaní. Pomocou matematických teórií a počítačovej analýzy zistil, že vznik a vývoj vesmíru, všetky historické udalosti, vojny, prevratné vynálezy a rozvoj celej kultúrnej a duchovnej sféry ľudstva nie je náhodný, ale podlieha rovnako prísnym pravidlám ako materiálna veda.

Magická sedmička
Všetko, čo sa udialo od vzniku sveta,  usmerňuje podľa neho sedem duchovných bytostí – sedem archanjelov –  Anael, Zachariel, Rafael, Samuel, Gabriel, Michael a Orifiel. Ako Duchovia času sa vždy na určité obdobie dostávajú k moci a prinášajú počas svojho „vládnutia“ zakaždým  rovnakú  spoločenskú, duchovnú a mravnú atmosféru. V  každom období panovania určitého archanjela sa naraz objavujú na rôznych miestach sveta  veľké osobnosti z jednej oblasti,  charakteristickej práve pre toho- ktorého archanjela. Raz sú to geniálni  umelci, inokedy filozofi, alebo vedecké kapacity a podobne. Napríklad po stáročia sa vždy počas periódy vlády archanjela Rafaela, tradičného patróna medicíny, objavujú  geniálni lekári ako Hippokrates, Galenos či Avicenna.  Géniovia z umeleckých sfér  sa zasa rodia v obdobiach inšpirovaných archanjelom Michaelom.  Tento anjel slnka podporuje jasnozrivosť a hĺbku myslenia, rozvíja individualitu, stráži slobodu a dôstojnosť jednotlivca. Je tiež ochrancom demokracie a  filozofie v dejinách. Pre obdobia ovplyvnené archanjelom Anaelom je typický  romantizmus a idealizmus, ale je to aj obdobie revolty a vzbury proti jestvujúcemu spoločenskému poriadku. Obdobia jeho vplyvu vyrátali vo svojom kalendári na nasledujúce stáročia už pred vyše štyrmi tisíckami rokov starovekí Babylončania. Podľa týchto výpočtov malo byť naposledy  anaelské obdobie v rokoch 1773 -1845. V tom čase skutočne panovalo v Európe i v iných častiach sveta obdobie romantizmu a rôznych revolučných vzplanutí. Najväčšie z nich bola asi revolúcia vo Francúzsku, kde ľud pod heslom „sloboda, rovnosť, bratstvo“ zaútočil na Bastilu, zvrhol kráľa a nastolil republiku.  Porovnávania všetkých zaznamenaných povstaní a revolúcií v Európe od čias rímskej ríše ukazujú,  že v každom z anaelských období bolo priemerne až o 50 percent viac nepokojov ako inokedy.

Anjeli nás strážia
Vedcom bude zrejme ešte dlho trvať, kým objavia a dokážu mechanizmy a všetky dôsledky pôsobenia anjelov.  O tom, či má Emil Páleš pravdu, sa zatiaľ iba diskutuje a polemizuje, a nielen medzi vedcami. Pre obyčajného smrteľníka sú však pojmy  „Duchovia času“, ako nositelia božskej alebo vesmírnej tvorivej energie, príliš abstraktné a nepochopiteľné. Tu si už nijako nevystačíme s tradičným obrazom anjela s krídlami. Napriek tomu alebo práve preto nezanevrime  na nášho starého dobrého strážneho anjela a zachovajme si viera v neho. Je príjemné a dobré mať istotu, že je tu niekto, kto nás dôverne pozná, sleduje putovanie a premeny našej duše a sprevádza nás a chráni  od narodenia až po smrť. Spomeňme si na to nielen v časoch nepohody a poprosme s dôverou nášho anjela strážneho o pomoc a ochranu.

Najznámejší archanjeli Archanjel Michael
Jeden z najväčších archanielov. Spomína sa v Starom aj Novom zákone a tiež v Koráne. Jeho meno znamená “Kto je ako Boh“. Dostáva príkazy priamo od samotného Boha. Je princom svetla, stojí na čele síl dobra proti silám temnoty. Zvíťazil v boji so Satanom, zachránil Daniela z jamy Levovej, zvíťazil nad drakom. Michael  je symbolom víťazstva božského poriadku nad chaosom temna a satanskej ríše. Archanjel Michael  rozvíja individualitu, samostatné myslenie, podporuje veľké osobnosti filozofie, je strážcom slobody a dôstojnosti jednotlivca. Jedno z jeho posledným zjavení bolo počas prvej svetovej vojny v bitka pri Monse, kde oveľa silnejšia nemecká armáda utrpela od spojeneckých vojsk nevysvetliteľnú porážku. Nemeckí zajatci potom popisovali, ako sa nad spojeneckým vojskom zrazu vzniesla priezračná armáda vedená žiariacou postavou na bielom koni. V symbolike je jeho planéta – slnko, živel – oheň, kov – zlato a farba – zlatá.

Archanjel Gabriel
Je anjelským poslom, anjelom zvestovania. Oznámil narodenie  Božieho syna nielen Panne Márii, ale zjavil sa aj Zachariášovi, aby mu zvestoval, že jeho žena Alžbeta porodí Jána Krstiteľa a Mohamedovi priniesol Korán. Tradične ho vzývajú ženy kvôli počatiu dieťaťa a ľahkému pôrodu. V symbolike je jeho planéta – Luna, živel – voda, kov – striebro a farba – strieborná a fialová.

Archanjel Rafael
Jeho meno znamená „žiariaci liečiteľ“. Je anjelom liečenia a poznania, patrónom lekárov. Jeho symbolom je palica obtočená dvoma hadmi a na konci okrídlená. Farmaceuti ju majú dodnes vo svojom znaku. V symbolike je jeho planéta – Merkúr, živel – vzduch, kov – ortuť a farba – oranžová a žltá.

Martina Hanzelová