Moja dcéra má problémy s váhou

Dcéra pri výške 122 cm váži 34 kilogramov. Všetci mi hovoria, že keď vyrastie a príde do puberty, schudne. Ja mám však dojem, že úmerne ako rastie jej kilá pribúdajú.

Čitateľka Ivana z Martina

problémy s váhou

Odpoveď:

Vaša dcéra má nadváhu 12 kilogramov a preto je potrebné s kontrolou hmotnosti začať čo najskôr. (Prijateľná najvyššia hmotnosť dieťaťa sa orientačne vypočíta tak, že do telesnej výšky sa odčíta 100.) Dôležitým dôvodom pre podchytenie obezity v čo najnižšom veku je skutočnosť, že s pribúdajúcim vekom sa zvyšuje pravdepodobnosť, že dieť v dospelosti bude mať nadváhu, respektívne, že sa stane obéznym.

Ďaľším dôvodom je potreba predchádzať rozvoju a upevneniu nevhodných návykov životosprávy. U dieťaťa je jednoduchšie zmeniť nevhodné stravovacie a pohybové aktivity, keď nie sú fixované viac rokov. Obezita v detskom veku môže byť dôvodom rôznych zdravotných problémov. Nadmerná hmotnosť výrazne zaťažuje kostný a svalový systém a môže vyvolať kyfózu, skoliózu, poruchy v postavení kolenných klbov, ploché nohy a iné.

Zistilo sa, že tukové tkanivo sa správa ako endokrinný orgán a produkuje rôzne hormóny, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravotný stav a sú dôvodom rozvoja závažných ochorení. Obezita negatívne vplýva na psychiku dieťaťa na jeho prežívanie a správanie. So stúpajúcim vekom sa u detí s nadváhou zvyšuje výskyt stavov úzkosti a depresie a klesá sebavedomie. Obézne deti majú problém so socializáciou a zažívajú diskrimináciu v sociálnycnh vzťahoch.

Aj napriek tomu, že v puberte je vysoká požiadavka organizmu na energiu, hlavne u dievčat vzhľadom k zmnoženiu tuku, patrí k rizikovým obdobiam. V puberte dochádza k pohlavnej diferenciácii a k rozvoju sekundárnych pohlavných znakov, u diečat sa zvyšuje množstvo podkožného tuku a mení sa jeho distribúcia. V porovnaní s chlapcami, kde je nárast svalovej hmoty o 12% (zo 42% na 54%) u dievčat je nárast iba 5% (zo 40% na 45%), a potom sa zmnožuje už iba tuková vrstva. Puberta, rovnako ako začiatok školskej dochádzky a obdobie ukončenia rastu, je rizikovým obdobím pre vznik nadváhy a obezity.