8 tipov na prekonanie stresu

Viete aké sú účinné stratégie žien na prekonanie stresu?

prekonanie stresu
https://www.shutterstock.com

Skúsenosti mnohých žien rôzneho veku i vzdelania potvrdili, že medzi stratégie na prekonanie stresu patrí:

1. Zmysel života

Nesústreď sa príliš na seba a príliš sa nepozoruj, zmysel života môžeš predsa nájsť vo výchove detí, v staraní sa o partnera, priateľa či rodinu, alebo v pracovnej činnosti, či nadväzovaní a obnovovaní kamarátskych vzťahov, v charitatívnej činnosti, v spoločenskej činnosti, v hudbe, športe, kultúre.

2. Zachovanie rozvahy

V problémovej situácii sa nenechaj viesť prvým negatívnym pocitom, ktorý vedie k impulzívnemu jednaniu, veľa vieš vyriešiť humorom

3. Dopĺňanie si energie

venuj sa vzťahom alebo činnostiam, v ktorých sa cítiš sama dobre, napr. plávanie, prechádzky v prírode, práca v záhrade, šitie či vyšívanie, návšteva výstavy, fitnesscentra, klubu, kaviarne či čajovne, turistické oddiely a i.

4. Pozitívne myslenie

Ver, že situáciu vyriešiš, že nič nie je beznádejné, vyvaruj sa negatívnemu mysleniu, dlhodobé negatívne myslenie má deštrukčný charakter, akonáhle sa začneš ľutovať, povedz si “stop”. A dnes je už predsa dokázané, že pozitívne mysliaci jedinci sú skutočne psychicky aj fyzicky zdravší, majú zvýšenú odolnosť imunitného systému, žijú šťastnejšie ako „ negativisti”.

5. Orientácia na budúcnosť

Síce môžeš svoj pohľad obracať stále do minulosti a nasadiť si „čierne okuliare” ale tiež sa môžeš orientovať na budúcnosť, v minulosti hľadaj skôr zdroj sily, miesto toho, aby si sa zaoberala chybami, ktorých si sa dopustila.

6. Stanovenie priorít v živote

Posúď dôležitosť úloh, ktoré sa v živote hromadia – prežívanie záťažovej situácie súvisí s našou zrelosťou, svetonázorom, vierou, postojom k životu a smrti, otázkou vyrovnania sa so smrťou. Skúsenosti potvrdzujú, že pokojné branie života a udalostí, tak ako k tebe prichádzajú, výrazne pomáha k prispôsobeniu sa novej situáciu a k rýchlejšiemu vyrovnaniu sa s ňou. Nezamieňaj si to, prosím, z rezignáciou !

7. Emocionálna podpora

Nájsť si dôverníka, ktorému môžeš otvorene a úprimne povedať o svojich problémoch, starostiach, prežívaniach. Napríklad kamarátku, príbuznú, kolegyňu, sestru, matku, psychológa

8. Pomoc od iných

Nehanbi sa prijať radu, či pomocnú ruku od ľudí okolo seba. Mnoho z nich podobnú situáciu prekonalo a už vie, ako na to