Pracujúca mamička

Dobrý príklad pre dieťa alebo výčitky?

Mnohé mamičky trpia tým, že musia pracovať a nemôžu sa naplno venovať malému dieťatku. O tom, či pracujúca mamička je pomocou alebo prekážkou pri výchove dieťaťa dlho prebieha vášnivá debata. Avšak zdá sa, že mamičky, ktoré pracujú, si môžu trošku vydýchnuť.

Pracujúca mamička

Necíťte vinu, ak chcete pracovať

Nová štúdia naznačuje, že matky, ktoré naplno pracujú, sa nemusia cítiť previnilo za to, že si budujú kariéru a pritom majú malé deti. Tie totiž z aktívneho štýlu matky v skutočnosti ťažia. Prieskum stránok Care.com, na ktorom sa zúčastnilo 1000 pracujúcich matiek v USA, ukázal, že matky sa viac ako inokedy tešia z kariéry popri rodine.

Dobrý vzor pre deti

64 percent žien uviedlo, že práca nemá žiaden vplyv na ich schopnosti byť dobrou matkou a polovica povedala, že cítia, že to, že pracujú je pre ich deti dobrým vzorom. Osem z desiatich sa teší, že sú pracujúcimi mamičkami, a že nie sú doma. Sheila Marcelo, generálna riaditeľka spoločnosti Care.com, na margo výsledkov prieskumu podľa denníka Daily Mail povedala: „Väčšina uviedla, že sú veľkým vzorom pre svoje deti a ako pracujúce mamičky sa cítia kreatívnejšie a viac motivované a dokonca majú pocit, že sa lepšie nazerá na ich prácu, keďže sú mamičkami.“

Aká je dobrá matka?

Ženy sa teda prestávajú cítiť vinnými za to, že nie sú nonstop pri dieťati, ale začínajú byť hrdé na to, že svojmu dieťaťu prispievajú na šťastný život a dávajú im vhodný vzor do budúcnosti. Byť dobrou mamou podľa Dr. Robi Ludwig neznamená byť stále s dieťaťom. Matka sa musí v prvom rade postarať o seba. Šťastná a spokojná mama má totiž väčšiu šancu byť dobrou mamou.

Výhody v práci? Ťažko!

Prieskum taktiež ukázal, že hľadanie rovnováhy medzi pracovným životom a rodinným nie je ľahké, ale je možné. Dôležité je vedieť urobiť jasný predel medzi pracovnými povinnosťami a domovom, neraz si to vyžaduje žonglérske schopnosti. 89 percent pracujúcich mamičiek pritom uviedlo, že cítia podporu v kariére zo strany partnera, ale na pracoviskách sa stretávajú s menším pochopením. 40 percent z nich sa cíti byť za to, že sú pracujúcimi mamičkami, negatívne posudzovanými. 73 percent žien tvrdí, že nemajú žiadne výhody v práci, pokiaľ ide o starostlivosť o deti. 36 percent cíti, že rodina bráni ich schopnostiam postúpiť v kariére a 56 percent tvrdí, že odborný rozvoj je ovplyvnený rodinou a časom, ktorý jej venujú.

Nebojte sa žiadať

Sheila Marcelo vyzýva mamičky, ktoré pracujú a nie sú spokojné so svojimi podmienkami, a ktoré sa necítia dostatočne podporované v práci, aby apelovali na oddelenie ľudských zdrojov, aby zamestnávateľ realizoval výhody pre pracujúce mamičky. V niektorých veľkých spoločnostiach sú mamičky podporované dokonca mini jasľami na pracovisku s odbornou starostlivosťou a mamičky môžu svoje malé deti aj dojčiť. Nuž, ale to je jedna z mála svetlých výnimiek.