Deti, ktoré majú problémy správania!

Vaše dieťa v noci chrápe? Môže to byť len upchaným nosíkom, ale môže ísť aj o čosi horšie. Nechceme nikoho strašiť, ale keď dieťa hlasno chrápe dvakrát do týždňa, či viac, je vhodné porozprávať sa o tom s lekárkou. Niektorí odborníci tvrdia, že úspešným liekom proti chrápaniu je dojčenie, avšak názory sa rôznia.

DetiJedno z 10
Nedávno prišiel americký lekár – neuropsychológ Dean Beebe z Cincinnati s teóriou, že s chrápaním najužšie súvisia problémy s dýchaním a zlé spacie vzory. To však nie je všetko. Tvrdí, že u detí, ktoré v ranom veku často hlasno chrápu prudko rastie riziko hyperaktivity a nesústredenosti, z ktorých sa môžu vyvinúť vážne poruchy správania. Navyše, dnes sa hlasné pretrvávajúce chrápanie vyskytuje už u jedného z desiatich detí.

Hyperaktivita až depresia
Samozrejme, tento odborník pri vyjadrení svojich tvrdení „nevaril z vody“, ale svoje názory podložil viacerými štúdiami. Jedna z nich ukázala, že deti, ktoré hlasno chrápali aspoň dvakrát do týždňa vo veku dvoch a troch rokov, mali častejšie a väčšie problémy so správaním, vrátane spomínanej hyperaktivity, nepozornosti a depresie. Dean Beebe tiež je toho názoru, že dlhodobé dojčenie môže skutočne ochrániť deti pred pretrvávajúcim chrápaním.

Nie je to na smiech
Najhoršie je to, že mnohí rodičia sa na chrápaní svojich detí dobre bavia a absolútne ho neriešia. Je to podľa nich roztomilé a vtipné. „Hlasné chrápanie, ktoré trvá niekoľko mesiacov nie je normálne…,“ a už vôbec nie roztomilé alebo nebodaj vtipné, upozorňuje odborník a dopĺňa: „Tento druh chrápania môže byť príznakom skutočných problémov s dýchaním v noci, ktoré sú liečiteľné. Odporúčam rodičom, aby detským lekárom povedali o hlasnom chrápaní svojich detí, najmä ak je časté a pretrvávajúce dlhodobo.“

Dojčenie a vyšší socioekonomický status pomôže
Podľa iných lekárov je nočné chrápanie skutočným problémom pre deti, najmä preto, že vedie k zlým spánkovým vzorom a k dennej spavosti. Tieto faktory zase ovplyvňujú zdravie a vývoj detí. A aké deti majú najväčší predpoklad takéhoto nezdravého chrápania? Deti z rodín s nižším sociálno-ekonomickým statusom, ktoré navyše neboli dojčené alebo boli dojčené len krátko. Ak sa problémy neriešia alebo odkladajú s tým, že „počkáme a uvidíme“, problémy v škôlke alebo v škole sa môžu zhoršiť.

Čím môže byť spôsobené chrápanie v spánku u detí?
Jedno je isté – vždy je podmienené nejakou prekážkou v horných dýchacích cestách. Pri vážnejších prípadoch nejde len o problém narušeného spánku dieťaťa, ale ako sme už spomínali ide aj o celkový vývin dieťaťa a môže to mať skutočne vážne následky. Detská otorinolaryngologička prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc. v odbornom článku pre magazín Pediatrická prax 2007 tvrdí: „Príčiny chrápania sú rôzne, najdôležitejšie je ORL a endoskopické vyšetrenie na odhalenie prekážky v horných dýchacích cestách. Na odhalenie hypoxie je vhodné celonočné pulzoximetrické vyšetrenie.“

Nebezpečné príznaky
Prechodné chrápanie sa môže vyskytnúť pri chorobe – pri nádche alebo angíne, ale dlhodobé je vždy potrebné riešiť, a čo najskôr. Aké príznaky trápia chrápuce deti počas dňa? „Podľa literárnych údajov až 15 % detí má ranné bolesti hlavy. Mnohé deti majú pocit sucha v ústach, pretože v spánku dýchajú cez ústa. Sú unavené, nevyspaté, často podráždené. Vo viacerých štúdiách sa potvrdilo, že u detí so syndrómom obštrukčného spánkového apnoe sa vyskytujú až v 40 % poruchy správania, v 40 % agresivita a v 48 % hyperaktivita. Znížená schopnosť učenia, pozornosti a poruchy pamäti majú za následok oneskorený mentálny vývin dieťaťa…,“ píše ďalej odborníčka.

Ak teda váš maličký alebo vaša maličká chrápe, nezanedbávajte návštevu odborníka, ktorý zistí, aká prekážka vašej ratolesti pri dýchaní počas spánku vadí a následne určí liečbu a riešenie. Sú i prípady, že ide o zhubný nádor, avšak, nechceme vás strašiť…

-sz-