Pozor na internet

Rastie počet prípadov sexuálneho zneužívania detí

Dnešní školáci používajú tablety a notebooky takmer nonstop. I keď lekári varujú, že to môže mať nepriaznivé účinky na ich zdravie a učitelia upozorňujú na zníženú schopnosť sústrediť sa u detí, ktoré sú takmer non-stop on-line, rodičia často nevedia ako proti tomu bojovať. Určite to nie je nič ľahké, veď nové technológie k modernému svetu patria a deti potrebujú počítačové zručnosti. Ruka v ruke s nimi však idú mnohé vážne nástrahy a ak ich pred nimi neochránime, môžu im doslova pokaziť celý život. O čom hovoríme?

internetInternet – hniezdo zneužívania
V prostredí internetu sa čoraz viac rozširuje sexuálne zneužívanie detí a mládeže, ktoré môže mať vážne zdravotné následky pre jeho obete. Už dávnejšie je známe, že sexuálne zneužívanie detí súvisí so zvýšeným rizikom neskorších psychických, ale aj fyzických problémov a s rizikovým správaním. Problematika sexuálneho zneužívania detí sa však neustále graduje a je potrebné o nej čoraz viac hovoriť, pretože na internetovom prostredí sa pohybujú čoraz mladšie deti. A, samozrejme, rastie aj počet sexuálneho zneužívania, týrania a vydierania školopovinných.

Nebezpečné skúsenosti
Isto je do očí bijúce, keď podľa jedného z nových prieskumov približne 40 percent dievčat a 17 percent chlapcov vo veku 15 a 17 rokov zažilo aspoň jeden typ sexuálneho zneužívania detí. Dievčatá dvakrát častejšie ako chlapci uvádzali sexuálne zneužívanie bez fyzického kontaktu a trikrát častejšie pohlavné zneužívanie s fyzickým kontaktom bez penetrácie. Najčastejšou formou zneužívania je v dnešnej dobe v prípade oboch pohlaví sexuálne obťažovanie cez internet. Verme, či nie, skúsenosti s ním má až 28 percent dievčat a 18 percent chlapcov. Druhou najčastejšou formou sexuálneho obťažovania je obťažovanie prostredníctvom ústnej komunikácie, správy alebo e-mailu. K priamemu sexuálnemu zneužívaniu spojenému s penetráciou – vaginálny, análny alebo orálny sex – dochádza v súčasnosti u približne 2,5 percenta dievčat a 0,6 percenta chlapcov.

A kto sú páchatelia?
Ak by sme si mysleli, že sú to len starší „úchyláci“ mýlili by sme sa. Až sedemdesiat percent mužských obetí a viac ako polovica ženských obetí uviedla, že boli zneužívaní mladistvým páchateľom. Navyše väčšina z nich tohto páchateľa poznala aj v reálnom živote, často išlo o rovesníka, známeho. Počet mladistvých páchateľov vzrastá čoraz viac. Veľkým negatívom je, že mnohé deti neoznámia fakt, že sa stali obeťami sexuálneho zneužívania, ale utajujú ho. Na polícii skúsenosť ohlási len 10 percent obetí.

Chýba kvalitná prevencia
Odborníci vidia problém najmä v nedostatočnej prevencií pred sexuálnym zneužívaním. I keď možnosti zneužívania prudko narastajú a rozširujú sa, prevencii nie je venovaná dostatočná pozornosť a v školách sa často ide podľa starých smerníc, ktoré sú žiakom skôr na smiech ako na poučenie, pretože už mnohí majú prvé skúsenosti za sebou. Dôležité je s prevenciou začať v období prvých kontaktov s internetom, pretože práve tu sa môžu stretnúť s rôznymi formami zneužívania a násilia, a pritom si to okolie všimnúť nemusí.

-sz-