Ako skoncovať s nevýhodnými splátkami?

Zobrali ste si hypotéku s vedomím, že ide o najlepšiu možnosť, aká sa vám vtedy mohla naskytnúť? Kým kedysi naozaj mohlo ísť o ponuku, ktorá prevýšila konkurenciu, dnes to už platiť vôbec nemusí. Či už máte nevýhodný úver, vysoké úroky pri hypotéke alebo vás dlhodobo finančne ruinujú enormné splátky, vyťažte z tejto situácie tým, že si zvolíte adekvátnejšie podmienky.  Viete však, ako to docielite?

s nevýhodnými splátkami
fizkes / Shutterstock.com

Súčasná ponuka finančných produktov sa neustále rozrastá a potvrdzuje to aj rozsiahla sieť bankových a nebankových inštitúcií. Nájsť vhodnú ponuku nebýva také náročné, ako vybrať si spomedzi viacerých alternatív. Stanovené podmienky pri jednotlivých finančných produktoch výrazne ovplyvňuje aj to, do akej miery chcú jednotlivé banky či nebankovky zatieniť konkurenciu a prevýšiť ich ponuku. Pomerne bežne sa tak stáva, že kým predmetný úver mohol byť kedysi lákavý, dnes sa už nevypláca a získať jeho náhradu rozhodne stojí za zváženie. Tolerovať nevýhodné podmienky do konca doby splácania by vás totiž stálo mnoho úsilia a úspor z rodinného rozpočtu, skúste si tak nájsť alternatívu, ktorá vám ušetrí financie.

Riešením je refinancovanie

Pod refinancovaním úveru si možno predstaviť mnoho pozitív, ale aj tu treba zachovať chladnú hlavu. Pre spotrebiteľa býva vidina nižších splátok a lepšieho úroku skutočne lákavá a mnohí sa v zaslepení rozhodujú v prospech atraktívnejšej ponuky bez akéhokoľvek podrobnejšieho skúmania. Zohľadniť však viacero kritérií je kľúčom k zisku výhodnejšieho splácania. Čo všetko si teda predstaviť pod celým procesom refinancovania?

Vítaná aplikovateľnosť

Splácať výhodnejšie môžete takmer akýkoľvek typ produktu. Jednoducho nahradíte ten starý typ novou ponukou. Táto možnosť sa vzťahuje ako na hypotéku či úver, tak aj na kreditnú kartu alebo povolené prečerpanie na bankovom účte. Náhrada je to pomerne jednoduchá a samotný proces taktiež nepatrí k tým náročnejším. Pozor si však treba dávať na viaceré ponuky, mnohé môžu prvotne znieť ozaj výhodne, ale nie je to vždy aj pravidlom.

Analýza trhovej ponuky

Ak sa vám zdá splácanie pôžičky nevýhodné a máte pocit, že výrazne tým v závere splácania preplatíte, poobzerajte sa na súčasnom trhu po primeranejšej ponuke. Nemusíte dokonca meniť banku či zvažovať refinancovanie u nebankového poskytovateľa, atraktívnejšiu voľbu môžete nájsť aj priamo v pobočke vašej pôvodnej banky. Výrazne uľahčiť vám tento proces triedenia môže aj finančný portál Hyperfinancie.sk, kde nájdete len tie aktuálne ponuky.

Mnohé finančné inštitúcie nerobia rozdiely medzi refinancovaním produktu v bankovej alebo nebankovej spoločnosti, no aj napriek tomu, každý spotrebiteľ by si mal overiť, či tomu zodpovedá aj skutočnosť. Bežne natrafíte na ponuky bez obmedzení, no môžete nájsť aj také typy refinancovania s presne definovaným zoznamom spoločností, z ktorých je možné preniesť si predmetný úver.

Komplexný rozbor

Spotrebitelia často neváhajú a nechávajú sa zlákať v záplave výhodnejších čísel. Nižšie splátky ešte nemusia byť výhrou, vždy to totiž závisí aj od ďalších podstatných atribútov. Pýtať sa tak treba nielen na výšku splátok, ale aj na úrokovú sadzbu, náklady na refinancovanie či ďalšie vopred stanovené podmienky. Pred súhlasom a konečným podpisom je nevyhnutné aj dôkladné prerátanie a porovnanie predchádzajúceho produktu s jeho možnou náhradou. Len v takom prípade zistíte, o akej výhodnosti možno reálne hovoriť.

Rátajte s nutnými nákladmi

Nižšie splátky sa vám nemusia oplatiť v prípade, že podceníte ostatné dôležité údaje. Veľmi podstatnými sú napríklad aj náklady, ktoré budete musieť pri zmene úveru vynaložiť. Je tak dôležité mať napríklad prehľad aj o tom, koľko vás bude stáť predčasné splatenie pôvodnej pôžičky, či si bude zmena hypotéky vyžadovať nový znalecký posudok a v neposlednom rade, koľko času budete musieť týmto zmenám obetovať. Pokiaľ by išlo pri náhrade o minimálne úspory, náklady by vás stáli v konečnej miere oveľa viac.

Refinancovanie produktu nepredstavuje zložitý proces. Vo všeobecnosti totiž platí, že vám postačia základné doklady, ktorými potvrdíte svoju identitu, schopnosť splácania, výšku príjmu, znalecký posudok k nehnuteľnosti či pôvodné znenie predošlého finančného produktu. Čo všetko k tomuto typu žiadosti potrebujete, by ste si vždy mali vopred zistiť, nakoľko u jednotlivých poskytovateľov môžete natrafiť na rozdiely.

Ušetriť z rodinného rozpočtu môžete okrem refinancovania aj konsolidáciou, pričom pod týmto pojmom si možno predstaviť spojenie viacerých splátok do jednej. V praxi to teda znamená, že namiesto viacerých splátok hradíte mesačne len jednu sumu.