Drogy sexuálnemu životu nepomôžu!

Pozor, ďalšie negatíva drog: Marihuana môže zhoršiť sexuálne dysfunkcie!
Možnože ste už počuli vyhlásenie, že sex pod vplyvom omamných látok je ešte lepší, ako ten „triezvy“. Povieme vám, prečo to radšej ani neskúšať: doktor Rany Shamloul pri svojej práci – revízii lekárskej literatúry o užívaní marihuany a sexuálnom zdraví – zistil, že užívanie marihuany môže negatívne ovplyvniť mužskú sexuálnu výkonnosť.

Drogy sexuálnemu životu nepomôžuPoznáte negatívne účinky?
„Marihuana je najviac používanou nelegálnou drogou na celom svete. Často ju používajú mladí, sexuálne aktívni ľudia, ktorí nevedia o tom, aké nebezpečné účinky to môže mať na ich sexuálne zdravie a výkonnosť,“ povedal Dr. Shamloul, podľa stránok ScienceDaily, ktorý dokončil doktorandské štúdium na katedre farmakológie a toxikológie.

Receptory sú aj v penise
Nedávne štúdie na zvieratách a v laboratóriách ukázali novú negatívnu súvislosť medzi užívaním marihuany a sexuálnymi dysfunkciami. Kým predtým bolo známe, že marihuana môže ovplyvniť niektoré receptory v mozgu, nepredpokladalo sa, že tieto receptory existujú aj v penise. Užívanie marihuany môže mať vplyv na znepriatelenie týchto receptorov v penise, čo následne spôsobuje, že pre muža je náročnejšie dosiahnuť a udržať erekciu.

Niektoré tak, iné onak
„Tieto zistenia zmenia súčasné poznatky o rozsahu vplyvu užívania marihuany v oblasti sexuálneho zdravia,“ hovorí doktor Shamloul. Predchádzajúce štúdie, skúmajúce vplyv užívania marihuany na mužské sexuálne funkcie, boli obmedzené a mnohé z týchto štúdií dospeli k protichodným výsledkom. Niektoré štúdie ukázali, že marihuana by mohla mať priaznivý vplyv na zlepšenie erektilnej funkcie, iné zistili pravý opak.

Koniec rozporom a dohadom
Dá sa teda povedať, že v tejto oblasti skúmania panoval veľký a dlhodobý rozpor. Nová rozsiahla štúdia spomínaného odborníka však všetky tieto nezhody vyvrátila a jasne tvrdí, že marihuana a mužský sexuálny život nejdú dokopy. Výsledky skúmania Ranyho Shamloula boli uverejnené v odbornom magazíne Journal of Sexual Medicine.

Radšej afrodiziaká ako drogy
Ak vám teda niekto tvrdil, že napriek tomu, že vie, že marihuana nie je u nás a v mnohých ďalších krajinách legálna a užil ju preto, aby mal lepší pôžitok zo sexu, nepodľahnite klamlivému zdaniu. Mohlo to byť možno zaujímavé, iné a čudné, a tiež je možné, že pri jednom vyskúšaní sa neprejavia hneď negatívne účinky, avšak vedzte, že nie je nič krajšie, ako sex s čistou hlavou, bez použitia akýchkoľvek omamných látok. Ak si chcete sex spestriť, siahnite radšej po legálnych afrodiziakách, ktoré nájdete v sex-shopoch, a ktoré vám určite nespôsobia zdravotnú, ani inú, ujmu.

-sz-