Pine alebo Borovica lesná

Bachove kvetové esencie

Liečitelia z ríše kvetov pre harmonizáciu tela i duše

Ak patríte k tým, ktorí už počuli veľa dobrého o Bachovej kvetovej terapii a jej zaujímavých liečivých účinkoch, určite vašej pozornosti neuniklo ani zaujímavé čítanie na túto tému, ktorému sme sa venovali v uplynulom roku.V tomto roku na toto zaujímavé čítanie nadväzujeme a postupne vám chceme predstaviť 38 kvetov pre zdravie, čiže 38 kvetových esencií Dr. Bacha, ktoré  reprezentujú 38 negatívnych emocionálnych stavov a nálad.

Myslíte si, že dokážete stanoviť svoj typ a vybrať si esenciu, ktorá je vhodná na liečenie vašich problémov? Prečítajte si nasledujúce riadky a dozviete sa, čo je charakteristické pre konkrétne typy.

38 kvetov pre zdravie

Pine alebo Borovica lesná (Pinus sylvestris)

Charakteristika blokovaného stavu:

Ľudia typu Pine na seba kladú vysoké morálne nároky. Často ide o idealistov, pre ktorých je čisté jednanie a konanie dôležitou životnou hodnotou. Za každých okolností sa tieto vysoké morálne nároky snažia dodržiavať a to isté požadujú a očakávajú aj od iných. V prípade, že jasnosť a čistota vychádzajú z ich vlastného vnútorného presvedčenia a vnútornej slobody, vnášajú do života poriadok, v ktorom sa môžu rodiť kreatívne  nápady.  Ak však ide len o prehnané dodržiavanie akýchsi spoločenských morálnych noriem, či takzvanej pseudomorálky, ktorá so skutočným ľudským duchom nemá nič spoločné, potom je v tom čosi kŕčovité a nepravdivé.

A práve toto je to, čo typu Pine v negatívnom stave  hrozí: Uväznenie do noriem a predpisov, ktoré s jeho dušou a skutočným bytím majú naozaj len veľmi málo spoločného.

V skratke možno povedať, že typ Pine sa cíti vinný za všetko. Často aj za previnenia iných ľudí. Napríklad rodičia sa cítia  previnilo za chyby svojich potomkov, deti sa hanbia za svojich rodičov, ženy sa donekonečna ospravedlňujú za svojich partnerov, alebo niekedy ide aj o mužov, ktorí si nevedia odpustiť vinu za rozpad manželstva.

Pocit viny je jedným z centrálnych tém ľudskej existencie. Náboženstvo a existujúca spoločenská morálka dávajú tomuto dávajú tomuto aspektu, samozrejme, istý dôležitý rozmer, pretože len tak je môžu udržať konanie ľudí pod kontrolou. Problém viny a hanby je však namieste, pokiaľ sa naozaj prehrešíme nejakým vedomým skutkom voči inému človeku. Ak napríklad vedome ohrozíme jeho zdravie, porušíme jeho slobodu alebo s ním jednáme bez úcty. V takých prípadoch je prirodzené, že v takom prípade sa cítime previnilo. Vtedy je dôležité uvedomiť si svoju vinu a prijať ju. Iba vtedy môže v našom vedomá nastať zmena. Tento proces však nikdy nie je jednoduchý a vyžaduje si citlivý prístup. Dáva však šancu pre hlbšie vnímanie svojho života, pre rešpekt k sebe samému a k iným ľuďom, pričom ponúka možnosť zmeny a nápravy.

Odsudzovať niekoho iba na základe nejakého morálneho  alebo náboženského predsudku znamená nevidieť súvislosti a nerešpektovať  duchovné hodnoty  jednotlivca a života všeobecne.

Aký je negatívny stav Pine?

Ľudia v negatívnom stave Pine si nedokážu odpustiť a majú neustály pocit, že iní všetko robia lepšie, zatiaľ čo oni to nikdy tak dobre nedokážu. V porovnaní s inými majú pocit menejcennosti, a preto sa neustále ospravedlňujú – napríklad za to, že to, čo práve navarili, nie je také dobré ako od profesionálneho kuchára, alebo že to, čo vytvorili, nie je také dobré a pekné ako od skutočného odborníka či umelca a podobne.

Sami v sebe sú presvedčení, že nemôžu byť takí dobrí ako ostatní. A tak ich napríklad poteší, ak ich niekto, o kom si myslia, že je lepší alebo dokonalejší, požiada o nejakú malú službičku – v takom prípade s radosťou okamžite a ochotne pomôžu a urobia to, čo sa od nich žiadajú.

Alebo naopak:

Kvôli svojmu pocitu, že nie sú dosť dobrí a že v minulosti zlyhali, robia veci, ktoré by so zdravým sebavedomím a bez pocitu viny nikdy nerobili. Často dokonca môžu uveriť tomu, že nie sú hodní lásky, pretože nie vždy všetko v živote urobili dobre a že ich okolie im vždy a všetko vyčítalo ako ich chybu.

V takomto prípade je doslova nutné začať dlhodobo užívať esenciu Pine, pretože ak na seba preberá pocit viny, ktorý je indikovaný okolím, ide o veľkú psychickú záťaž. V tejto naliehavej situácii pomáha Pine nájsť svoju vlastnú duševnú silu a pozrieť sa na svoj život  svojím pohľadom a nájsť v ňom vlastné hodnoty, a to podľa kritérií svojho srdca, a nie podľa úsudkov iných ľudí.

Ďalším dôležitým aspektom, ktorý v nás esencia Pine pomáha uzdraviť, je neschopnosť odpustiť sám sebe. Človek totiž často skôr dokáže odpustiť iným (aj keď ani to nemusí byť jednoduchý proces) ako sám sebe. Niektorí ľudia dokážu takéto bremeno vlastnej viny nosiť v sebe po celý život, nedokážu sa z toho vyslobodiť, ani si z toho vziať potrebné poučenie a začať odznova. Napriek tomu, že o tom nehovoria, nosia toto bremeno viny hlboko v sebe po celý život a toto často ovplyvňuje ich konanie.

Takíto ľudia často trpia mylnou predstavou, že ak človek urobí niečo nesprávne, musí byť za to potrestaný. Takto sa neraz celoživotné trápenie stáva trestom vyneseným nad sebou samým. (Samozrejme, tu nehovoríme o ťažkých kriminálnych činoch, ale o bežných prehreškoch bežného života!

Vžitá predstava, že za nesprávny čin má byť človek potrestaný, nie je riešením situácie. Zvyčajne však súčasne takto trestajú celé svoje okolie. Cieľom života totiž nie je trestať a oddeľovať dobré skutky od tých menej dobrých.

Cieľom života je rásť a poznávať – a ak sa niekto zavŕta do pocitov viny, bráni akémukoľvek vlastnému duchovnému rastu. Pochopiť situáciu v tej podobe, v akej sa odohrala, a hľadať jej zmysel, má väčší význam než si symbolicky sypať popol na hlavu a po celý život sa obviňovať.

Esencia Pine pomáha aj týmto ľuďom pozrieť sa na seba a na situáciu, ktorá z nich údajného vinníka urobila, v novom svetle.

V negatívnom stave trpia ľudia typu Pine často výčitkami svedomia a zlým svedomím. Majú pocit, že to, čo robia, nie je dostatočne dobré a že nedokážu naplniť vysoké očakávania ostatných.  Ak naozaj voči niekomu cítime výčitky svedomia, že sme sa nezachovali správne, je namieste sa ospravedlniť a situáciu prediskutovať. Ale nosiť v sebe výčitky svedomia po dlhú dobu je doslova zdraviu škodlivé. Neprospieva to totiž nikomu, iba to živí negatívne emócie. Pomocou esencie Pine je možné tieto stavy prekonať, nabrať odvahu a postaviť  sa k celej veci čelom a bez výčitiek.

Potenciál v rozvinutom stave:

Odloženie bremena výčitiek a zlého svedomia prináša do života obrovskú energiu. V pozitívnom stave konajú potom typy Pine realisticky a so zdravým úsudkom. Vážia si sami seba, poznajú svoju hodnotu, svoju výnimočnosť a z tejto pozície majú vždy rešpekt k hodnotám iných ľudí.

Pokiaľ sa dostanú do konfliktu so zástancami takzvanej pseudomorálky, svojím nadhľadom a duchovnou hĺbkou dokážu byť názorným príkladom toho, že pravé životné hodnoty sa skrývajú v duši. Voči svojmu okoliu sú otvorení a tolerantní – neodsudzujú konanie iných len preto, že sa im zdá nevhodné, ale sa snažia pochopiť, čo sa v každom človeku odohráva, že koná práve tak, ako koná. sú veľkorysí a dokážu odpúšťať.

Špecifikum esencie:

Pocit viny, neustále ospravedlňovanie a trápenie sa sebavýčitkami robí z nich závislých na svojom okolí, na názoroch, posudkoch a hodnotení iných. Preto je pre takýchto ľudí ťažké žiť svoj vlastný život podľa svojho presvedčenia. Neustály tlak takzvanej pseudomorálky a neustále porovnávanie “správneho” a “nesprávneho” im bráni byť v harmónii so sebou a s okolitým svetom.

Oslobodenie od týchto blokujúcich pocitov otvára úžasnú možnosť k vlastnej autentickosti a vnútornej radosti, ktorá je zdrojom nášho zdravia. Esencia Pine je preto neodmysliteľným prostriedkom v procese odpúšťania – svojim blízkym, ale najmä sebe. Pocit viny je obrovskou prekážkou na ceste k skutočnej láske – k sebe i ku svojim blízkym.

Esencia PINE pomáha zbaviť sa pocitu viny a otvoriť sa láske.

Pokračovanie nabudúce

Všetky produkty môžete na Slovensku zakúpiť vo vybraných lekárňach, obchodoch a e-shopoch so zdravou výživou a bio produktami.

Ich zoznam nájdete na www.bachovaterapie.cz