Veľkonočné pranostiky – budú mať pravdu?

Hoci Veľká noc patrí k pohyblivým sviatkom, viažu sa na ňu veľkonočné pranostiky.

Niektoré veľkonočné pranostiky uvádzame:

🌷 Aký deň na Božej Matky (26. marca), také budú veľkonočné sviatky.

🌷 Aká je Kvetná nedeľa, taká je aj Veľká noc.

🌷 Na Zelený štvrtok keď je obloha bez mrakov, dobrý hospodár vie, že nastal čas výsadby zemiakov.

🌷 Keď na Veľký piatok dáždik poprchuje, požehnaný rok v sade i na poli to sľubuje.

🌷 Keď na Veľký piatok mrazu nieto, potom na pencle (hríby) bude bohaté leto.

🌷 Veľká noc pekná a jasná, býva v tom roku úroda hojná i krásna.

🌷 Veľká noc keď je mračivá a daždivá, potom suchý rok po nej zvyčajne býva.

🌷 Pekná a jasná Veľká noc zvestuje bohatú úrodu.

🌷 Po daždivej veľkonočnej nedeli suché leto málo krmu nadelí.

🌷 Aká býva Škaredá streda, taká bude jar, aký Zelený štvrtok, také bude leto, aký Veľký piatok, taká bude jeseň a aká je Biela sobota, taká bude zima.