Leopold

Meno Leopold je odvodené zo staronemeckého výrazu Liut bald, čo v preklade znamená V ľude odvážny. Sú to veľmi silné a morálne osobnosti, všestranne talentovaní,  inteligentní, sebaistí a dôveryhodní muži, rodení vodcovia. Sú mimoriadne tvoriví, majú originálne nápady, mnohí sú vynikajúci vynálezcovia. V práci zastávajú väčšinou vedúce miesta, kde môžu preukázať svoju iniciatívu a rozhodnosť.  Majú výnimočne silnú vôľu, no uplatnia ju len vtedy, ak vedia, kam kráčajú a poznajú zmysel svojej aktivity. Ak vedia čo chcú, nenechajú sa ovplyvniť a neustúpia zo svojej cesty. Leopoldovia sú mimoriadne  aktívni a dynamickí, pritom aj veľmi ľudskí, šľachetní a empatickí k problémom iných ľudí. Nedokážu byť ľahostajní a vždy sa s vervou angažujú v spoločnosti, v zamestnaní aj v kruhu svojich  blízkych. Títo vášniví a emotívni ľudia sú vždy ochotní zastať sa ukrivdených a vrhnúť sa do každého nebezpečenstva. Nositelia tohto mena sú mimoriadne spoločenskí a vždy si nájdu čas na priateľov. Sú to elegantní muži, taktní a  s prvotriednym správaním, vždy zanechajú ten najlepší dojem. Títo takmer dokonalí muži bývajú v živote veľmi úspešní a šťastní. Ovplyvňuje ich planéta Slnko, ich šťastné farby sú svetlomodrá, zlatá a žltá.