Dievčatá vychovávame prísnejšie

Koho rozmaznávame viac – dcéry, či synov?

Hovorí sa, že starí rodičia sú často pre výchovu malého vnúčika pohromou, pretože mu zvyčajne dovolia aj to, čo vlastným deťom nedovolili. Nehovoríme len o správaní, ale aj napríklad o konzumovaní niektorých jedál a nápojov, ktoré rozhodne nie sú vhodné pre detského jedáka. v rovnakej (alebo len o niečo menšej) miere môže rozmaznávať dieťatko jeho otec. Avšak aj mamičky pristupujú inak k výchove dcér a synov, i keď sa snažia nerobiť rozdiely. Prísne sme najmä na dcérky.

Dievčatá

Poznáte to

– celé dni nie je doma, a keď príde, napriek tomu, že sa sťažujete na každodenné výčiny vašej ratolesti „híčka” si svoje dieťatko a tiež mu dovolí aj nemožné. Veď je s ním poriadne len raz za čas. Samozrejme, nemusíme hovoriť o tom, že keď sa rodičia spolu nedohodnú na pravidlách výchovy a nedodržiavajú ich, výchova môže byť vážne porušená a jeden či druhý sa môže zbytočne snažiť škodu naprávať.

Nielen poradie, ale aj pohlavie

A isto bude so mnou mnoho mamičiek súhlasiť, keď poviem, že najhoršie je vidieť, ako vašu celoživotnú námahu a snahu o čo najlepšiu výchovu zmarí otecko, starí rodičia, či iná dieťaťu blízka osoba za okamih – jedným jediným slovom, povolením, či dokonca gestom. Keď máte dve alebo viac detí, situácia sa o to viac skomplikuje. Snažíte sa byť k obom deťom rovnako prísna, dovoľovať im to isté – vzhľadom na vek, ale… Rozdielna situácia nastáva najmä, ak máme jedno dieťatko dievčatko a druhé chlapčeka. Nech sa akokoľvek snažíme, vo väčšine prípadov to býva tak, že mamičky prísnejšie vychovávajú dievčatká.

Prísnejšie na dcéry

Vyplynulo to z nedávnej vedeckej štúdie, ktorá bola uverejnená v periodiku Daily Telegraph. Vyšlo z nej jednoducho, že pri výchove sme omnoho prísnejšie na dcéry ako na synov – deväť z desiatich matiek totiž priznáva, že pri výchove syna a dcéry robia rozdiely v uvedenom zmysle, i keď možno len automaticky, nechtiac. Čím to je? Je to preto, že sú rovnakého pohlavia ako my, a tak od nich očakávame viac?

Podvedomé očakávania

Vedci tvrdia, že tento rozdiel vo výchove dcér a synov je spôsobený tým, že od chlapcov podvedome očakávame, že budú nezbedníci, preto im viac nezbedností tolerujeme. Od dievčatiek sa však očakáva, že z nich vyrastú slušne vychované mladé dámy, s veľkou mierou zodpovednosti a starostlivosti, keďže z nich pravdepodobne raz budú mamičky.

S každým ináč

Jednoducho pri chlapcoch rátame s roztrhaným a špinavým oblečením a nezbednosťami automaticky, u dievčat očakávame skôr opak. Nahráva tomu i fakt, že podľa štúdie jedna z piatich matiek pustí syna von aj vtedy, keď sa zle správal. Dcéra v podobnej situácii dostane aspoň vynadané alebo domáce väzenie. Pohlavie dieťaťa teda zohráva pri riešení rovnakých situácii veľkú úlohu.

Dobré, či zlé stereotypy?

Štúdia bola realizovaná medzi 2500 rodičovskými pármi a nechal si ju vypracovať internetový server Netmums. Zo štúdie tiež vyplynulo, že sa „bežné stereotypy” okolo výchovy dievčatiek a chlapcov častejšie dedia, skôr ako by sa ich rodičia niekde naučili. Avšak práve tieto zaužívané stereotypy vo výchove môžu mať podľa odborníkov vážny a dlhotrvajúci vplyv na dievčatá i ich budúci život. Žiaľ, nie vždy práve pozitívny