Muška alebo pijavica? Aké sme v domácnosti?

Náš postoj k domácnosti ovplyvňujú mnohé faktory. Mení sa zjavne vekom, naším dozrievaním, myslením, presvedčením, okolím, príkladom, naším názorom a v danom momente aj našou náladou a aktuálnymi okolnosťami. Každá z nás je iná a aj keď existujú určité prototypy, ktoré charakterizujú základné postoje a vzťah k domácností, ani jedna z nás nie je predstaviteľkou iba jedného z nich. Všetky nesieme v sebe niekoľko zmiešaných typov, ale jeden z nich určite prevláda.

Niektoré z nás sú schopné robiť čokoľvek iné, len aby čas nutne venovaný domácnosti mohli oddialiť, niektoré poupratujeme rýchlosťou guľového blesku, len aby sme to už mali „z krku“ a mohli sa venovať iným, príjemnejším aktivitám. Niektoré ženy berú upratovanie ako akúkoľvek inú aktivitu a robia ju v rade s inými dennými povinnosťami a iné zase sú ako stvorené pre domácnosť a jej upratovanie.

Dokonca nájdu sa aj také – a nie je ich tak málo, ako by sme si mysleli, ktoré upratovaním relaxujú a vedia si pri tejto činnosti oddýchnuť.

sme v domácnosti

Ako vidíte, sme naozaj veľmi rozdielne a keby sa stretli dva prototypy s opačnými postojmi, asi by sa navzájom veľmi nechápali. Pozrime sa spoločne na hlavné typy, ktoré charakterizujú vyhranené postoje k upratovaniu a domácností a zistime, kam patríme. Takto sa nám podarí aj ľahšie pochopiť doposiaľ nepochopené susedky, kamarátky, či kolegyne.

Ženy mušky

Nezávislé, domácnosť je pre ne čosi čo existuje, príležitostne niečím upúta ich pozornosť, nie je však pre ne niečím výnimočným a reakcie okolia ich nezaujímajú. Je to typ „nevďačných“ spotrebiteliek“, ktorým je jedno, čo sa na trhu čistiacich prostriedkov deje. Nesledujú reklamy, nezaujmú ich ceny, obaly, vône, možno ich zaujme človek, ktorý ich predvádza. Nepodliehajú spoločenským a kultúrnym normám, hodnotám ani tlakom. Jarné, vianočné upratovanie nepoznajú, upratujú vtedy, keď im to napadne. Téma domácnosť, ak sa objaví pri spoločenských stretnutiach, nie je pre ne zaujímavá, veď v ich živote je toľko iných podnetov, kde si môžu zaletieť, sadnúť, odletieť a samé si rozhodnúť, kde sa koľko zdržia. Priestor v domácnosti spokojne prenechajú mužom. K domácnosti majú konzumný vzťah, veď v živote je toľko iných podnetov.

sme v domácnosti

Ženy kravičky

Sú pokračovateľkami tradícií a realizujú spoločensky prijaté normy. Pod osvojenými heslami „má sa, patrí sa“ a s pravidelnosťou im vlastnou sa starajú o domácnosť. Neplánujú, robia to v tom istom čase, tým istým spôsobom. Ak sa im čosi postaví do cesty, zdvihnú hlavu a „ zamúkajú“, netrvá im to však dlho, pokračujú akoby sa nič nestalo. Nepolemizujú, prijali domácnosť ako niečo, čo patrí len im a bez emócií vykonávajú všetky činnosti, ktoré sa naučili. Sú vzorom, plnia poslanie a ďalej ho odovzdávajú vlastným príkladom. Zmena ich zvyčajne zaskočí, nie však nadlho nemôžu predsa strácať čas, už mali byť doma a starať sa o domácnosť. Ako zákazníčky sú príjemné, dajú si poradiť, najradšej však kupujú to, čo poznajú – tú istú značku, ten istý obal, najradšej v tom istom obchode. Vzťah žena – domácnosť je pre ne normou, faktom, zvykom.

Ženy kobylky

Tvrdšie presadzujú dôležitosť a opodstatnenosť svojich aktivít v domácnosti, trvajú na uvedomovaní si vlastnej hodnoty pre svoje okolie. Za neúspechy trestajú, a to nielen seba, ale aj okolie, vyžadujú rešpekt, používajú bohatý inventár argumentov, prečo je to dôležité. Obetujú sa, žiadajú, kritizujú. Nestačí im byť osobným príkladom, chcú viac. I drobná prekážka v uspokojovaní vlastných potrieb vo vzťahu k domácnosti je silne emočne prežívaná, verejná a postihuje všetkých prítomných – podobne ako kobylky kopú, hryzú. Podliehajú vplyvom okolia, ako zákazníčky sú problémové, rozčuľujú sa akejkoľvek zmene, nahlas vyslovujú nespokojnosť, ťažko im ulahodiť, stále nachádzajú chyby. Len prijatie ich pravidiel je nimi tolerované, vtedy sa stávajú milujúcimi, pokornými a všeobjímajúcimi. K domácnosti majú emocionálny vzťah.

sme v domácnosti

Ženy pijavice

Perfektne čistá domácnosť – ich svet. Sú „nasýtené“ len vtedy, keď je domácnosť absolútne podľa ich predstáv, čo však nie je možné, pretože im stále niečo chýba k dokonalosti a ony chcú byť dokonalé. Nič nie je dôležitejšie ako perfektná čistota a poriadok v domácnosti. Nie je dňa ani hodiny, aby nemysleli na to, čo ešte môžu a hlavne musia urobiť lepšie. Ich pedantizmus a perfekcionizmus je pre okolie katastrofou a ony sa napriek tomu samé cítia obeťami nepochopenia. Sú vďačnými zákazníčkami, idú po všetkom novom, lepšom, účinnejšom a aj napriek vonkajším prejavom ich správania, rady vyberajú a nakupujú. Ak sú dlhodobo vystavené neúspechom a nedokonalosti, môžu skončiť na interných oddeleniach alebo dokonca na psychiatrii.

Hodnotu si určujeme samy

Zlatá stredná cesta sa musí hľadať a nepredstavuje ju žiaden z uvedených prototypov. Aj v reálnom živote nájdeme len málokedy typickú predstaviteľku jedného typu. Skúsme sa preto zamyslieť nad sebou a racionálne si uvedomiť, čo robíme a robiť nechceme a naopak. Odpovedzme si na veľmi jednoduchú otázku: aký je môj vzťah k domácnosti a čo môžem zmeniť? Nezabudnime však ani na ďalších obyvateľov našej spoločnej domácnosti a rozhodne im ponúknime priestor na realizáciu. Deťom dajme na začiatok možnosť voľby, nech si samé určia, čím by mohli prispieť k čistej domácnosti. S ťažšími a namáhavejšími prácami by nám mohol a mal pomôcť partner. Nezabúdajme na fakt, že o čo viac svoju rodinu zapojíme do domácich prác, o to viac si budú vážiť spolu s nami peknú a čistú spoločnú domácnosť.

Všetky sme pod tlakom rodinných, spoločenských aj kultúrnych tradícií, predsudkov, morálky, túžob a očakávaní, čo z nás ale zákonite nemusí robiť obete. Nájdime si samé svoju hodnotu a cenu vo vzťahu k domácnosti. Máme na to všetky predpoklady a schopnosti a iba náš osobný postoj k sebe nám bráni ich rozvíjať.

Samy si vyberáme, čím budeme: muškami, kravičkami, kobylkami alebo pijavicami pre dosiahnutie tej svojej detskej slasti – byť nasýtená, v suchu a milovaná.

Gabriela Prelovská, psychologička

Save