Vyberáme si dom…

Dávni  užívatelia  Feng Shui si vyberali na výstavbu svojin domov  miesta čo najviac zaliate slnkom.

Slnečné svetlo je prírodný stimulant a dom, ktorý je zle orientovaný a nedostává sa mu dostatok slnka do jednotlivých miestností, je nevyhnutne ponurý a smutný.

Vyberáme si dom

Vyberáme si dom, ktorý má vzadu dobrú ochranu. Odporúča  se hora alebo v  meste vysoký dom.

Najideálnejšie orientácie sú:

Sever: Vstup
Juh: Prijíma dvojité a neostré svetlo. Je to ideálne miesto pre študovne a miesta k práci
Východ: Prijíma svetlo za svitania. Je to dôležité pre miesta, ktoré sa používajú k začiatku dňa – spálňa,  kuchyňa a kúpeľňa.
Západ: Svetlo je intenzívne odpoludnia. Ideálne pre miesta, ktoré sa používajú k večeru: obývacie izby,  vstupné haly, záhrady a bazény.

Feng Shui preferuje dom štvrorhranný, pevný a stabilný. Domy, ktoré majú formu „L“ alebo „H“ sa neodporúčajú. Predná časť domu je najbližšie ulici, pohybu a hluku a tak sa odporúča  k spoločenským miestnostiam  ako je sála, jedáleň,  kuchyňa. Od polovice  dozadu začína časť „Yin“, viac  chránená a s menším hluko, a tak je ideálna pre spálňu, intimitu a ochranu.

Pred domom musí byť  otvorený a vyčistený  priestor s dobrým pohľadom, vnútorný  dvor, park.  Po stranách musia byť ochranné stavby. Dom postavený na kopci  nemá žiadnu ochranu a z rovnakého  dôvodu sa neodporúčajú najvyššie poschodí budovy  v obytnej  zóne. Je treba si vybrať poschodí  medzi posledným a prvým.

Všetky trosky a  odpad  by mali byť  odpratané.

Vstupné dvere neblokujte vysokými rastlinami ani inými vecami. Mali by byť dobre udržované, pretože je to naše „uvítanie“ domov. Môžete si ich namalovať či nalakovať alebo inak ozdobiť.

Sylvie Martina Malíková