Nádej na život – aj vy môžete pomôcť!

Milí naši priatelia,

rok ubehol ako voda a opäť je tu čas, keď môžete svojimi 2 % z dane prispieť na dobrú vec. Veríme, že sa tento rok, ktorý je naším jubilejným rokom,  rozhodnete podporiť práve naše občianske združenie Nádej na život.  

Nádej na život

                                                              

Aj tento rok 2020 pokračujeme v našich, ťažiskových projektoch:

  • Deti a blankytný Jadran

tento rok už 16-ty krát a zúčastní sa ho 14 detí a mladých dospelých, ktoré pochádzajú zo sociálne slabých rodín, prešli traumou onkologických ochorení a t. č. sú v dispenzárnej starostlivosti Kliniky detskej hematológie a onkológie  pri Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Sme veľmi radi, že sa nám darí tento vysoko-humánny projekt každý rok zrealizovať a potešiť deti, ktoré si vytrpeli veľmi veľa počas náročnej liečby, aby sa nechali hladiť slniečkom a vlnami blankytného Jadranu, keď si to po veľkých útrapách konečne môžu dopriať.

  • Postihnuté deti a divadlo

realizujeme ho už 16-ty rok. Je určený fyzicky a mentálne postihnutým deťom zo ZSS ROSA Bratislava na Patrónke, deťom zo Spojenej školy na Hálkovej ulici 54 v Bratislave a od roku 2017 aj mladým ľuďom  z Odborného učilišťa na Patrónke., s ktorými organizujeme návštevy divadiel. Je to  veľmi dôležitá forma – metóda psychoterapie a výchovy týchto detí, ktorú ukladá aj zákon a vyžaduje aj Európska únia. Pomáha deťom pri adaptácii do normálneho života.

  • Pitný režim na celý rok

Realizujeme ho už 18-ty rok. V spolupráci s firmou Dolphin Central Europe, s.r.o zásobujeme všetky 3 detské onkologické centrá na Slovensku – v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave – spolu 4 stojany s celoročným servisom (2ks BA, 1 ks BB a 1 ks KE). Je to dosť finančne náročný projekt a je veľmi dôležitý pre onkologických pacientov pri podávaní chemoterapie i rádioterapie. Výsledky vďaka nemu sú veľmi pozitívne, deti sa pri stojanoch obsluhujú samy a nemusia ich rodičia a lekári do pitia nútiť.

  • Vecné dary deťom na oddeleniach

Realizujeme ho každý rok. Je to dôležitá forma podpory psychického stavu detí v ich ťažkom zdravotnom rozpoložení, To, že každé dieťa pri našej návšteve na oddelení dostane aj osobný darček, veľmi oceňujú nielen deti a ich rodičia, ale najmä pani doktorky a pedagógovia. Deti sú veľmi šťastné – darček je len ich – nemusia sa oň deliť  a  veľmi sa z toho tešia.

Splnené plány: Sme veľmi radi, že sa nám v roku 2019, tak ako doteraz každý rok, podarilo zreealizovať všetky naše ťažiskové projekty a pomohli sme ťažko chorým deťom postihnutým onkologickými ochoreniami, ako aj mentálne a fyzicky postihnutým deťom.

V tomto roku to bude krásne okrúhle jubileum, 20 rokov našej práce, ktorú robíme bez nároku na odmenu v prospech detí a mladých ľudí postihnutých zákerným onkologickým ochorením, ako aj v prospech detí s mentálnym a fyzickým postihom.

Ľudskosť je rozmerom srdca. Presahuje priestor a čas. Je šťastím a zázračným darom,  že stretávame ľudí ochotných pomôcť.

Všetkým darcom – našim Anjelom, ktorých naša práca osloví a poskytnú nám  2 % z daní, vopred zo srdca ďakujeme!

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z dane sú:

Názov (Obchodné meno): Nádej na život

Právna forma:  Občianske združenie

IČO: 36118664

Sídlo: Beckovská 9, 821 04 Bratislava

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK64 1100 0000 0026 6474 6007

Tlačivo si môžete stiahnuť z http://rozhodni.sk/institution/nadej-na-zivot/

Viac informácií o aktivitách nášho OZ nájdete na

https://www.facebook.com/pg/Občianske-združenie-Nádej-na-život -274002799293