Láska a nežnosti

Napriek dostatku a ba až pretlaku informácií o láske a sexe, majú mladí ľudia stále nedostatky vo vedomostiach v oblasti sexuálnej výchovy. Odtabuizovanie tejto témy v médiách a voľný prístup k necenzurovanému obsahu na internete umožňuje mladým ľuďom dostať sa k akýmkoľvek informáciám. Je už na nich a ich výchove, aký postoj vedia k danému obsahu zaujať a ako vedia informácie spracovať.

Láska a nežnosti

To, že tento pretlak nie vždy zvládajú, dokazuje viacero neslávne známych videí s erotickým obsahom. Videá vznikli na slovenských základných školách v nedávnej minulosti. Rozmach sociálnych sietí taktiež nesie vysoké riziká pre dospievajúcu mládež, no dnes nie sú výnimkou ani 7-ročné deti užívajúce Facebook bez dozoru rodičov. V prostredí internetu sa majú možnosť zoznámiť s kýmkoľvek a od nevinného chatovania je už len krôčik k osobným stretnutiam, ktoré môžu skončiť aj ťažkou traumou.

Informácií veľa, efekt slabý?

Realita ukazuje, že informácií o sexuálnej výchove a spôsoboch ochrany pred neželaným otehotnením stále nie je dostatok, resp. že nerezonujú dostatočne. Podľa nedávneho výskumu na Slovensku z 1000 dievčat vo veku od 15 do 19 rokov porodí 24 z nich. Len pre porovnanie s ostatnými európskymi krajinami, v danej vzorke 1000 žien evidujú Švajčiari a Holanďania po 5 pôrodov, Španieli a Taliani po 6 pôrodov, Švédi, Dáni a Fíni 7-8 a Nemci registrujú 11 pôrodov. Čo sa našich najbližších susedov týka, tak v Česku z 1000 žien vo v danej vekovej kategórii otehotnelo 17 žien, v Rakúsku 12, v Poľsku 16 a na Ukrajine 38 (kompletná tabuľka sa nachádza na konci textu).

Alarmujúci je aj fakt, že sa znižuje veková hranica pohlavného života. Negatívom v spoločnosti je tiež nedostatočná komunikácia zo strany rodičov, ale aj škôl, kde sexuálna výchova nie je samostatný predmet. Práve v období prázdnin je dôležité, aby rodičia komunikovali so svojimi tínedžermi na tému lásky, sexu a ochrany voči neplánovanému tehotenstvu. Je dôležité im vysvetliť, čo vlastne láska je, ako ju prežívame, čo nám láska prináša.

Čo na to sexuológ MUDr. Dezider Timko

„Úvodom je potrebné skonštatovať, že všetky známe kultúry sa snažia tak alebo onak podriadiť ľudské sexuálne správanie určitým mravným a právnym normám. Ak sa stane z nejakej oblasti tajomstvo sprevádzané maximálnym mlčaním, potom len veľmi málo jedincov je schopných toto tajomstvo narušiť. Hlavným negatívnym výsledkom takéhoto postoja je nedostatočná znalosť ľudí o základoch anatómie a fyziológie pohlavných orgánov, ako aj o mieste sexuality v ľudskom živote. Liberálny prístup k sexu vychádza z toho, že len všestranne informovaný a poučený človek dokáže správne hodnotiť všetko negatívne a pozitívne, čo sex v živote znamená. A len takýto človek sa správa sexuálne zodpovedne.

Zatiaľ čo otázka sexuálnej výchovy dospelých je vecou predovšetkým každého jedinca a záležitosťou jeho slobodnej voľby, u dieťaťa a mládeže tomu tak určíte nie je. Pretože deti samé nemôžu rozhodovať o tom, ako a kedy majú byť o sexualite poučené, je sexuálna výchova na školách veľká priorita. Ale pretože na školách absolútne absentuje sexuálna výchova, tak tento problém zostáva na pleciach rodičov. Sexuálnu výchovu je potrebné chápať ako komplexnú výchovu smerujúcu k vytvoreniu predpokladov pre správne správanie sa vo všetkých oblastiach sexuálne motivovaného správania, a to nielen uskutočňovanie pohlavného spojenia, ale tiež komplexnú problematiku manželstva a rodiny. Teda nesmie ísť o výuku techniky pohlavného spojenia pred manželstvom, ale musí to byť výchova k dobrým vzťahom,” konštatuje sexuológ MUDr. Dezider Timko.