SPÄŤ
Rodina a Priatelia

Rodinná terapia a rodinná konštelácia

Od: Henrieta Karabova 19.4.2018
1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd Ohodnoťte článok
Loading...

Boli ste už v takej situácii, že ste zvažovali pomoc psychológa ? Pomôže rodinná terapia?

Mnohokrát sa snažíme v rodine alebo v partnerskom živote riešiť problémy, ktoré sú veľmi zložité a uberajú nám energiu. V takomto prípade, ak chceme všetci situáciu vyriešiť, je vhodné vyskúšať takzvanú rodinnú konšteláciu – terapiu na základe rozostavenia členov a ich funkcií v rodine.

Rodinná terapia

Bojíte sa zdôveriť?

Mnoho ľudí ju necháva až na poslednom mieste alebo sa takémuto spôsobu riešenia problémov vyhýba úplne. Veď prečo pred cudzím človekom hovoriť niečo intímne? Nuž, preto, že je to jedna z najlepších ciest na pozitívnu budúcnosť, samozrejme, nie však pri každom prípade. Navyše psychológ, či terapeut nemôže to, čo mu poviete, zneužiť, pretože je viazaný prísahou. Ak predsa len nemáte istotu a nie je vám to príjemné, môžete si vybrať psychológa v inom meste.

Bez úprimnosti to nejde

Pri akých problémoch môže rodinná terapia pomôcť? V prvom rade sa netreba spoliehať na to, že urobí všetko za vás terapeut. Rodinné terapie bývajú úspešné, ale len vtedy, ak všetci zúčastnení chcú úprimne riešiť problém a nezatajujú nejaké fakty.

 

Aby netrpelo dieťa

Veľmi vhodné je začať s rodinnou terapiou v situáciách, keď problémom priamo alebo nepriamo trpí aj dieťa, či deti. Terapia mnohokrát dokáže predísť vážnym psychickým problémom, ktoré neraz môžu z nehojenej rany vzniknúť. Pokiaľ ide o deti, vieme, aké sú mimoriadne citlivé, takže dá sa povedať, že ak je nejaký problém v rodine, nikdy nie je skoro začať s terapiou.

V čom tkvie úspech?

Pri rodinných terapiách sa terapeut nezameriava len na aktuálny problém, ale potrebuje mať obraz života rodiny od začiatku, neraz sa rieši vzťah s matkou alebo otcom, ktoré boli spúšťačmi neskorších problémov. Ide o liečebnú skupinu, ktorá funguje na princípe jednoty, na tom , že všetci členovia sú navzájom prepojení, a práve preto býva často úspešnejšia ako iné druhy terapií.

Rodinná konštelácia

Metódu rodinnej konštelácie objavil psychoterapeut Bert Hellinger a v Nemecku patrí medzi mimoriadne uznávaných riešiteľov rodinných a medziľudských problémov. Samotná terapia spočíva v hraní „divadla“, kde si vyberiete postavy a zostavuje sa dej, ktorý prežívajú, situácie, na ktoré reagujú. Neraz sa touto metódou zrazu zjaví podstata, či pôvod problému na mieste, kde by ste ho nečakali, a tak sa dá riešiť. Veľká šanca na úspech je i preto, že sa na terapii zúčastňuje viac osôb, ktoré uvidia svoj život a svoje reakcie zrazu z iného uhla pohľadu.

V čom pomôže?

Vo všeobecnosti platí, že veľmi úspešná býva v prípade rozchodu partnerov, ktorí sa neprestali milovať, v prípadoch, že žena nemôže mať (ďalšie) dieťa alebo potratila, či dieťa jej umrelo. Takto to môže byť napríklad i v prípade odchodu alebo smrti jedného z rodičov. Ďalšie problémy, ktoré môže pomôcť rodinná konštelácia vyriešiť, sú napríklad: pocit osamelosti, vyčlenenia z rodiny, psychosomatické problémy, alebo i neúspechy vo vzťahoch alebo v práci. Veľmi vhodná je i na odstránenie negativistického postoja voči sebe a svojmu životu, ktorým v dnešnej dobe trpí nemálo ľudí a mnohých ďalších situácií a stavov.

-sz-

womangalérie VŠETKY